Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Žádný zázrak, reformy

Petr Nečas

23.03.2007, MF DNES

Německý ekonom a politik Ludwig Erhard je považován za autora německého hospodářského zázraku a hlavního politického proponenta systému tzv. sociálně-tržního hospodářství. Zastánce procesu evropské integrace a stoupenec silné transatlantické vazby a spolupráce s USA začínal v akademickém světě a zde také působil v období nacismu. Erhard se s nacionálním socialismem nikdy neztotožňoval a nebyl jím kompromitován. Proto se stal věrohodným i pro západní okupační mocnosti. Jako hospodářský poradce spolupracoval s americkou okupační správou od května 1945, pak se stal ministrem hospodářství bavorské zemské vlády a nakonec v roce 1948 ředitelem hospodářské správy britské a americké zóny.

V červnu 1948 vyhlašuje měnovou reformu, pak ukončuje kontrolu cen a mezd. V řadách CDU se stává poslancem Spolkového sněmu a ministrem hospodářství Adenauerova kabinetu. V roce 1963 nastupuje na Adenauerovo kancléřské místo, které opouští v roce 1966.

Erhard je ztotožňován s pojmem sociálně-tržního hospodářství, tedy z dnešního pohledu se soustavou zbytnělých sociálních systémů státu blahobytu, nízkou konkurence -schopností a závislostí na přerozdělování.

Ztotožňování Erharda s touto podobou sociálního státu mu však křivdí. Byl totiž vždy zastáncem svobody jako opaku silné závislosti na státu. V roce 1958 ne nadarmo prohlásil, že " v Německu se neodehrál žádný zázrak, ale uskutečnila se hospodářská politika založená na principu svobody".

Erhardovy myšlenky a přesvědčení, že proti nedokonalostem trhu "se musí bojovat tržněhospodářskými prostředky" byly v evropském kontextu posledních několika desítek let často zapomínány a překrucovány. Byla to jeho víra v lidskou svobodu a tržní ekonomiku a nedůvěra ve stát blahobytu. K pojmu sociálně-tržní hospodářství v erhardovském smyslu se hlásil i duchovní guru M. Thatcherové sir Keith Joseph. Přišel čas oprášit opravdový obsah erhardovskojosephovského pojetí sociálně-tržního hospodářství s jeho důrazem na svobodu, konkurenci a iniciativu. To je velký evropský odkaz Ludwiga Erharda.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 189312 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA