Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Úvodní slovo ke změnám sociálního systému

Petr Nečas


14.12.2007, Lidové noviny

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás přehled změn v sociálním systému od 1. ledna 2008. Jsme přesvědčeni, že reforma veřejných financí je nevyhnutelná. Českou republiku k ní vybízejí všechny seriózní domácí i zahraniční instituce, patříme k zemím s nejhorším vývojem veřejných financí v Evropě. Proto musíme prosazovat změny, které považujeme za prospěšné pro dnešní i budoucí generace. Léta jsme žili a dodnes žijeme kulturou dluhu. Lákavou představou, že zadlužovat se je normální, bezbolestné, jednoduché. Jenže jednou se dluhy musí splatit - i s úroky. A to už tak snadné a samozřejmé není. Mohli by o tom hovořit mnozí z těch, kteří přestali mít schopnost splácet své dluhy a přišli o majetek. Tak je to i se státem. Místo aby dluhy snižoval, byli jsme v posledních letech svědky toho, že zadlužování bylo povýšeno na běžnou normu, jejímiž dopady se není třeba zabývat. Promrhali jsme několik let slušného hospodářského růstu vhodných k provedení reforem. Přestože je provádíme s maximální možnou citlivostí, nemohou být zcela bezbolestné, ale dávají všem naději na brzké zlepšení situace. A především se vyhneme budoucím výrazným problémům.

Chceme se chovat odpovědně. Podařilo se nám zastavit tempo zadlužování země. Prosadili jsme postupné snižování celkové daňové zátěže. Zavádíme adresnější sociální systém. Už nyní jsme umožnili rodičům svobodné rozhodování při péči o děti. Podpořili jsme pracující důchodce. Zahájili jsme reformu nemocenského pojištění. To vše jsme učinili proto, aby se náš sociální systém stal efektivnějším, aby pomáhal těm, kteří se dostali do obtížné situace, a nikoli těm, kteří ho chtějí zneužívat. A učinili jsme to také proto, aby se Česká republika nedostala do dluhové pasti, v níž by nezbylo ani na výdaje pro sociálně potřebné.

Záměrně jsme propojili změny v sociální a daňové oblasti. Posílení adresnosti sociálního systému je kompenzováno vyššími čistými příjmy. Výše sociálních dávek bude přitom stále vyšší než koncem roku 2006. Jen těžko lze tedy hovořit o asociálním přístupu a strašení lidí není na místě.

Sociální reformy budou pokračovat. Naším cílem je zvýšit motivaci lidí, povzbudit jejich aktivitu a na druhé straně bránit zneužívání sociálního systému. Klíčová je důchodová reforma, po které je voláno už řadu let a nad kterou chceme hledat co nejširší politickou shodu. Chceme těsněji propojit sociální systém a pracovní trh, který musí být více liberalizován. Nabídneme moderní trendy podpory rodiny nespočívající jen v pouhé distribuci sociálních dávek, ale ve vytvoření široké nabídky rodinných služeb a posílení svobody volby rodičů. Chceme sociální systém dále zjednodušovat, tak aby byl efektivnější a levnější. Úkolů je mnoho. Jsem však přesvědčený, že jsme schopni a povinni provést takové změny, které budou ku prospěchu dnešní i budoucích generací.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 34346 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA