Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Lék proti recesi? Ulehčíme firmám, aby nepropouštěly

Petr Nečas

06.02.2009, MF DNES

Mnohé podniky se v současné době potýkají s výpadkem zahraniční poptávky, který je v historii samostatné České republiky zcela bezprecedentní.

Bereme nesmírně vážně důsledky této situace pro český průmysl, ale také pro aktivní cestovní ruch i další obory. Zavedení dočasných slev na odvodech sociálního pojištění placených zaměstnavateli by se mělo stát spolu s opatřeními na odblokování provozních úvěrů jedním ze základních protikrizových nástrojů, na nichž se shodli jak ekonomičtí ministři, tak členové Národní ekonomické rady vlády.

Vycházíme z předpokladu, že většina pracovních příležitostí v průmyslu i ve službách má ekonomický smysl, že nebyly vytvořeny uměle jen kvůli investičním pobídkám a že odrážejí dlouhodobější komparativní výhody české ekonomiky. Proto se domníváme, že má smysl poskytnout významnou úlevu na provozních nákladech zaměstnavatelů souvisících se zaměstnáváním pracovní síly. Snad každý racionálně uvažující člověk uzná, že je lepší, když se vláda v rámci omezených rozpočtových možností pokusí přispět ke stabilizaci zaměstnanosti v ohrožených skupinách s nízkými a středními příjmy, než když se omezí na vyplácení podpor v nezaměstnanosti nebo bude stimulovat spotřebitelskou poptávku, jejíž značná část bude uspokojena dovozem.

Sleva - pomůže, kde třeba Navrhovaná sleva na odvodech sociálního pojištění pro zaměstnavatele se snaží jednak udržet zaměstnanost ve firmách, kde je dlouhodobější perspektiva, jednak zvyšuje podněty pro najímání pracovních sil v oborech, které nejsou výrazněji postiženy výpadkem poptávky a mohou část uvolňovaných pracovních sil absorbovat.

Toto opatření nekonzervuje stávající strukturu ekonomiky, nebrání nevyhnutelnému, ale naopak podporuje mobilitu pracovní síly, což je starý český ekonomický problém. Je integrální součástí připravovaného Národního protikrizového programu, který počítá i s opatřeními na podporu zlepšení dopravní obslužnosti recesí zasažených regionů a navazuje na připravované výdajové stimuly například v oblasti infrastrukturních a ekologických investic apod.

Na rozdíl od návrhů spočívajících například v manipulaci se sazbami daně z přidané hodnoty navrhujeme opatření, které příjem domácností ovlivňuje přirozeně - prostřednictvím ekonomické aktivity. Nezvyšuje vaše čisté mzdy, zvyšuje šanci, že nepřijdete o zaměstnání.

Byť je opatření navrhováno jako protikrizové a dočasné, je dobře ekonomicky obhajitelné.

Sleva na sociálních odvodech má jiný ekonomický efekt než zvýšení slevy u daně z příjmů, navrhované ČSSD. Tu totiž lidé s nízkými příjmy beztak neplatí, a navíc z pohledu zaměstnavatele taková sleva náklady na pracovní sílu nezlevňuje.

Inspirace u Obamy Nyní k tvrdým faktům. Rozpočtové omezení a potřeba zachovat postavení českého státu jako důvěryhodného dlužníka, který je schopen se financovat za přijatelných podmínek, pokud jde o cenu peněz, znemožňuje přijmout plošnou slevu na odvodech - jakkoli by to bylo nejelegantnější řešení. Prostě na to nemáme. Sleva proto bude s rostoucím příjmem klesat, je však konstruována tak, aby nabízela snížení nákladů na pracovní sílu pro zhruba 80 procent zaměstnaných. Průběh poklesu slevy v závislosti na hrubém příjmu je znázorněn na přiloženém grafu.

Tak jako tak jde o opatření nákladné - v ročním vyjádření představuje 18 miliard korun. Vyšší střední a vysoké příjmové skupiny nejsou námi navrhovaným opatřením podpořeny, ale nejsou ani penalizovány, neboť sleva navazuje na již provedené snížení sociálních odvodů o 1,5 procenta, z nějž v absolutním vyjádření mají prospěch především příjmově silnější vrstvy, právě tak jako v případě (velmi potřebných, v Evropě běžných) zavedených stropů. Vše, co navrhujeme, je přidat ke stropům také podlahu, což opět není v evropských sociálních systémech od Británie až po Německo a Rakousko nic nového.

Na závěr ještě jedna velmi podstatná věc - opatření je námi navrženo jako retroaktivní, od 1. ledna 2009, neboť především letošní rok je z hlediska zmírňování dopadů recese klíčový, a právě teď a tady má snaha o zachování pracovních příležitostí smysl. Je to zároveň vzkaz zaměstnavatelům: Vydržte, nepropouštějte.

Pokud pozorný pozorovatel protikrizových intervencí najde v možnosti retroaktivní refundace části placených odvodů jistou inspiraci u Obamovy vlády v USA (tzv. carryback), proč to nepřiznat. Nemalé náklady budou financovány ze státního rozpočtu, v žádném případě nikoli na vrub důchodového účtu. Důchodci nebudou na svých nárocích ukráceni ani o jediný haléř, navrhované opatření vůbec nevstupuje do jakékoli kalkulace pro výpočet pojistného. Dočasnost znamená, že nejpozději ke konci roku 2011 program zanikne. Neprojídáme budoucnost, chceme, aby česká ekonomika na ni byla naopak připravena a mohla znovu rychle nastartovat. Snažíme se pomoci těm, kteří vědí, že je lepší práci mít, než nemít. V tomhle nám věřte.

Autor: PETR NEČAS, ministr práce a sociálních věcí ČR; MIROSLAV ZÁMEČNÍK, ekonom, člen NERVPetr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 178496 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA