Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Farmáři mají nereálné požadavky

Petr Gandalovič

30.03.2009, Profit

Zástupci Agrární komory vznesli požadavky, o kterých předem vědí, že nejsou realizovatelné. Příspěvek ve výši 300 eur za krávu je v současné době nemyslitelný nejen z pohledu možností rozpočtu ministerstva zemědělství, ale i celkové vyváženosti v rámci sektoru. Přitom jsem si vědom kritické situace v sektoru mléka v současné době. Po kladných hospodářských výsledcích v loňském roce lze očekávat oživení trhu s mlékem ve druhé polovině letošního roku, nejpozději do konce třetího čtvrtletí.

Odmítám využití nepřiměřeného objemu finančních prostředků na úkor dlouhodobého programu pozemkových úprav, který patří mezi priority ministerstva. Zemědělci mají k dispozici v současné době 1600 korun na kus dojeného skotu v rámci národních doplňkových plateb.

V nejbližších týdnech ministerstvo spustí program zaměřený na pohodu hospodářských zvířat s využitím záchranného balíčku Evropské unie. Podpora na dojnici by se tak mohla zvýšit až o jeden tisíc korun oproti současnému stavu. O dalších 1000 korun by se mohla částka zvednout od roku 2010, kdy ministerstvo počítá s podporou trhu s mlékem prostřednictvím článku 68. Ten umožňuje převést až 3,5 procenta z národní obálky na speciální programy a sektor mléka bude podle předpokladů upřednostněn.

Ministerstvo zemědělství pomáhá potravinářům a zemědělcům překonat obtížné období také prostřednictvím programů PGRLF, v jejichž rámci bylo uvolněno 2,6 miliardy korun. Až dvě miliardy by také zemědělské podniky mohly získat v rámci slev na sociální pojištění zaměstnavatelům, které schválila vláda jako součást protikrizového balíčku.

Po demonstracích, které v Praze proběhly, bych od zástupců Agrární komory očekával návrat k diskuzím u kulatého stolu, nikoli konfrontační a ultimativní jednání.Petr Gandalovič
ministr zemědělství
Osobní stránky
 
  Přístupy: 61670 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA