Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Kompetentnost ČSSD? V agresivní negativní kampani

Petr Nečas

29.06.2009, Právo

"Kompetentnost rozhodne o výsledku voleb", hlásá předseda ČSSD Jiří Paroubek v titulku svého článku v Právu (25. 6.).

O věcné kompetenci sociální demokracie v něm však nepadlo ani slovo. Pouze série útoků na ODS a její program, útoky na média, bagatelizace nepříznivých průzkumů a výmluvy na volební porážku v evropských volbách.

"Kompetentnost" v podání soc. dem. už tři roky znamená agresivní negativní kampaň. Nepochybně to samé předvede i v nadcházejícím období, kdy hodlá zopakovat svá demagogická a často lživá hesla. Je to svým způsobem pochopitelné. Zakrývá tak skutečnost, že nemá věrohodný program.

Ostatně není náhodou, že protikrizová opatření vlády Mirka Topolánka a týmu odborníků NERV ocenila i Evropská komise, zatímco obdobná opatření soc. dem. jsou chválena pouze v Lidovém domě a naprostou většinou ekonomů a analytiků jsou považována za míjející se se skutečnými potřebami ekonomiky.

Co je však horší, soc. dem. chce zpochybňovat i reformní opatření, ať už v daňové, nebo sociální oblasti, která přinesla evidentní pozitivní výsledky. Nebýt jich, byla by dnes situace mnohem komplikovanější, neboť zadlužení by bylo vyšší o 80 mld. Kč. Bylo nutné zastavit nebezpečnou, socialisty způsobenou explozi mandatorních sociálních výdajů, která hrozila rozvratem veřejných financí.

Právě dnešní krizová situace o to více vyžaduje střídmou rozpočtovou politiku, protože jedině taková znamená šanci, že krize bude zvládnuta a dostaneme se z ní rychleji.

Nechceme se dočkat situace jako v některých evropských zemích, kde hrozba státního bankrotu vede ke snižování mezd, důchodů, sociálních dávek, a kde mezinárodní instituce vyžadují velmi tvrdá opatření jako podmínku pro finanční pomoc.

Z článku Jiřího Paroubka vyplývá, že ho to nezajímá, a ve skutečnosti kvůli svým krátkodobým politickým cílům povede kampaň za prohloubení krize a zvyšování rizik především pro méně majetné skupiny obyvatel. V této souvislosti je nutné vyvrátit některé mýty, které soc. dem. a naposledy její předseda ve zmíněném článku šíří. Na reformě veřejných financí nevydělali jen bohatí, jak se snaží lidem vsugerovat svým slovníkem třídního boje, připomínajícím komunistické aparátčíky 70. let.

Adresnější vyplácení sociálních dávek je kompenzováno snížením daní, především významným zvýšením daňových slev na děti a na vyživovaného manžela, zavedením daňových bonusů a snížením sociálního pojištění.

Snížení daní u zaměstnanců s dětmi je vyšší než snížení objemu dávek státní sociální podpory. Růst čistých příjmů zaměstnanců s dětmi dosáhl v loňském roce meziročně 9,7 % a byl vyšší než meziroční zvýšení životních nákladů zaměstnanců 5,8 proc.

Životní úroveň zaměstnanců s dětmi přes vysokou loňskou inflaci, způsobenou především vnějšími ekonomickými vlivy, tak stoupla v průměru o téměř 4 procenta. Vydělaly i rodiny s nízkými a středními příjmy.

Sociální demokracie chce daně zvýšit majetnějším a naopak snížit méně majetným. Ale už dnes neplatí žádnou daň z příjmu zaměstnanci s jedním dítětem do výše 14 700 Kč hrubé mzdy, zaměstnanci se dvěma dětmi do výše 19 000 Kč a se třemi dětmi do výše 23 300 Kč.

Samoživitelce se třemi dětmi a minimální mzdou ve výši 8000 Kč loni stoupl měsíční čistý příjem, přestože se minimální mzda nezvyšovala, díky daňovým a sociálním změnám o téměř 3000 Kč.

V podnikatelském sektoru stoupl loni zaměstnanci se dvěma dětmi s 0,6násobkem průměrné hrubé mzdy ve výši 14 377 Kč měsíční čistý příjem o 1916 Kč, zaměstnanci se dvěma dětmi s 0,8násobkem průměrné hrubé mzdy ve výši 19 169 Kč o 2037 Kč, zaměstnanci s jedním dítětem s průměrnou hrubou mzdou 23 961 o 1831 Kč. Tyto příklady, a mohla by se jich uvést celá řada, se neslučují s představou Jiřího Paroubka o údajné asociální politice ODS.

Zaměstnancům ve veřejném sektoru rostly čisté příjmy z důvodu úsporných opatření pomaleji, což jim bude kompenzováno v letošním roce. Změny jsou výhodnější než dřívější společné zdanění, o kterém znovu ČSSD uvažuje, přičemž navíc odpadlo nepříjemné papírování.

Jiří Paroubek ve svém článku jen vyhrožuje. Nic jiného od něj nelze očekávat, protože nic jiného neumí. Budeme připraveni nejen nabídnout svůj program pro "špatné" i "pěkné" počasí, ale i odrážet nekompetentní a lživé útoky sociální demokracie.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 3610 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA