Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Stížnost na ČTK

Petr Štěpánek

Rada ČTK
Opletalova 5/7
111 44 Praha 1

Věc: Stížnost na ČTK

Obracím se tímto na Radu ČTK se stížností na Českou tiskovou kancelář, a to ve věci neobjektivní, zavádějící a zčásti dokonce lživé informace, kterou ČTK vydala dne 17. 9. 2009 (viz – příloha).

Podle § 2 odst. 1 zákona 517/1992 Sb, zákona o České tiskové kanceláři: Posláním tiskové kanceláře je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Informace o Ing. Radimu Hrehovi, které ČTK poskytla, nejsou ani objektivní, natož všestranné. ČTK zcela účelově a záměrně zamlčela existenci i jiných materiálů, které na rozdíl od těch, na něž se ČTK odvolává (dopis OS Media), o Ing. Radimu Hrehovi hovoří velmi příznivě (dopis slovenských odborářů z OO STV, dopis generálního ředitele STV Štefana Nižňanského).

Na základě takto zkreslených informací ČTK si veřejnost rozhodně nemůže vytvářet svobodné názory.

Tuto stížnou zasílám Radě ČTK spíše z formálních důvodů. Vzhledem k tomu, že Rada ČTK se svými kroky, dle mého názoru protiprávními, sama podílí na poškození Ing. Radima Hrehy, moje důvěra v objektivní posouzení této stížnosti Radou ČTK se limitně blíží nule. Současně se proto obracím též na Stálou komisi pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

S pozdravem

Mgr. Petr Štěpánek

24. 9. 2009

Zpráva ČTK ze dne 17. 9. 2009Mgr. Vítězslav Jandák
předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1

Vážený pane předsedo,

jistě i Vy jste zaznamenal poslední dění v České tiskové kanceláři a v Radě České tiskové kanceláře v souvislosti s volbou/nevolbou generálního ředitele ČTK.

Zaslal jsem v této souvislosti stížnost Radě ČTK na neobjektivního zpravodajství ČTK. Jelikož ale mám po posledních událostech pochybnosti, zda je Rada ČTK, coby spoluaktér celé kauzy, vůbec schopná věc objektivně posoudit, obracím se rovněž na Vás a na Stálou komisi pro sdělovací prostředky PSP ČR, abyste se nejen touto stížností, ale celou situací okolo ČTK zabývali. Koneckonců Rada ČTK je ze zákona odpovědná právě Poslanecké sněmovně PČR.

S pozdravem

Mgr. Petr ŠtěpánekPetr Štěpánek
Člen Rady ČTÚ, hudebník a spisovatel.
Osobní stránky
 
  Přístupy: 34292 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA