Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Náš nárok na blahobyt je nezpochybnitelný

Jana Dědečková

"Lisabonskou smlouvu za dobrou věc pro Evropu, pro svobodu v Evropě a pro Českou republiku nepovažuji. Vlak s ní se však už rozjel tak rychle a už je tak daleko, že ho asi nebude možné zastavit ani vrátit, jakkoliv bychom si to mnozí přáli," říká doslova prezident.
"Ani její případný vstup v platnost nebude koncem dějin," dodává v rozhovoru Klaus.


Co znamenají slova pana prezidenta v rozhovoru pro LN? Jen tolik, že pro některé nacionalistické řvouny bude vlastizrádcem jen o několik měsíců později, než Mirek Topolánek, na něhož ty „zásadové vlastence“ poštval už na jaře. A že se dočká, na to mohu vzít jed. Dnes ještě vyjadřují pokornou lítost „přinutili ho, musel, nedá se nic dělat,…“ a jen ojediněle se prozatím ozývá „ je to přizdisráč, bojí se o svou sesli, přece se nevzdá koryta,…“. Ale už zítra budou na svého „spasitele“ plivat svůj jed zcela bez zábran. Ale kdo s čím zachází, tím také schází. Že „vlastenectví je mizernou ctností“, věděl už Oskar Wilde.

No jistě, že vstup LS v platnost nebude koncem dějin. Konec dějin nakonec nenastal, ani když k nám přijely ruské tanky, přestože se to tak v té chvíli jevilo. A pokud jsme se nebáli, když vrchní legislativec první porevoluční vlády, současný předseda US Rychetský, do písmene přebíral komunistickou legislativu do právního řádu nové demokratické republiky, tak před socialismem západní Evropy rozhodně nemusíme skučet strachy. Balené koblihy, ten geniální výmysl europoslanců, zde také nezůstal natrvalo. Kdo by asi takové mokré mastné svinstvo jedl, že? Až situace dospěje do té úrovně, že EU bude nepoživatelná jako ty koblihy, lidé si změny vynutí sami. I když spíše než lidé, kteří si svobodu zpoza drátu představovali jako naditou peněženku, si změny vynutí státní bankroty. Socialistická hydra nejrychleji chcípá na nedostatek žrádla. Teprve když sežere všechny bohaté, začne požírat sama sebe.

U nás to nebude trvat dlouho. Jak psal pan Krystlík, vždy jsme si svou životní úroveň vylepšovali okrádáním těch, kteří měli více než jsme si mysleli, že mít mohou. Po šlechtě, která celé generace hromadila majetek, jsme se pustili do kapitalistů a církve. Odvraceli jsme zrak, když nakládali Židy do transportů a s dojemnou péči jsme jim hlídali majetky, postarali jsme se dobře i o majetky sudetských Němců, sedláků a živnostníků. Ten rozvinutý socialismus pod vládou jedné strany nám vlastně vyhovoval nejvíce. Dnešní podnikatel není nic jiného než odpudivý zelinář minulého režimu, jak napsal ve svém filosofickém pojednání Od normalizace k normalizaci slovutný scénarista a dramaturg Jan Štern, tak proč ho vlastně neokrást? Proč bychom neměli chtít pastelkovné, 13 důchody, 14 platy. Že na to někdo musí vydělat? Ale prosím vás. Těch, kteří mají více než my, je tady zase dost. Copak to nevidíte?

Proč by povaha a myšlení českého národa měla být jiná? Úcta k vlastnictví se tady nikdy nenosila. Nikdy jsme nemuseli nic platit. Malá privatizace byla na Klausovi doslova vynucená a vidíme jak šílená je nechuť k navrácení majetku církvi. Pokud už po roce 1989 někdo majetek získal a vlastním úsilím rozmnožil, spolehlivě se o něj postarají konkursní soudci a konkursní správci. Dost možná i takoví, kteří vystudovali na fakultě v Plzni a Karlových Varech. Novodobá revoluční elita.

A do takového socialistického marasmu, který snad jen deklarativně odešel na smetiště dějin 17. listopadu 1989, vytáhne pan prezident do boje proti LS s kartou sudeto-německých majetkových nároků. Probůh, ještě abychom tak něco museli vracet, děsí se ti poctiví čeští občané a dovolávají se svobody s velkým S.

No řekněte sami, cožpak skutečně nemáme právo, po všech těch obětech, žít svobodně? Já osobně se domnívám, že náš nárok na blahobyt je nezpochybnitelný.Jana Dědečková
Bývalá členka Rady ČT v období tzv. televizní krize. Šéfredaktorka Virtually a místopředsedkyně a mluvčí Občanského sdružení televizních a rozhlasových koncesionářů
 
  Přístupy: 92706 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA