Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Most, meč a kouzlo. O co chceme ještě přijít?

Pavel Bém

Blížíme se k závěru. V průběhu tohoto týdne vkročila oprava Karlova mostu do své finální fáze a nic zásadního nebrání tomu, aby byla celá obnova dokončena na jaře příštího roku. Nicméně i v tak pokročilém bodě rekonstrukce se stále objevují otázky typu: Byl proveden dostatečný stavebně historický průzkum, či zda bylo postupováno správně při výběru způsobu, jakým došlo k opracování kamenů a jejich napojování? Využiji tohoto místa, abych se alespoň s částí otázek spojených s opravou Karlova mostu vypořádal.

Zaprvé bych rád zdůraznil, že město Praha připravovalo návrh obnovy Karlova mostu od roku 2001. Od této doby byly popsány stohy papíru a projednány stovky hodin v rámci expertní komise zřízené k tak důležité události, jakou oprava Karlova mostu je. Mimoto rekonstrukce, která je samozřejmě velmi komplikovaná, je i finančně nadmíru náročná. Připomínám, že oprava je financována z vlastních zdrojů hlavního města Prahy a finanční náklady se vyšplhaly až na 222 milionů Kč. I proto byla uspořádaná veřejná sbírka, která měla za přispění všech obyvatel České republiky napomoci k záchraně Karlovu mostu. V rámci veřejné sbírky bylo vybráno 8 milionů korun. Oprava byla kvůli své finanční náročnosti několikrát odkládána a celá stavba se bohužel díky tomu dostala do katastrofálního stavu, alespoň co se technické stránky týče. Vždyť poslední velká oprava Karlova mostu skončila v roce 1975. Krátce poté se však ukázalo, že i přes tuto opravu do architektonické památky stále zatéká a její statika je vážným způsobem narušena. Zatékání do mostu již bylo neudržitelné, a tak muselo dojít k urychlenému rozhodnutí o opravě mostovky a parapetů. Upozorňuji, že před zahájením prací požádal Národní památkový ústav o zpracování stavebně historického průzkumu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi náročnou činnost, byl zpracován elaborát, který byl posouzen NPÚ a pro tuto etapu označen jako dostačující s tím, že při obnově pláště mostu bude muset být tento průzkum dopracován. To byla podmínka, která je samozřejmě v současnosti naplňována, neboť na mostě probíhá soustavný operativní průzkum (podrobný průzkum před zahájením rozebírání parapetu), který provádí pracovníci ústředního pracoviště NPÚ. Z tohoto tvrzení je jasně viditelné, že průzkum Karlova mostu nebyl v žádném případě zanedbán a je soustavně prováděn v součinnosti s NPÚ.

Zadruhé, je třeba zdůraznit, že tolikrát zmiňovaná problematika výběru kamene pro obnovu Karlova mostu byla dlouhodobě diskutována s nejvýznamnějšími kapacitami v rámci České republiky. Na základě doporučení pracovníků Přírodovědecké fakulty UK v Praze byl pro první část opravy mostu vybrán příslušný materiál, který se fyzikálními a mechanickými vlastnostmi nejvíce blíží původnímu kameni, jenž tvořil zábradlí mostu. Každý kámen je pečlivě posouzen odbornou komisí. Pokud komise dojde k závěru, že se dá alespoň část kamene využít pro opětovné vsazení do mostu, je takovýto kámen upraven a znovu použit. Všechny nové kameny mají ručně provedenou povrchovou úpravu, která byla schválena na základě výběru ze vzorků upravených různými kamenickými způsoby. Tato metoda byla akceptována zástupcem NPÚ. Podobně důsledným způsobem se postupuje i ve výběru příslušného pojiva a ani zde nedošlo ze strany NPÚ k žádné kritice prováděných prací.

Bylo toho už mnoho řečeno a napsáno o opravě této skvostné památky. Byla vyslovena spousta chybných informací, polopravd a lží. Nicméně neoprávněná kritika bez ověření informací je opravdu trestuhodná a nemůže se obejít bez reakce. Je zřejmé, že oprava Karlova mostu slouží některým jednotlivcům či organizacím k prosazování svých cílů, a že Karlův most je „rukojmím“ pro prosazení těchto jejich zájmů. Možná by celou problematiku vyřešila jedna prostá otázka, na kterou lze odpovědět i zpoza stolu, odkud reaguje řada kritiků, aniž by se před tím důkladně informovala o skutečném stavu věci. Co je vlastně cílem hlavního města Prahy? Odpověď je velmi prostá. Zadáním opravy není restaurování ani soch, ani samotných zídek, ale obnova hydroizolace, zastavení zatékání do mostu a technická oprava zábradelních zídek. Hlavní město Praha provádí primárně technickou opravu, jež má změnit opravdu katastrofální stav způsobený zatékáním do útrob mostu. Pokud bychom přistoupili na požadavky kritiků a restaurovali bychom pouze jednotlivé kameny, tak bychom v podstatě docílili jen zakonzervování současného desolátního stavu a neprodloužili bychom životnost mostu ani o jedno desetiletí. Naším cílem přeci není to, aby nám most do pěti let uplaval někam směrem k Mělníku, ale abychom zde tak úžasnou památku měli navěky a nepřipravili se o jeden z největších skvostů Prahy a možná i o pověstný meč, který uvnitř Karlova mostu čeká na Svatého Václava.Pavel Bém
MuDr. Pavel Bém- Primátor hlavního města Praha
Osobní stránky
 
  Přístupy: 32564 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA