Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Projev při slavnostním udělení výroční antibyrokratické ceny Michala Tošovského

Mirek Topolánek


05.11.2009, Praha, Senát PČR, Slavnostní udělení výroční antibyrokratické ceny Michala TošovskéhoMusím říci, že z ceny Michala Tošovského mám opravdovou radost. I když do té radosti se mísí smutek nad tím, že Michal Tošovský nedostal šanci dokončit svůj boj s byrokracií. Právě jemu do značné míry vděčím za dnešní ocenění. Protože moje vláda vycházela z jeho odkazu a uváděla do praxe i výsledky jeho práce a dařilo se nám to jen částečně.

Jak řekl sir Isaac Newton: "Jestliže jsem dohlédl dále, než ostatní, pak to bylo proto, že jsem stál na ramenou obrů". Michal Tošovský byl takovým obrem, který rozuměl efektivní administrativě jako málokdo. A měl také velkou odvahu pustit se boje s byrokracií, do kterého se chtělo málokomu a který se zdál být předem prohraný.

Ten boj není předem prohraný díky Michalovi a my to víme i díky jemu. Moje vláda mohla velice rychle uvést do praxe takové věci, jako povinné hodnocení dopadů regulace u každého vládního návrhu zákona. Zařadili jsme se tak mezi několik málo zemí EU, které dokáží efektivně regulovat regulaci a chránit tak své občany a firmy před úřední zvůlí. Před vršením zbytečných povinností, které otravují život a zvyšují náklady.

Nepochybně jsme těžili z odkazu Michala Tošovského. Dnešní ocenění celkově pokládám za výsledek kolektivní práce. Boj s byrokracií, odstraňování bariér, to byla moje premiérská priorita a průřezový, permanentní úkol celé vlády.

Chci tu ocenit práci svých kolegů. Martin Říman už Tošovského cenu obdržel. Především za radikální zjednodušení živnostenského zákona. Ale i za hromadu dalších opatření, která nejsou tak viditelná, ale která zlepšily podnikatelské prostředí.

Chci ocenit i Jiřího Pospíšila, který díky eGovernmentu zrychlil a zprůhlednil českou justici. Obchodní rejstřík, který byl dlouho předmětem oprávněné kritiky podnikatelů, včetně zahraničních, už funguje standardně, rychle a bez úplatků. Tyto vládní zkušenosti se Jiřímu Pospíšilovi jistě budou hodit v jeho snaze udělat pořádek na plzeňské právnické fakultě. Za všemi dnešními problémy školy jako je právnická fakulta v Plzni stojí právě netransparentnost a utajování informací, které mají být veřejné.

Chci také poděkovat Ivanu Langerovi a jeho náměstkovi Zdeňku Zajíčkovi. Zdeněk začínal společně s námi v Estatu a měl možnost zjistit, jak je to složité. Pro zefektivnění státní správy, pro eGovernment udělali ohromnou spoustu práce. Díky tomu dnes už lidé nemusejí stát hodinové fronty a dojíždět mnoho kilometrů na různá místa, aby získali výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z živnostenského rejstříku atd. Stačí zajít na nejbližší poštu nebo jiné ze čtyř tisícovek pracovišť Czech Point a vše potřebné získáte během pěti minut.

Zdeněk Zajíček navíc koordinoval projekt "smart office", který propojením opatření v různých resortech zefektivňuje veřejnou správu a ulehčuje lidem život. Díky němu už také končí doba, kdy doručování úřední pošty stálo hromadu času a papíru. Datové schránky jsou úžasný projekt, který nás přenáší z 19. rovnou do 21. století. Pevně věřím, že nynější ministr vnitra Pecina nesplní své hrozby a nebude tento projekt torpédovat a omezovat. Byl by to přes všechny problémy nepochopitelný a zbytečný krok zpět.

Chci využít této příležitosti právě i k tomu, abych varoval před neuváženým bořením práce mé vlády v oblasti eGovernmentu a boje s byrokracií. Jde o soubor reforem, které nemají ideologický rozměr a které od občanů nežádají žádné oběti, ale jsou pro ně čistým přínosem. Věřím, že i premiér Fischer udělá vše pro to, aby antibyrokratické reformy pokračovaly a aby je nikdo kvůli nějakému nesmyslnému revanši nebojkotoval a nedemontoval.

Tyto "měkké reformy", reformy, které lidem přinášejí pouze plusy a žádné minusy, jsou samozřejmě ohroženy nečekaným pádem vlády. Kvůli tomu jsme nemohli práci dokončit. A tuto cenu bych rád vyměnil za možnost tuto práci dodělat. Dotáhnout do konce myšlenky Michala Tošovského.

Tady totiž nejde o nic menšího, než o to, zda Česká republika bude, či nebude moderním státem třetího tisíciletí. Zda bude státem svobodným, s vysokým standardem lidských práv, nebo státem byrokratickým, kde se lidé proti úřadům těžko dovolají svých nároků.

Zda bude státem s prosperující ekonomikou a lákavými pracovními příležitostmi, nebo zemí s nekvalitním podnikatelským prostředím a málo atraktivní pro investory.

Na boji s byrokracií závisí i to, zda bude Česká republika státem s vysokým standardem ochrany životního prostředí, nebo zemí, kde se plýtvá papírem a kde se svým občanům odpírá rychlá a snadná možnost ovlivnit úřední rozhodování.

Moderní a efektivní stát také omezuje rozmařilost a zbytečné výdaje a dokáže proto více investovat do budoucnosti, zejména do vzdělání a vědy.

Nakonec, ale vůbec ne v poslední řadě tu jde o to, zda budeme zemí s efektivní a transparentní veřejnou správou, nebo zemí zaslíbenou lobbistům, kde se daří korupci a klientelismu.

Na úspěšném boji s byrokracií bez nadsázky závisí kvalita demokracie. Závisí na něm kvalita života občanů. Závisí na něm jejich svoboda. Význam funkční byrokracie si dobře uvědomovali velcí humanisté a liberálové. Za všechny jmenuji alespoň T. G. Masaryka a Miltona Friedmana. Uvědomoval si to i Michal Tošovský – a hodně pro tento cíl udělal.

Cením si možnosti, že moje vláda mohla pokračovat v jeho díle a ujít kus cesty směrem k modernímu efektivnímu státu. Tuto cenu symbolicky věnuji muži, po němž nese jméno. A zároveň nové generaci, která, jak chci věřit, už nebude muset úředníka považovat za zemského škůdce, ale naopak za schopného manažera veřejné správy. Věnuji ji tedy tomu, který mě předešel a těm, kteří přijdou po mně. Boj s byrokracií nekončí a záleží jen na nás, zda v něm budeme vítězit, či prohrávat.

Úplně nakonec mi dovolte poděkovat ještě Senátu. Druhá komora důsledně plní svou roli hlídacího psa legislativy a vrací Sněmovně všechny zákony, které lidem zbytečně otravují život. Děkuji samozřejmě i předsedovi Senátu Přemku Sobotkovi za to, že boji s byrokracií věnuje osobní pozornost. Děkuji také Edvardu Kožušníkovi a eStatu, že také bojují s byrokracií jak na tuzemské, tak na evropské úrovni.

Děkuji vám za pozornost a děkuji za ocenění.Mirek Topolánek
předseda vlády ČR
Osobní stránky
 
  Přístupy: 10182 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA