Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Marná snaha kardinálova?

Milan Rohler


Když jsem opakovaně četl a slyšel o „nejvyšším představiteli katolické církve u nás“, nebo o „hlavě našich katolíků“ a podobně nesmyslná a veřejnost matoucí epiteta, která snad mají udělat z očekávaného jmenování nového pražského arcibiskupa napínavou detektivku, nebo přímo senzaci, říkal jsem si, že už by se snad měl ozvat sám pan kardinál. Učinil tak 12. ledna letošního roku na svých internetových stránkách.

„Každý diecézní biskup má zodpovědnost za svou diecézi a je v tom podřízen přímo papeži,“ vysvětluje Miloslav kardinál Vlk. Všimněte si: přímo papeži, ne snad některému arcibiskupovi. „Biskupská konference v určité zemi není nadřízeným orgánem jednotlivých biskupů. Je to poradní fórum zvláště v oblasti duchovní služby biskupa. Reprezentuje církev vůči státu a má kompetenci jednat se státem v otázkách vztahu státu a církve. V určitém smyslu lze říci, že předseda biskupské konference je nejvyšším představitelem církve v zemi,“ pokračuje kardinál a my dodáváme, že předsedou České biskupské konference není on, ale od 25. ledna 2000 olomoucký arcibiskup Jan Graubner a místopředsedou František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.

Jasno se snaží pan kardinál vnést i do svého titulu. „Ani kardinálský titul nestojí kompetenčně nad předsedou biskupské konference…Titul kardinál je sice jako titul nejvyšší, jeho nositel má různé úkoly a povinnosti v univerzální církvi, vůči papeži, ale nemůže nahradit ani předsedu biskupské konference, ani žádného jiného biskupa.“

A jak je to s pražským arcibiskupstvím? „Pražské arcibiskupství je biskupstvím v hlavním městě. Historicky nejstarším biskupstvím. Arcibiskup má čestný historický titul ,primas český´, ale po kanonicko-právní stránce to nic neznamená. Má ještě titul ,metropolita´, to znamená arcibiskup v hlavním městě a ,představený´ české církevní provincie, podobně jako olomoucký arcibiskup je metropolita moravský a představený moravské církevní provincie.“ Z toho ale oběma arcibiskupům nevyplývají žádná zvláštní práva či kompetence v biskupské konferenci. Jejich role – jako arcibiskupů – tedy vůbec není třeba přeceňovat.

Domnívám se, že snaha pana kardinála vysvětlit alespoň některé základní pojmy ale stejně vyjde naprázdno. Mnozí novináři, jak čteme a slyšíme, žádné dokumenty nečtou. A vůbec už ne pozorně.Milan Rohler
 
  Přístupy: 91878 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA