Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Naplňovaní vizí budoucnosti musí začít již dnes

David Vodrážka

blog.idnes

Říká se a píše, že politika ztratila svůj obsah. Politické strany prý rezignovaly na programovou náplň, věnují se pouze samy sobě, komunikací navenek rozumí především osobní útoky na své protivníky. V poslední době se ujaly zejména námořnické metafory: Politické strany se změnily ve velrybářské spolky. Staří kapitáni vyplouvají na nových lodích, když ty staré nejsou schopny plavby. Další kapitáni si navzájem sekají díry pod čarou ponoru. A jiný kapitán zcela rezignuje na to, kam v budoucnu dopluje, důležité je, zda se jeho loď všem líbí.

Tento druh politiky nemám rád, nepovažuji jej za správný. Vítám, že jsme v ODS zahájili unikátní projekt Vize 2020. Dává všem, kdo mají zájem o odborné výstupy, jasně najevo odbornou připravenost a programovou kompetenci našich lidí. Osobně jsem se mnoha veřejných prezentací zúčastnil a považuji je za užitečné především proto, že shromáždí programový potenciál ODS a umožní nám nahlas formulovat představy o společné budoucnosti. Díky Vizi 2020 budeme vědět, kam má náš program směřovat, co je jeho cílem.

Tématem, které v projektu Vize 2020 garantuji, je otázka životního prostředí, tedy kvalitního prostředí pro život. Spolupracuji se skupinou expertů, kteří se ochranou přírody a kvalitu života zabývají mnoho let. Výslednou vizi dnes představíme na veřejné diskusi v Ústí nad Labem. Věřím, že počet diskutujících i úroveň debaty ukáže, že ODS má k tomuto tématu mnoho co říct.

Kromě vizí, představ a plánů je však politika i o konkrétních krocích. Jedním z pilířů ochrany životního prostředí jsou úspory a efektivita. Podniky i domácnosti mohou snížením vstupů v oblasti energií i surovin zároveň šetřit náklady i následky, které spotřeba nejen jim přináší. Proto jsem se rozhodl v této oblasti iniciovat konkrétní iniciativu - projekt 2010%.

Veřejná správa je poměrně významným spotřebitelem energií - měla by v zacházení s ní jít příkladem, zvláště v době, kdy se zoufale hledají úspory ve všech typech výdajů. Proto jsem oslovil své kolegy na radnicích a úřadech, zvolených za ODS. Naším společným cílem je snížit náklady na energie o 10%, a to především kombinací monitoringu a racionalizace spotřeby, ale i negociací lepších cen od dodavatelů.

Nemáme v úmyslu touto iniciativou spouštět P.R. kampaň, chceme prostě snížit veřejné výdaje a chránit tím i prostředí pro náš život. Motivací měst a obcí či veřejných společností se podaří přesvědčit další, že přestat vyhazovat peníze z oken za trochu námahy stojí.

Jedním z pilířů našeho politického přesvědčení je totiž vize státu, který nešikanuje, nediriguje a nepřikazuje občanům to, co sám považuje za správné. Veřejná správa ale může motivovat spotřebitele k racionálnímu chování, k šetrnému zacházení s přírodou a jejími zdroji a k úsporám tam, kde to má smysl. Takováto ukázka v praxi je cestou správnou.David Vodrážka
1. místopředseda ODS a starosta Prahy 13
 
  Přístupy: 11058 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA