Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Zvyš si klimazávazek: zachráníš planetu!

Hynek Fajmon

Tak by se dal ve stručnosti shrnout postoj všech "pokrokových zelených sil" v Evropské unii poté, co zkrachoval kodaňský klimatický summit. Pojďme se podívat,co to konkrétně znamená a jaké to bude mít dopady na život lidí v Evropě. Už současné klimatické závazky se totiž šeredně promítnou na fakturách za energii a další druhy zboží a služeb. Doporučovat zvyšování evropských klimazávazků proto může pouze naprostý blázen nebo ten, kdo hodlá evropskou civilizaci zničit. Obávám se, že máme co do činění s koalicí obou těchto postojů. Je nutné se začít bránit.

Pojďme si stručně zrekapitulovat kde se nacházíme:

1. Podle vědeckého panelu OSN zvaného IPCC se Země otepluje z důvodu tzv. skleníkového efektu vyvolaného emisemi tzv. skleníkových plynů z nichž hlavní podíl má CO2. Pokud se produkce skleníkových plynů neomezí, tak bude Zemi hrozit do roku 2100 s 90% pravděpodobností oteplení o 1-3 stupně Celsia. Tomu je dle IPCC nutné zabránit omezením produkce emisí.

2. Prvním pokusem o omezení těchto plynů byl tzv. Kjótský protokol, kterým se evropské státy (a nikdo jiný - později se přidala Austrálie a Japonsko) zavázaly ke snížení objemu svých emisí. Z evropských států svůj závazek zatím splnila pouze ČESKÁ REPUBLIKA a blíží se k tomu Slovensko. Protokol končí v roce 2013 a nyní se jedná o tom, co se bude dít do roku 2020.

3. Pokud je teorie skleníkového efektu vytvořeného emisemi skutečně pravdivá (o čemž pochybuji), tak je třeba brát v úvahu celkové světové emise těchto plynů, protože klima je globální a nedělitelné. Potom se ale logicky musíme podívat na to, jak přispívají jednotlivé státy k celkovému množství emisí. Aktuální data říkají zhruba toto: Čína - 25%, USA - 25%, EU - 15%, Rusko - 10, Indie - 10% a zbytek světa 15%.

4. Evropská unie tedy produkuje pouze 15% světového objemu emisí a na summit OSN v Kodani šla s návrhem, že: A. do roku 2020 omezí svoje emise o 20% ikdyž ostatní neudělají nic a o 30%, když se ostatní přidají. B. aby EU svou nabídku "osladila" chudým státům, slíbila jim obrovský transfer peněz o rozsahu cca 20 mld euro. Česká vláda schválila, že poskytne cca 500 milionů Kč. Tyto peníze měly jít na "boj s klimatickou změnou" v chudých státech. Touto nabídkou se mělo docílit toho, aby se dospělo k právně závazné globální dohodě o omezení emisí. Naštěstí k tomu, jak známo, nedošlo.

5. Položme si nyní otázku, co bude znamenat v praxi, když EU omezí své emise o 20% do roku 2020. Omezí se tím hrozba globální oteplování? Samozřejmě že nikoliv, protože v celkovém globálním úhrnu emisí se náš 15% podíl sníží na 12% a pokud ostatní státy nebudou nijak omezeny, tak tyto "ušetřené" emise nahradí svými. V globálním úhrnu tak k omezení emisí nedojde a tím pádem ani nemůže dojít k tomu, aby se zabránilo hrozbě "globálního oteplování". My Evropani si zkrátka budeme zdražovat auta, energii, maso, atd. abychom tzv. zabránili globálnímu oteplování, ale už nyní je jasné, že tím ničeho nedosáhneme. Je to zkrátka čisté bláznovství a plýtvání veřejnými i soukromými zdroji za účelem, kterého nebude dosaženo.

6. Přestože je toto zcela zřejmé, tak ministři životního prostředí EU doporučují, abychom svůj závazek i bez celosvětové dohody zvýšili z dnešních 20%, který je již v platnosti na 30%. EU má mít dle těchto lidí "vůdčí úlohu" v boji s globálním oteplováním a musí tomuto cíli něco obětovat. Připadá Vám to rozumné? Je zjevné, že je takový krok naprosto nesmyslný, protože bez globální dohody nemáme šanci celkové emise snížit. Pokud budeme přebírat na sebe více a více nákladů, tak dosáhneme pouze toho, že se prudce sníží životní úroveň lidí v Evropě a byznys se včetně pracovních míst odstěhuje pryč. Globální teplotu se nám přitom nepodaří vůbec ovlivnit. Má to nějaký smysl? Nemá. Pro mne je toto jednání EU naprosto nepřijatelné a nehodlám jej svým hlasem jakkoliv podporovat.Hynek Fajmon
poslanec Evropského parlamentu za ODS

Osobní stránky
 
  Přístupy: 29116 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA