Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Politika ČSSD je asociální

Petr Nečas

Právo, 01.11.2005

ODS pro rodiny nic neudělala, rozepsal se v Právu 24. října ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

Pomiňme zjevné nepravdy, například, že ODS byla proti možnosti dávat dítě starší tří let denně do mateřské školky na čtyři hodiny, když ODS chtěla dát rodičům větší možnosti omezením této doby na 80 hodin měsíčně. Nebo chlubení se společným zdaněním manželů, které bylo ČSSD vnuceno koaličními partnery, a změnou odpočtu na nezaopatřené dítě, jež velkému počtu rodin s dětmi daně zvedne.

Nechme stranou i důležité sociální parametry, kterými se vláda ČSSD opravdu nemůže chlubit, když nezaměstnanost vzrostla na dvojnásobek a dále se rozevřely nůžky mezi mzdami a starobními důchody a rodičovský příspěvek v porovnání se mzdami ve veřejném sektoru, důchody, sociálními dávkami, životním minimem a minimální mzdou je suverénně nejpomaleji rostoucí částkou určovanou státem.

Podívejme se ale, co pro rodiny znamenalo sedmileté vládnutí ČSSD. Počet rodin žijících pod hranicí životního minima vzrostl za vlád ČSSD o polovinu a počet osob v nich žijících na 400 tisíc. Počet rodin ohrožených chudobou vzrostl o 14 tisíc a žije v nich o 35 tisíc osob více. To znamená, že za vlády údajně sociální demokracie přibylo v této zemi jedno větší okresní město plné lidí ohrožených chudobou! Ve dvou pětinách rodin s nejnižšími příjmy vyrůstá 63 % našich dětí a toto číslo za vlád ČSSD roste!

Statisícům rodin s dětmi daňovými změnami v posledních dvou letech vzrostly daně. Přitom úplné rodiny s dětmi zaplatí na daních jedenapůlnásobek částky, kterou dostanou na sociálních dávkách. Připočtemeli k dani z příjmu ještě povinné odvody, je to dokonce trojnásobek. A to nebereme v úvahu masivní a ničím nekompenzovaný přesun velkého množství položek zboží a služeb ze snížené 5% sazby do základní 19% sazby DPH.

Není pak překvapením, že příjmy rodiny zaměstnance s dětmi na osobu v porovnání s průměrnou českou domácností byly v roce 2002 o 1000 Kč měsíčně nižší a v roce 2004 dokonce o 1400 Kč. To znamená, že se rodiny s dětmi dále propadají.

ČSSD svou politikou vytváří past chudoby. A do ní padají za její vlády především rodiny s dětmi. Daňové změny prováděné ČSSD jsou demotivující k získání vyšších výdělků a jsou přímým útokem na rodiny vysokoškolsky vzdělaných a vysoce kvalifikovaných odborníků. Průměrný plat českého vysokoškoláka je 1,8násobek průměrného platu zbývající části ekonomicky aktivního obyvatelstva. Přesto má v roce 2004 v naší zemi dítě z dělnické rodiny 13x menší šanci získat univerzitní vzdělání, zatímco v polovině 90. let to byla "pouze" sedminásobně nižší šance. To je výsledek sedmi let vlády ČSSD.

Tolik některá suchá fakta. Dokazují, že pro rodiny s dětmi bylo vládnutí ČSSD pohromou a socialisté žádný důvod k chlubení nemají. Úvahy o zvýšení rodičovského příspěvku to nenapraví.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 10776 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA