Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Finance popírají svého šéfa

Petr Nečas


Právo, 22.08.2005

Podle ministra financí Bohuslava Sobotky (Právo, 19. 8.) návrh vlády na snížení daně z příjmu "nikomu daně nezvyšuje a znamená zlepšení pro všechny daňové poplatníky".

Stačí si přečíst důvodovou zprávu k tomuto vládnímu návrhu, konkrétně její strany 4 a 6, aby se ukázalo, že ministr financí se mýlí, neříká celou pravdu či přímo lže. Na těchto stranách jsou grafy vypracované ministerstvem financí, které ukazují, že některým rodinám s dětmi se daně zvýší. Jde o rodiny daňových poplatníků s měsíčním platem nad 30 tisíc korun.

Těmto rodinám se daně zvýšily již loňskými daňovými změnami, které změnily odečitatelné nezdanitelné částky na děti na přímý odečet z daně. Již v současné době platí pouhá šestina daňových poplatníků téměř polovinu celkového výnosu daně z příjmu fyzických osob. Po navrhovaných změnách se daňová progrese ještě prohloubí a tato šestina daňových poplatníků bude platit až tři pětiny celkového výnosu daně.

Populistické tažení proti téměř půl miliónu občanů, kteří mají plat nad 30 tisíc korun, je ve skutečnosti útokem na zpravidla kvalifikované, vzdělané a tvrdě pracující příslušníky středního stavu, tedy nikoliv na nějaké boháče nebo zbohatlíky. Lékaři, drobní a střední podnikatelé, vysokoškolští profesoři, zaměstnanci veřejné správy na střední úrovni řízení, kvalifikovaní odborníci v průmyslu a službách. To jsou ti "bohatí", které chce vláda oškubat a vůči nimž populisticky zvedá tradiční českou malost a závist. Mají-li navíc děti, vláda trestá toto jejich chování zvýšením daní. Jinými slovy říká, že člověk nemá usilovat o vyšší kvalifikaci, usilovněji pracovat a mít děti. Je pak zařazen do kolonky "boháč" a je proti němu veden propagandistický boj.

Není pravda, že vyšším příjmovým skupinám jsou tyto kroky kompenzovány jinými opatřeními. Společné zdanění manželů má význam jen pro zlomeček těchto daňových poplatníků, kde je dramatický rozdíl v příjmech obou manželů. A limitování výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění pětinásobkem průměrné mzdy nepomůže těmto středostavovským skupinám s platem okolo 30 či 50 tisíc korun vůbec.

Rozumím tomu, že někdo chce snížit daně jen někomu, i když s tím nesouhlasím. Ale je těžko přijatelné daně někomu zvyšovat a navíc přitom používat nepravd. A usvědčení z nepravd díky materiálům vlastního ministerstva se u pana ministra stává již pravidlem.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 1122 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA