Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Ministerstvo obrany si o korupci přímo říká

Petr Nečas

11.02.2006, MF DNES
Vysoce postavený důstojník ministerstva obrany byl zadržen při přebírání úplatku. Podle představitelů ministerstva jde o selhání jednotlivce. To je však buď zbožné přání, nebo strkání hlavy do písku.

Skutečnost je taková, že korupce v resortu ministerstva obrany je systémová záležitost, a obávám se, že současná aféra je pouze vrcholkem pověstného ledovce.

Nejde jen o to, že existuje dlouhý seznam pochybných armádních zakázek a že skandály kolem nich se již dlouhá léta pravidelně objevují v médiích. Korupcetvorné prostředí je totiž zabudováno téměř jako genetický kód do systému práce ministerstva. A jaké jsou důvody pro toto silné tvrzení?

V roce 2002 bylo v resortu ministerstva obrany vydáno ve veřejných zakázkách více než 13 miliard korun. Více než 80 procent těchto finančních prostředků bylo rozděleno (včetně malých zakázek do 2 milionů korun) bez výběrových řízení přímo jednomu dopředu vybranému uchazeči.

Totéž se opakovalo v roce 2003 -z více než 16 miliard korun veřejných zakázek bylo více než 80 procent přiděleno bez výběrových řízení jednomu dopředu vybranému zájemci. V roce 2004 bylo stále z více než 12 miliard korun 60 procent přiděleno bez výběrového řízení. V těchto letech bylo cestou otevřených obchodních soutěží zadáno pouze 6 až 7 procent všech finančních prostředků. Je nutné zdůraznit, že do objemu finančních prostředků vydaných bez výběrových řízení nejsou zahrnuty nákupy, jež mají strategický charakter a na které se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje.

Protože úplné údaje za loňský rok nejsou ještě k dispozici, lze konstatovat, že v letech 2002 až 2004 bylo téměř 32 miliard korun z veřejných zakázek v resortu ministerstva obrany přiděleno bez jakéhokoliv výběrového řízení! To je obrovské číslo, přesahující dokonce některé strategické veřejné zakázky typu objednávky kolového obrněného transportéru za 25 miliard korun.

Snaha nepořádat výběrová řízení a přidělit lukrativní zakázky dopředu vybraným firmám korupci přímo vyvolává. Nelze tedy mluvit o selhání jedince, ale musíme mluvit o selhání systému. Toto selhání jde tak daleko, že k mnoha zakázkám byla skartována dokumentace a dnes nelze dohledat, kdo o konkrétních zakázkách rozhodoval. Bez výběrových řízení byly milionové částky rozdávány ve všech strukturách ministerstva, nejen v odboru vedeném zadrženým důstojníkem.

Omezení korupce vyžaduje zásadní změnu. Veřejné zakázky bez soutěže mají být omezeny pouze na některé nákupy strategického charakteru. Rozhodování o zakázkách musí být transparentní. Seznam oslovených firem, jména členů výběrových komisí, nabízené finanční částky a další důležité údaje musí být zveřejňovány, například prostřednictvím internetu.

Obrovské finanční částky z veřejných zakázek v resortu ministerstva obrany rozdělené prostřednictvím naprosto neprůhledných rozhodnutí bez jakýchkoliv výběrových řízení mohou jen nepřímo svědčit o obrovském objemu korupce. A té je nezbytné zmenšit prostor.Petr Nečas
Místopředseda vlády ČR, ministr práce a sociálních věcí
Osobní stránky
 
  Přístupy: 9668 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA