Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Ve věznici na Pankráci nechali zemřít desítky dětí, které porodily politické vězeňkyně

Jiří Asher

Před časem se Milan Paumer v rozhovoru pro Euportál zmínil o tom, že matka sourozenců Mašínových je pohřbena ve společném hrobě v Ďáblicích s desítkami malých dětí. Ty porodily v pankrácké věznici v padesátých letech ženy, vězněné z politických důvodů. I když v té době bylo v Praze několik dobře vybavených porodnic, vězeňská správa neposkytla narozeným dětem odpovídající péči. Malé kojence tak komunisté odsoudili k smrti. V otřesných podmínkách bolševického kriminálu, ve kterém službu vykonával polovzdělaný, primitivní personál neměli kojenci šanci přežít.

První informace o těchto zvěrstvech zjistila už v padesátých letech sestra bratří Mašínů, Zdena Mašínová přímo na hřbitově v Ďáblicích, při pátrání po hrobu své matky. Ta zemřela po roce věznění na rakovinu a komunisté jí odmítly matčino tělo vydat. "Chtěla jsem alespoň zjistit, kde je maminka pohřbená. Chodila jsem po různých úřadech i na policejní stanice, ale odmítali mi dát jakékoliv informace. Až po delší době, mi tajně jeden policista poradil, ať jdu na hrobníkem na hřbitov v Ďáblicích. Tam jsem se dozvěděla kde maminka leží," svěřila se paní Mašínová. " Hrobník mě za úplatu nechal nahlédnout na plány šachet, které patřily pankrácké věznici a ukázal mi, ve které byla naše matka pohřbena. Zároveň mi prozradil děsivou věc, že do stejných šachet komunisté začali pohřbívat děti, které se v pankrácké věznici narodily politickým vězeňkyním. Počet těl byl vždy dvaatřicet, a když jim dlouho jedno chybělo do počtu, doplnili je dospělou osobou. Jednou z nich byla právě naše maminka. I když se veřejně nesmělo o této věci hovořit, mezi lidi tyto informace pronikly. O několik let později, se na místě hromadných hrobů objevila nenápadná tabulka se jménem Pepíček Baumruk," dodala Zdena Mašínová.

Dlouhá desetiletí neměla Zdena Mašínová důkaz o tomto komunistickém zločinu. Ten našla Konfederace politických vězňů až v devadesátých letech."Konfederace pátrala po všech informacích a chtěla zjistit, kdo všechno z politických vězňů je v Ďáblicích pohřben. Při hledání v archívech pak členové konfederace našli jména dětí, většinou kojenců, kteří zemřeli v pankrácké věznici a jejich těla byla odvezena na ďáblický hřbitov. Je jich několik desítek. To byl důkaz, na který jsem tolik let čekala," řekla paní Mašínová tichým hlasem. "Jde nepochybně o jeden z nejotřesnější zločinů, které kdy komunisté v naší zemi spáchali. Oni ty malinké děti vlastně zabili,"ukončila Zdena Mašínová.

Začátkem devadesátých let Zdena Mašínová nechala nainstalovat desku se jménem mojí maminky. Členové Konfederace politických vězňů, pak do stejných míst kde jsou hromadné hroby, umístila cedulky s nalezenými jmény pohřbených dětí.

Před několika dny se vedení KSČM v čele s předsedou a agentem STB Filipem, veřejně přihlásila ke komunistickému puči v roce 1948. Zároveň probíhá v celé české společnosti diskuse o cause skupiny bratří Mašínů. Objevují se i hlasy, které komunistický režim obhajují. Ve světle tohoto odhaleného zločinu se všichni obhájci komunistů jeví jako bezohledné existence bez svědomí a citu.Jiří Asher
Šéfredaktor www.globalpress.cz
Osobní stránky
 
  Přístupy: 273076 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA