Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Závěrečná řeč kpt. BIS Vladimíra Hučína – VS Olomouc 14. září 2005

Vladimír Hučín„Občané soudci,

to co tady přednesl pan státní zástupce (JUDr. Lev Novák) samozřejmě zapadá do kontextu, abych byl brán v rovině jakéhosi kriminálního podvodného jednání i za těžších podmínek, tedy i v koluzní vazbě. Myslím, že bychom měli přejít k meritu věci, tedy ke kořenům. Kdo byl na počátku toho všeho spolčení, kterému říkám zločinné a kterému sekundovalo státní zastupitelství ve všech fázích. Kdo byl na počátku? Byl to jistý bývalý komunistický esenbák plk. JUDr. Jan Panaš, šéf inspekce BIS, jeden z poskoků bývalého komunistického exponenta Šloufa, který připravoval různé komploty a různé excesy v BIS. Tento člověk žije dneska někde v tichosti, v klidu, nebyl nikdy vytažen na světlo. Tento plukovník, šéf inspekce BIS slétl ze svého Olympu a navštívil MUDr. Jana Chmelaře s tím, že ho jde jaksi umravnit a prostě vtrhává do ordinace. Lékař tam není. Nutí sestru aby mohl vstoupit do materiálů, které mají určitý charakter, který spíše dovede zhodnotit lékař, o porušení lékařského tajemství nemluvě. Nutí sestru pod pohrůžkou, byla mladá, nezkušená, nevěděla, osobně mně to popisovala. Z počátku podlehla tomuto tlaku, ale do počítače jej nenechala vstoupit. Ukázala mu kartu, kde bylo vše v pořádku zapsáno.

Poté jsem byl zatčen s neschopenkou, která byla přetržena zásahovou, speciální, protiteroristickou jednotkou, kterou jsem byl přepaden na cestě k vyšetření k odbornému lékaři, tuším k MUDr. Chytilovi. Stačilo se v té době podívat do záznamů, které na mně byly vedeny u lékaře BIS, nebo Policie, MUDr. Chytila, který sídlí nedaleko za rohem. A tuto knížku si prostě prohlédnout, vzít ji jako důkaz, zda-li jsem měl vysoký tlak atd. Je-li to aktuální, či v jaké to je fázi, nebo ať to posoudí nějaký odborník. Co zde cituje pan státní zástupce – MUDr. Jurčo (lékař na Pankráci) nejen lhal, on se dokonce chytl do té lži když říkal, že diagnózu viděl na pracovní neschopence, kde nebyla. Až poté, kdy soudce (Mgr. Michal Jelínek) viděl, že je jaksi na tenkém ledě tak se ho snažil nějak z toho prostě vyvinit. Nicméně MUDr. Jurčo mně dal neschopenku poškozenou, ještě mně napadl s tím jakože ten dokument je poškozen a ptal se mne na to jak dalece já souvisím s tím organizováním teroristických útoků, které dodnes nejsou vyšetřeny.

Ale podívejme se proč vlastně a co je meritem věci? Proč státní zastupitelství a policejní orgány a inspekce BIS a vůbec tato mašinérie řízená Úřadem vyšetřování ČR, řízený známým svazákem SSM, exponentem jistým Martinem Hádkem z Přerova (bývalý vysoký představitel SSM v Přerově, dnes pracující v advokátní kanceláři JUDr. Pečeného v Praze, kde vykonává svoji praxi i stínový ministr vnitra Ivan Langr, který se nikdy na soudy s V. Hučínem nedostavil a mnohokráte odmítnul podepsat petici za veřejný soud s V. Hučínem, ačkoli se to týká i činnosti v jeho volebním okrsku!).

Proč tato mašinérie spustila svůj zrůdný mechanismus a začala tuto věc stíhat? Kdo byl ohrožen moji činností? Kdybychom se podívali do spisů, našli bychom tam řadu jmen státních zástupců. Na posledním, bohužel neveřejném jednání, by se veřejnost mnohé dozvěděla. Například jedním z nich je JUDr. Karel Studený, který šéfoval v Přerově nějakou dobu a je jich celá řada, kteří se dostali do rozporu se zákonem. Byli i dokonce tehdy kárně řešeni pražským státním zástupcem, instruování, že mají konat jinak. Snažili se krýt trestnou činnost bývalých šéfů StB - např. JUDr. Karel Studený, který je dnes náměstkem SZ pobočka Ostrava. Tento krajský státní zástupce, tehdy prokurátor, v podstatě je na materiálech ve zpravodajském výtahu, který je shromážděn ve spisech.

Dalším takovým státním zástupcem je JUDr. Petr Kovanda (bývalý vojenský komunistický prokurátor), který přicházel do střetu s tím, že prováděl určité nezákonnosti tím že zase kryl trestnou činnost příslušníků StB, dokonce i před novináři. A tento Kovanda kde se nám vyloupl? Dneska je náměstkem té žáby na prameni nejvyšší státní zástupkyně Benešové. Mohu mluvit dále, JUDr. Lenka Šromová. Dnes tato osoba, která postavila obžalobu, prochází zpravodajským spisem jako osoba s úzkými kontakty na komunistické exponenty na přerovsku, kde dochází k únikům informací. Tato informace není nic tajného. Proniklo to přes Austrálii, bohužel nevím jak. Dalším je Mgr. Radim Obst. Dnešní náměstek SZ v Přerově. Prochází ve všech pádech ve spisech. Tento člověk který vlastně vyšel z lůna té nejzrůdnější StB. Je mladý a díky tomu se dostal na tuto pozici. Člověk, u kterého se ukrývali doma bývalí příslušníci StB, za dob, kdy já jsem byl zajišťován. V době kdy jsem měl domácí vězení, tak u něj doma hostovali šéfové StB, Blaheta a jejich zástupci.

Prosím vás, podívejme se, to si myslím už o něčem hovoří. A když se vrátím k tomu představiteli toho přerovského SZ JUDr. Studenému, ten dokonce byl nyní svědkem, který byl proti mně postaven, jaksi odhalen, když se stýkal s příslušníky StB a s lidmi z organizovaného zločinu. Takže nazývejme SZ pravým jménem. Pokud pan ministr Němec bude chtít tito rudou žumpu opravdu důkladně vymést, jsou na to potřeba opravdu velké svaly. Velmi rád bych mu k tomu pomohl.

Myslím si, že meritem věci jsou bezpečnostní prověrky. SZ a pan státní zástupce ( Lev Novák) ví jaké máslo na hlavě mají on i jeho jednotlivci a další jeho soukmenovci. Myslím si, že ví proč to je iniciováno proti mně a že jsem se nedopouštěl jakéhosi podvodu s lístkem, který byl poškozen, nejsem odborník na tyto neschopenky. Dokument číslo 1 který měl být odevzdán nikoliv mzdové účtárně, ale lékaři. Tuto možnost jsem v žádném případě neměl. Navíc lístek byl poškozen do té míry, že byl neplatný. MUDr. Jurčo takto vypovídal a byl skutečně soudcem uchráněn před tím, že by tam opravdu snad klekl, kdyby ta možnost z naší strany byla, iniciativu vést důkladně, a soudce nám bránil v tom, aby byl konfrontován se vším všudy. Myslím, že by se před veřejností ukázalo kde je pravda.

Je potřeba říct kdo je zločinec, zda-li já, anebo ti kteří zosnovali celou tuto věc. Když se podíváme na zpravodajské materiály, vidíme, že motivace SZ a policie mne odstranit z BIS je obrovská. Prostě jsem nechtěl pochopit po nástupu ČSSD, že lidé, kteří se mimořádně angažovali pro komunistický režim, kteří postavili svou kariéru na komunistické kolaboraci, měli dneska tady opět sedět a zase nám prostě dál kázat morálku. Měl jsem za to, že justice je jeden z orgánů, který by měl být čistý jako boží oko. SZ které dneska nazývám zcela běžně bývalé StB, které jak dnes vidíme i z médií, skutečně ukazuje, že to není žádný orgán, ke kterému by se měla veřejnost obracet jako k něčemu, nějaké pomoci, právní ochraně, svých zájmů, majetku apod.

Jako zpravodajský důstojník jsem se podílel na bezpečnostních prověrkách. Měl jsem možnost pohlédnout pod pokličku 17. listopadu a viděl jsem, že zdaleka není vše tak jak se prezentuje, že politický vývoj není v pořádku. A mně jako bývalému, několikanásobnému politickému vězni, prostě velmi vadí, že lidé, kteří se angažovali především právě na SZ, kteří z toho vyrostli, z toho zrůdného komunistického režimu, dneska mají sestavovat tuto věc. Proč jsme si nevzali hned na počátku tohoto plk. JUDr. Jana Panaše, tohoto bývalého komunistického estébáka, který celou tu akci osnoval, který celou věc sestavil. Samozřejmě, tento člověk nemohl potřebovat, aby takový Hučín působil v BIS. Protože jak proběhly bezpečnostní prověrky, vstoupili jsme do NATO s tím, že tedy budeme jakousi součástí bezpečnostní doktríny kterou nám NATO dává a nestaneme se jakýmsi Trojským koněm.

Dnes se dozvídáme, že na vedoucích místech v BIS jsou lidé vyškoleni v Sovětském svazu a u KGB. No prosím vás kde to jsme. To si myslím, že jsme tu revoluci nemuseli takto dělat. Justice, SZ, prokuratury dříve, to byly ty opory toho zrůdného systému. Pan státní zástupce to velmi dobře ví. Já nechci dneska odkrývat toto ledví, myslím si, že na to bude dost času. Mám v rukách materiály, které skutečně mohou říct, kdo stál na té druhé straně barikády a kdo má co za nehty. SZ za tohoto stavu skutečně nesplňuje to, že by to byla instituce pro demokratický vývoj tohoto státu. Já jsem nejprve zvažoval zda-li vůbec přijít, hájit se z takovéhoto obvinění. Když jsem byl obviněn z pumových útoků, z různých utajovaných skutečností a bůh ví čeho, ze sedmi trestných činů jako Babinský a ještě tohle. Když už nevěděli kudy kam tak se snažili samozřejmě aby to vypadalo alespoň mediálně - tak on ten Hučín to není nějaká politická záležitost, to je vlastně podvod, on s tím doktorem chtěl vytunelovat zdravotní pojišťovnu a se 7600 Kč to nějak plánovali. Kdybychom ještě navíc ještě rozdělili podíl těch lidí navíc, ten předal neschopenku, ten donesl, ten umožnil, ředitel atd, to by bylo asi 11, 12 lidí nebo kolik. Byla to velká organizovaná skupina…

Toto SZ prostě rozhodlo rukou společnou a nerozdílnou. Myslím si, že tady nelze než celou tu snahu SZ jednou provždy zamítnout a především se od tohoto odrazit, aby veřejnost viděla, že v tom SZ rozhodně není žádná záruka že tady bude hájen zákon a právo občanů, které si chtěli po 17. listopadu vydobýt. To SZ je skutečně velmi nebezpečný precedens a já opravdu varuji veřejnost a přítomné občany, aby v rámci svých možností se podíleli na tom, aby skutečně tuto instituci velmi důkladně rozebrali. Jak se říká, aby tam nezůstal kámen na kameni. To je vše, co bych k tomu řekl.“

(přepis ze zvukového záznamu, upravil, text zvýraznil, pozn. v závorkách J.Š.)

P.S.
Po této řeči následoval dlouhotrvající potlesk - soudce Hudeček neřekl ani slovo. Státní zástupce neměl jmenovku. Jak bylo asi JUDr. Stanislavu Devátému když se dozvěděl, že se jedná o JUDr. Lva Nováka, který na něho podal trestní oznámení v roce 2001 za jeho výrazy proti vazebnímu stíhání V. Hučína – do včerejška znal pouze jeho podpis!!! Žádná TV se nedostavila, pouze místní, náhodně a pozdě. ČTK a ČRo byly přítomni. Redaktorka ČTK Alena Petrželová při rozhovoru s kpt. Hučínem při tématu BIS, Lang, Bublan vypnula nahrávací médium…Celé je nahráno nezávislou kamerou. Podával jsem na ní stížnost na ČTK Olomouc, kvůli jejímu zpravodajství z červencového soudu. S nevinným úsměvem se mne zeptala „Už Vám odpověděli?“ Během přestávky jsem se zeptal státního zástupce JUDr. Lva Nováka co říká tomuto neuvěřitelnému plýtvání penězi daňových poplatníků – jeho odpověď: „To jde mimo mě“…. Bývalý soudruh Novák má ještě možnost dovolání…? Jeho zdůvodnění odvolání a chování, bylo otřesné.

Výše uvedení lidé měli eminentní zájem na odstranění V. Hučína z BIS, jinak hrozilo, že budou muset opustit BIS a lukrativní místa oni sami!

Před 68 roky, právě v tento den 14. září zesnul T. G. Masaryk – jeho „PRAVDA VÍTĚZÍ“ se prosadila. Příští týden to bude mít pravda těžší, ale prohrát nemůže. J.Š.

P.S.
Pátek 16. září 2005 - Masarykova Vatra v Lánech – 17.00 Muzeum TGM, 18.00 hrob TGM, 19.00 zapálení Vatry.Vladimír Hučín
 
  Přístupy: 21678 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA