Virtually - titulní stránka Fotolab Virtually


Italské referendum o umělém oplodnění zkrachovalo

Johana Bronková

Zdroj: Radio Vatikán, česká sekce

Volební místnosti se uzavřely v 15 hodin. Předběžné výsledky, které přicházely během odpoledne mluví jasně: necelých 18% oprávněných voličů se dostavilo v Bari, jen o dvě procenta víc v Neapoli, téměř dvojnásobná, nicméně i tak nedostatečná byla účast v Benátkách s 36%, Terst hlásí 33%.

Šéfredaktor deníku Il Foglio, Giuliano Ferrara, v rozhovoru pro náš rozhlas označil debakl referenda o umělém oplodnění za úspěch katolické církve. "Učitelský úřad katolické církve se dostal ke slovu a ukázal se v celém svém významu. - říká přední italský publicista - Zdůraznil, že neexistuje pluralismus a laický stát bez podílu katolíků, kteří se otevřeně hlásí ke svým hodnotám i k politickému a občanskému životu." Podle Ferrary byl příspěvek katolíků k výsledku referenda rozhodující. Přičítá jim podstatné zásluhy na tom, že "ztroskotal pokus sjednotit celou laickou kulturu v boji, který byl hluboce nekulturní. V boji se špatnými argumenty, v boji proti zákonu, proti principů, hájeným zákonem. A ztroskotal proto, že občané vyrostli, země se změnila, a protože šlo o téma, které bylo potřeba smést. Kromě toho - dodává - nebylo vůbec důvodu vést ostrou hranici mezi laiky a katolíky. Život, zvláště pokud jde o věci jako jeho genetický základ, je vzácný pro každého člověka a je vzácným dobrem také pro humanistické dědictví laické kultury," - říká Ferrara, který obecně platí za "zbožného ateistu."

Právě ukončené hlasování nepodceňuje ani v nejmenším. Podle něj neproběhla nejen "bitva humanity", ale ještě spíš "bitva civilizace".

"Katolíci, a nevidím důvod proč bych to měl popírat, rozhodujícím, důležitým a klíčovým způsobem přispěli k tomu, aby laický svět objevil tepnu, která pomalu mizela a vysychala." Laickou kulturu totiž podle Ferrari neohrožuje nová christianizace Evropy nebo Itálie, jak se někteří obávají. Ani nejde o ztrátu plodů sekulární kultury. Sekularismu hrozí hlavně to, že by se mohl změnit v prázdný konformismus, lhostejný k otázkám lidstva a k hodnotám, které se skrývají za našimi volbami - i v oblasti genetického inženýrství - uvažoval v rozhovoru pro náš rozhlas Giuliano Ferrara.

Svou spokojenost nezastírají instituce a organizace, které se boje proti referendu účastnily. V prohlášení Katolického výboru Říma čteme "Zvítězil zdravý rozum obyčejných lidí, vzdálených od bojů mezi politickými stranami a nakloněných křesťanským hodnotám, úctě k životu v každé jeho podobě." Členové výboru zároveň skládají hold kardinálu Ruinimu: "Nepodsouval lidem svoje názory, ale pouze připomněl veřejnému mínění hodnoty založené v evangeliu, úctu a obranu života, jediného pravého dobra." A s plným vědomím toho, že mluvit jménem evangelia bývá mnoha uším nepohodlné, označují svého kardinála za odvážného člověka


Kdo zvítězil v referendu?

Rozhovory s kardinálem Camillem Ruinim a s předsedkyní italského Fora rodin, Luisou Santolini

Vítězství zdravého rozumu, vítězství humanity, které spojilo katolíky i laiky, tak komentoval kardinál Camillo Ruini výsledky italského referenda o umělém oplodnění. Hlasování, které mělo zpochybnit stávající zákon č. 40 poskytující určitou právní ochranu oplodněným embryím, včera zkrachovalo. V neděli a v pondělí dorazila k volebním urnám pouze čtvrtina voličů. Nízká účast překvapila všechny a v první řadě iniciátory referenda. Italská katolická církev se intenzivně zapojila do informační kampaně a pečlivě vysvětlovala důsledky případného úspěchu referenda. S heslem "o životě se nehlasuje" by se nyní mohla cítit jako vítěz. Poslechněme si reakci předsedy italské biskupské konference, kardinála Camilla Ruiniho.

Vysvětluji si výsledek zralostí italského národa, který odmítl hlasovat o těchto technických a složitých otázkách. Má rád život a nedůvěřuje takové vědě, která s ním chce manipulovat.
Někteří se pokoušeli postavit proti sobě v této kampani nevěřící lidi, nebo lépe řečeno zastánce laické kultury, a katolíky. Zdá se, že tenhle plán nevyšel, co si o tom myslíte vy?

Jistě. Na jedné straně je pravda, že katolický svět byl mimořádně soudržný. Dal najevo, že pochopil důvody, proč je nutné držet linii, která pak byla následována. Na druhé straně také mnoho tzv. laiků, často významných osobností kulturního, sociálního a politického světa plně sdílelo, ba dokonce s velkou odvahou rozvíjelo tuto linii obrany hodnoty člověka jako takového.

Někteří mluvili o nemístném zasahování církve do laického státu...

To je naprostý omyl. Pokud bychom totiž laickostí státu mysleli to, že církev se nemůže veřejně vyjadřovat, nešlo by o laickost, ale laicismus, který škodí na prvním místě právě státu. Pokud se ale laickostí rozumí svoboda každého jednotlivce a rozdělení úkolů, pak tato laickost nebyla nijak dotčena. Bylo povinností církve, aby v této věci s tak velkým morálním a obecně lidským dosahem, vyjádřila jasně svůj názor. Její hlas zazněl a přijalo ho za svůj velmi mnoho občanů, kterým rezonoval s hlasem jejich vlastního svědomí.

Pane kardinále, zkušenost referenda a podpora života spojila laický a katolický svět. Bude Projekt Věda a život pokračovat také v dalších tématech?

Samozřejmě. Projekt věda a život zůstává v běhu. I v budoucnosti ho čekají velké úkoly.
U našeho mikrofonu byl kardinál Camillo Ruini, papežův vikář pro římskou diecézi.
Poslední dny kampaně provázely v Itálii debaty o morálnosti výzev k nehlasování. Zároveň ve všech velkých italských denících jednoznačně převládala kampaň iniciátorů referenda a jejich stoupenců. A nezůstávalo se jen u novinových článků. "V posledních dnech jsme v Římě téměř nezahlédli naše plakáty" - říká v rozhovoru pro náš rozhlas prof. Baggio z projektu Věda a života - všechny naše plakáty byly okamžitě zakrývány jinými, ve prospěch referenda".

Zdrželi se Italové hlasování vědomě? Poslechněme si názor Luisy Santolini, předsedkyně Fora rodin:

Přes 85% lidí před referendem prohlásilo, že si uvědomuje o co v hlasování jde a označilo se za informované. Proto nelze argumentovat tím, že šlo pouze o pasivitu. jde o lidi, kteří odmítli metodu tohoto referenda.
Někteří zastánci referenda mluví o "vítězství papežského státu" a v některých novinách se objevily urážlivé komentáře namířené proti papeži a církvi. Co si o tom myslíte?
Myslím, že tyto postoje už nejsou ani k smíchu. Jde o starý obrázek, staré koncepty, patřící minulým stoletím. Ve skutečnosti, když se vrátíme k tomu, co Benedikt XVI., kardinál Ruini a biskupové, ale také reprezentanti všech katolických sdružení řekli nebo napsali, musíme tento pohled zcela odmítnout. Všechno se odehrávalo na úrovni předkládání důvodů, svobody, na úrovni dialogu. Myslím, že to byl důležitý nový signál, který vyšel z katolické strany, ale - a to musíme připomenout - nejen z katolického světa, protože se k němu připojily názory, akcenty a rozhodnutí mnoha dalších lidí, kteří se za věřící neoznačují.

To byla předsedkyně italského Fora rodin, Luisa Santolini.

Překlad a redakční úpravy Johana BronkováJohana Bronková
 
  Přístupy: 17518 Komentář Stáhnout Tisk E-mail
 

Vybrali jsme z tisku
křepelka šmok


ODS
REKLAMA


Hrad
REKLAMA


TOP články
REKLAMA