Přečtěte si rozsudek, dle kterého Špidla napáchal škodu téměř 30 milionů

Petr Štěpánek

Soudní spory ve věci nezákonného odvolání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v roce 2003 se táhnou už třináctý rok. Nakonec jsme vždy – já a mých pět kolegů, kteří jsme si tuhle politickou zvůli nenechali líbit – vyhráli. Do

Paweł Rojek: Ruské imperiální prokletí

Josef Mlejnek

Co bylo rozhodujícím popudem k ruské agresi vůči Ukrajině? Autor se z historického hlediska podrobně zabývá třemi tradičními dilematy Ruska: Je nositelem křesťanského poselství carova moc nebo ruský lid? Je třeba depozitum křesťanské víry pouze chránit nebo také šířit do světa? Je poslání Ruska pouze náboženské, nebo má také svůj světský rozměr?

Jen trochu víc cvičit

Pavel Landa

Stalo se loni v Oldcastlu, městečku ležícím 100 kilometrů severozápadně od Dublinu (2226 obyvatel). Dvaašedesátiletý farář Ray Kelly tam při svatebním obřadu místních farníků v kostele svaté Brigity zazpíval Hallelujah, skladbu kanadského hudebníka Leonarda Cohena. Nahrávka se dostala na YouTube a uchvátila miliony lidí po celém světě.

Nezávislost, nekontrolovatelnost, nemravnost, netrestatelnost

Zdeněk Jemelík

Požadavek  nezávislosti začíná rozežírat státní správu, která nemůže účinně fungovat bez podřízenosti nižších stupňů hierarchie vyšším, tedy bez regulovaného omezení nezávislosti. Dožaduje se jí kdekdo a stala se mantrou, kterou v honbě za popularitou mávají různé nevládní nátlakové skupiny a v touze zalíbit se jim také někteří politici.

Otevřený dopis profesora P. Preisse rektorovi UK


Obracím se na Vás jako člen akademické obce Univerzity Karlovy v Praze a jako její „emeritní“ profesor dějin umění ve věci prozatím neuskutečněného jmenování doc. PD Dr. et Ing. Jiřího Fajta, Ph.D., profesorem téhož vědního oboru.

Je to už nebo teprve pět let od počátku řecké krize?

Václav Klaus

Když jsem dělal jednu z korektur tohoto svého textu a s malým časovým odstupem od jeho prvotního napsání si přečetl jeho nadpis, uvědomil jsem si, že jsem se asi dopustil určité nepřesnosti. Měl jsem použít jiné číslo než pět.

Danielle Steel: Nádherný život


Život Blaise McCarthyové se zdá být perfektní. Je oblíbenou reportérkou, denně připravuje pořady o hlavních tématech domácí i světové politiky. Lidé kolem ní obdivují její energickou povahu, profesionalitu, chuť do práce a neutuchající optimismus. Málokdo však ví o jejím soukromém životě, který není zdaleka tak šťastný.