Paweł Rojek: Ruské imperiální prokletí

Josef Mlejnek

Co bylo rozhodujícím popudem k ruské agresi vůči Ukrajině? Autor se z historického hlediska podrobně zabývá třemi tradičními dilematy Ruska: Je nositelem křesťanského poselství carova moc nebo ruský lid? Je třeba depozitum křesťanské víry pouze chránit nebo také šířit do světa? Je poslání Ruska pouze náboženské, nebo má také svůj světský rozměr?

Jen trochu víc cvičit

Pavel Landa

Stalo se loni v Oldcastlu, městečku ležícím 100 kilometrů severozápadně od Dublinu (2226 obyvatel). Dvaašedesátiletý farář Ray Kelly tam při svatebním obřadu místních farníků v kostele svaté Brigity zazpíval Hallelujah, skladbu kanadského hudebníka Leonarda Cohena. Nahrávka se dostala na YouTube a uchvátila miliony lidí po celém světě.

Otevřený dopis profesora P. Preisse rektorovi UK


Obracím se na Vás jako člen akademické obce Univerzity Karlovy v Praze a jako její „emeritní“ profesor dějin umění ve věci prozatím neuskutečněného jmenování doc. PD Dr. et Ing. Jiřího Fajta, Ph.D., profesorem téhož vědního oboru.

Nezávislost, nekontrolovatelnost, nemravnost, netrestatelnost

Zdeněk Jemelík

Požadavek  nezávislosti začíná rozežírat státní správu, která nemůže účinně fungovat bez podřízenosti nižších stupňů hierarchie vyšším, tedy bez regulovaného omezení nezávislosti. Dožaduje se jí kdekdo a stala se mantrou, kterou v honbě za popularitou mávají různé nevládní nátlakové skupiny a v touze zalíbit se jim také někteří politici.

Nečasův mediální lynč a jeho souvislosti

Petr Štěpánek

Pouze v totalitním státě je možné, že na základě něčeho tak chatrného, jako předložili Ištvan a spol., probíhá onen neuvěřitelný monstrproces. Pouze v totalitním státě je možné, že psychopati převlečení za státní zástupce zosnují de facto státní převrat. Pouze v totalitním státě je možné, že novináři hlavního proudu jim u toho ještě tleskají.

Je to už nebo teprve pět let od počátku řecké krize?

Václav Klaus

Když jsem dělal jednu z korektur tohoto svého textu a s malým časovým odstupem od jeho prvotního napsání si přečetl jeho nadpis, uvědomil jsem si, že jsem se asi dopustil určité nepřesnosti. Měl jsem použít jiné číslo než pět.

Petr Fiala: Partie: Až budeme vládnout, zrušíme registrační pokladny


ODS bude v Poslanecké sněmovně bránit přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb. Předseda občanských demokratů Petr Fiala v nedělní Partii televize Prima řekl, že pokud bude předloha platit, ODS ji zruší, až bude vládnout.

Danielle Steel: Nádherný život


Život Blaise McCarthyové se zdá být perfektní. Je oblíbenou reportérkou, denně připravuje pořady o hlavních tématech domácí i světové politiky. Lidé kolem ní obdivují její energickou povahu, profesionalitu, chuť do práce a neutuchající optimismus. Málokdo však ví o jejím soukromém životě, který není zdaleka tak šťastný.