Aktivismus České televize a právní šaráda v kauze Čapí hnízdo
Zdeněk Jemelík

 

Ačkoli jsem nezměnil dříve deklarovaný indiferentní postoj k Hnutí Ano a jeho čelným představitelům, vracím se k námětu kriminalizace Babišova projektu Čapí hnízdo.

 

Nutí mě k tomu veřejnoprávní televize, která  se zapojila do předvolební agitace každodenním rozmazáváním informace o žádosti Policie České republiky o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli získání evropské dotace firmou Farma Čapí hnízdo.

 

Její počínání má účinky předvolební agitace, jen není jisté, zda Andreji Babišovi a jeho hnutí více škodí než pomáhá. Proto se nabízí otázka, zda veřejnoprávní televize tímto způsobem nezneužívá peníze koncesionářů. Jednostranné ovlivňování voličů, byť  pod záštitou informování o zmíněné policejní akci, zřejmě nemá v „popisu práce“.

 

Ke kauze se v televizních pořadech postupně vyjadřují stále další a další veřejní činitelé a novináři, kteří houfně rozmělňují prostou informaci o podané žádosti o vydání, byť nic nového nemohou přinést. V době, kdy zasedá parlamentní vyšetřovací komise, která se zabývá úniky z trestních spisů, prostřednictvím televizních obrazovek a některých novin denně po trochách unikají informace z výše zmíněné žádosti. Působí to dojmem, že skutečně žijeme ve Švejkolandu.

 

Policejní žádost jsem neviděl a nezbývá mi než věřit mediím, že se v ní skutečně pojednává o podezření na spáchání trestných činů dotačního podvodu a poškozování ekonomických zájmů Evropské unie. Je-li tomu tak, pak připouštím, že laikovi se může jevit odůvodnění žádosti jako matoucí.

 

Občan smí být trestně stíhán pouze za jednání, které platný trestní zákon uznává za trestný čin. Trestní zákoník, účinný od 1. ledna 2010  skutečně uvedené trestné činy zná, takže policie zdánlivě nepotřebuje nic více, než dokázat, že jednání obou vyžádaných lze „narazit na kopyto“ jejich vymezení. Je ovšem obecně známo, že zákony nemají zpětnou účinnost. A zde je čertovo kopýtko: k manipulací s předmětnou společností a k získání dotace došlo v r.2008, kdy ještě stále platil trestní zákon z r. 1961 v aktualizované  podobě. Nekalosti, přičítané vyžádaným poslancům a jejich blízkým, by tedy měly být stíhány podle něj. Starý zákon má ale malou vadu: neobsahuje ustanovení s označením „dotační podvod“. Opticky tak vzniká dojem, že policie žádá o vydání pánů poslanců kvůli jednání, které by v r.2008 nebylo trestným činem. 

 

Ve skutečnosti i tehdy by ale stíhání bylo možné, a to podle  §250b tr.z. o úvěrovém podvodu, jehož znění je téměř shodné se současným ustanovením o dotačním podvodu. Ovšem použití §250b tr.z. by bylo pro obviněné nepříznivé, protože horní hranice trestní sazby je zde 12 let odnětí svobody. A v trestním právu platí zásada, že se vždy používá právní předpis, který je pro obviněného příznivější.

Dnes časně ráno Radiožurnál

Dnes časně ráno Radiožurnál ve zprávách informoval posluchače o výsledku předvolebního průzkumu provedeného v druhé polovině srpna. Politické hnutí ANO v tomto průzkumu získalo přes 28%, ČSSD přes 14%, dále KSČM, ODS, atd. Myslím, že se ta procenta nelišila od předchozích průzkumů. Nezaregistroval jsem která agentura průzkum provedla. Na internetu jsem tuto informaci zatím nenašel, ČT na teletextu to rovněž nemá.
Jak se změní předvolební politická mapa po vydání poslanců hnutí ANO p. Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání? ANO by je mohlo dál válcovat.
Upřesnění po 18 hod. Radiožurnál o výsledku předvolebního průzkumu referoval v hlavních zprávách v 18 hod. Prováděla to agentura Fokus exkluzivně pro rozhlas. ČSSD obdrželo přes 16%. Oslovení dávali přednost jednobarevné vládě ANO a druhá volba byla ANO+ČSSD.

Poslanecká sněmovna PČR je

Poslanecká sněmovna PČR je zachvácena psychózou nenávisti

Poslanecká Sněmovna ohrožuje základní principy demokratického státu a svobodu občanské společnosti tím, že si v záchvatech strachu a zuřivosti přisvojuje moc, která Poslanecké sněmovně nepřísluší.

Měla by být rozpuštěna dříve, než voličům zhnusí politiku víc, než jak se jí to úspěšně daří!

„V každém státě je trojí moc: moc zákonodárná, moc výkonná a moc soudní. Není svobody, jestliže táž osoba nebo týž úřad spojuje ve svých rukou moc zákonodárnou a moc výkonnou. Není svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné. Všechno by bylo ztraceno, kdyby týž člověk nebo týž sbor předních občanů, ať už ze šlechticů, ať už z lidu, měl v ruce trojí moc, totiž moc dávat zákony, moc vykonávat usnesení veřejná a moc soudit zločiny nebo spory jednotlivců.“
Ch. de Montesquieu: „O duchu zákonů“ (1748)

Není svobody, jestliže není moc soudní oddělena od moci zákonodárné a výkonné.

Parlament jako celek je podle Ústavy i principů demokratického uspořádání státu kompetentní vydávat zákony, jimiž upravuje vztahy ve společnosti. Zákony musí být koncipovány tak, aby měly obecnou platnost, vtahující se na všechny občany dané země stejnou měrou.

Tuto zásadu část Poslanecké sněmovny v posledním roce flagrantně porušuje tím, že supluje moc vyšetřovací, soudní, vydává výroky o vině, pohrdá institutem presumpce neviny a to vše v sobeckém zájmu čtyř politických stran a jejich představitelů – ČSSD, ODS, TOP09, dnes i KDÚ-ČSL.

Existuje však ještě hrozivější počínání představitelů jedné ze jmenovaných stran, popřípadě všech čtyř ve shodě. Logické indicie nasvědčují tomu, že z prostředí některé z těchto stran, popřípadě všech čtyř ve shodě, vznikla inspirace spolupracovat s jakousi nelegální strukturou a motivovat tuto strukturu dlouhodobě, po řadu měsíců, možná let, aby nelegálními prostředky získávala informace z prostředí 1. místopředsedy vlády; dosazovala do jeho okolí agenty provokatéry, kteří prostřednictvím odposlechů získávali záznamy vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů a provokovali jej k těmto vyjádřením (ze záznamů je zřejmé, že agent provokatér podsouval I. místopředsedovi vlády ČR různá témata a činil na něj nátlak, aby se vyjádřil).

Jde o konání bezesporu trestné a spolupracovalo-li na něm více osob, jak vyplývá z tvrzení, že „Julius Šuman“ není osoba, ale skupina, zaslouží si kvalifikaci zvláště nebezpečného zločinného spolčení, ohrožujícího politický systém země a demokracii, v níž je suverénem vlády lid, prostřednictvím lidu a v jeho zájmu (parafráze A. Lincolna).

Jak by se Poslanecká sněmovna vyjadřovala k tomu, kdyby byly zveřejněny odposlechy jednání pana Sobotky, Kalouska, Bělobrádka? Jistě, tito čistí lidé určitě s žádnými "spin doktory" nejednají. Ti Schwarzenbergové si jistě platili RESPEKT z čistého lidumilství. Ti velcí demokrati, přispívající miliony na volební kampaně hned několika stran, tak činili z těch nejbohulibějších pohnutek. Vždyť to byli přátelé V. Havla, zakladatelé jeho knihovny s bazénem. Byli určitě zcela čistí, když na titulní stránku svých svých seriozních novin vylepovali fotografii prezidentského kandidáta, kterého budou volit...

V případě A. Babiše je tomu jinak! Byl vytvořen celý „potravní řetězec“ – agent provokatér opakovaně po dobu měsíců získával nahrávky, technici tyto nahrávky čistili, aby byly dobře srozumitelné, prováděli sestřihy podle pokynů a takto upravené nahrávky připravovali pro distribuci v okamžiku, kdy se jejich kmotrům zdály být sestřihy vhodné pro akceleraci proti-babišovského tažení. Časová koincidence je zřejmá i dítěti základní školy, což se mi zdá být vůči inteligenci občanů urážející.

Pokud Poslanecká sněmovna připustila jako hodnověrnou informaci záznam, na kterém údajně Marek Přibil předložil A. Babišovi ke čtení živý policejní spis, jistě je Marek Přibyl již vzat do vazby pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení průběhu vyšetřování a maření výkonu rozhodnutí policejního orgánu, či Státního zastupitelství.

Neplatí tu právo novináře krýt svůj zdroj, neboť Marek Přibyl ho nemínil publikovat ve veřejném zájmu, nýbrž způsobit maření vyšetřování trestného činu.

Marek Přibil má na vybranou přiznat, že mu byl živý spis předán z nitra policie (kým?), nebo si celou věc na pokyn řídícího orgánu vymyslel (koho?), aby I. místopředsedu vlády poškodil. O trestný čin se jedná v obou případech, jde jen o to, kdo by v jeho společnosti měl směřovat k vazební cele (podmínky vazby jsou splněny ve všech bodech) a následně k soudu je v této souvislosti nerozhodné. Pokud po něm taková vysvětlení někdo bude chtít.

Proč asi není ve vazbě? Mohl by snad vydírat objednavatele pořizování odposlechů za úplatu, či jiný typ výhody? Ať už mu byla nabídnuta z prostředí nelegální struktury, úkolované někým z nitra struktur politických, nebo přímo někým z politiků. Příkladů takového bonusu za omertu známe bezpočet – Rath, Janoušek, Dalík, Novák… atd.

Koná Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vyšetřování, aby vyloučil důvodné podezření, že zpravodajské složky samy byly tím, kdo úkoloval a vytěžoval Marka Přibila? Není v zájmu těchto složek a BIS, aby okamžitě identifikovaly IP adresu „Julia Šumana“, jejího majitele a zjistili ve veřejném zájmu kým byl inspirován a placen?

Jinak totiž hrozí, že blížící se volby budou stejně neregulérní, jako ty „Kubiceho“, případně jako volba V. Havla českým prezidentem, kdy musel být na den jeden poslanec držen ve vazbě, aby byl V. Havel zvolen v I. kole, jak si přál.

Bez aktivního konání se zpravodajské a bezpečnostní složky nevyhnou podezření, že jednaly na popud osob z nitra politického prostředí v podstatě analogicky, jako paní Nagyová-Nečasová úkolovala vysoké představitele vojenského zpravodajství, aby sledovali její konkurentku – přesněji manželku premiéra Nečase a vyhledávali případné kompromitující materiály, které by premiéra vedly k rozvodu, což byla činnost veskrze nelegální.

Podstatné není to, že si to sekretářka pana Nečase přála, ale že jí vysocí úředníci vojenského zpravodajství vyhověli, byť to zcela odporovalo jejich služebním povinnostem. Vyvrcholením této absurdní hry pak bylo nevyšetřené jednání policejních, či zpravodajských složek, které předaly obsah ryze soukromých telefonátů pavlačového charakteru médiím.

Nikdo z nás občanů si od té doby není jist, že policisté, či jiní státní úředníci (kupř. i poslanci, jak se stalo v případě tzv. Kubiceho zprávy) neposkytnou médiím jakékoli odposlouchané, či prefabrikované informace, které se hodí zveřejnit někomu z politických struktur, které si je za to platí. Nikdo z policistů, státních zástupců, či koho ještě, nebyl za tyto činy trestně stíhán – rozplynul se v mlze.

Zkrátka - přestali jsme žít v právním státu.

Není pochyb, že si Andrej Babiš v záležitosti odposlechů nevídaně naběhl na zpravodajskou provokaci, byť musel tušit, že strany, které byly dosud rukou společnou a nerozdílnou přisáté na struky neomezených možností rozkrádání státu za hubičku (především jejich lídři) šílí obavami, že by jim do toho počínání někdo hodil vidle.

Vysvětluji si to jednak tím, že byl Andrej Babiš opojen předvolebními průzkumy, které mu nabízejí moc na dosah a dále ho nenapadlo, že nasazení provokatérů a zpravodajské techniky bude systematicky používáno vůči I. místopředsedovi vlády (odposlechy Nagyová-Nečas jsou poněkud jiný případ – byly pořízeny legálně a jakýsi zločinec ve státních službách je za úplatu prodal médiím, která bez morálních zábran intimní rozhovory, které se netýkaly veřejného zájmu, zveřejnila.

Podle tohoto vzoru by bylo asi ve veřejném zájmu zveřejnit ložnicové odposlechy pana Schvarzenberga, který se, postižen stařeckou infantilitou, tahal na Plese v Opeře a bůhví kde jinde s osobou hůře, než nevalné pověsti. Necítili bychom se také tak dobře pobaveni?

Strpěli jsme jako občané, že ministr vnitra Kubice nebyl stíhán za maření voleb svou „zprávou“ sestavenou ze řezanky drbů, čímž výrazně ovlivnil výsledky voleb a osobně poškodil J. Paroubka. Volby měly být samozřejmě anulovány, protože Kubice nebyl jakýsi agent provokatér Marek Přibil, ale státní úředník ve vysoké funkci – ministr vnitra a nechal se patrně zneužít, ať již zas peníze, nebo příslib zářné kariéry k trestnému činu, který se nikdy nikdo ani nepokusil vyšetřit? V ochranné lhůtě před volbami vypustil tajnou zprávu do médií poslanec Poslanecké sněmovny a konspirace z tohoto postupu trčela jak sláma z bot.

Jiným hanebným příkladem je „sarajevský atentát“. Pozapomenutý? Krajinou médií, která mají za povinnost informovat veřejnost pravdivě a objektivně, aby si lidé mohli vytvořit vlastní názor, tím spíše pokud se týkají předsedy vlády, bez mrknutí oka na pokyn Rumla, Philipa, Luxe, Zieleniece, Koláře, Havla šířila lži o švýcarském kontu ODS a švýcarské vile premiéra Klause. Byl někdo ze zmíněných politiků stíhán za konspiraci s cílem uspořádat státní převrat a svrhnout vládu, vzešlou z parlamentních voleb? Omluvili se iniciátoři V. Klausovi. Nikdy!

Pokus o státní převrat jim nevyšel a tak organizovali spacákové revoluce, volání občanů do ulic, aby zachránili demokracii – rozuměj: jejich demokracii, jejich dobře promyšlené cesty ke strukům státního rozpočtu a moci.

A copak ty proti-Zemanovské červené karty? Kdopak je ve velkém tisknul? Všechny byly stejné. Kdopak je v kartonových krabicích distribuoval? A kdopak to všechno s tím nejlepším úmyslem platil? Vyšetřoval to někdo?

Komplikovanější jsou video odposlechy hradního ceremoniáře Jindřicha Forejta. Ale ani v tomto případě hrubého zásahu do soukromí patrně zločineckými strukturami, tyto struktury nejsou vyšetřovány, stíhány vazebně, jak by si jistě zasloužily v rámci zločinného spolčení, dotýkajícího se bezprostředního okolí nejvyššího ústavního činitele. Vesele však s nimi dělají rozhovory novináři, kteří touží po popularitě.

Postrádám kritické reflexe poslanců, opilých mocí (dost možná přeneseně i doslovně), vnitřně prohnilých nenávistí a závistí k jedinému člověku, který by jim mohl překazit rozkrádání ROP Severozápad, na kterém se podíleli dojemně rukou společnou a nerozdílnou představitelé ČSSD a ODS.

Ustavičně věří působivosti předvolebních slibů, jimiž chtějí ošálit veřejnost, a které nikdy nemíní ani žertem splnit – ČSSD a církevní restituce; ODS a daňové přiznání na půl stránky (televize mají jistě jejich spektákly uložené v archívech – není na čase ta kvanta výsměchu znovu zpřístupnit občanům, aby věděli, co kdo sliboval na čestné slovo a beze cti nesplnil, než půjdou k volebním urnám?).

V kauze I. místopředseda Babiš figuruje několik Orwellovských tváří (universálně prorocký román 1984):

1. Bezmezně ctižádostivého slabocha Sobotku,

člověka, který nastoupil ze školy rovnou do nejvyšších pater politiky, odsouhlasil prodej státního majetku oceněného na 60 mld. Kč. za 4,1 mld. Kč v součinnosti s polosvětem, jakémusi Bakalovi (proč ho pan Zaorálek už nečastuje ošklivými jmény, byť mu je soudní moc požehnala? Snad aby nekomplikoval pověst svému předsedovi?), který bez mrknutí oka nesplnil sliby a záruky smluv, a aniž milý pan Sobotka pozvedl hlas, nesplnil veřejný příslib, zakotvený ve smlouvě a připravil desetitisíce havířů Ostravska a Karvinska o přislíbený odkup bytů, do kterých přišli s rodinami žít, protože jim je minulý režim postavil za odměnu, půjdou-li do dolů.

Bakala byty cynicky zpronevěřil. Cítí ten tak čistý Sobotka alespoň pod peřinou výčitky svědomí? A udělal to opravdu jen z hlouposti? Kryje nebo jen mlčky přihlíží (prostřednictvím spřízněných čistých duší) pouze z hlouposti bývalého státního zástupce Grygárka, který ze všech sil brzdil výzvu švýcarských úřadů, aby jim úřady české napomohly s odhalováním původu miliard, deponovaných úspěšnými podnikateli MUS ve švýcarských bankách?

Obdobně pak s penězi, k nimž v týchž bankách měli dispoziční právo někteří zločinci? Příkladem sociálně demokratické čistoty je hejtman, odcházející od známých v domnění, že nese krabici vína, místo kterého mu přátelé jako pozornost věnovali nikoli sedm láhví, ale sedm milionů. Nebo za dotační podvody na šest let odsouzený poslanec ČSSD, Petr Wolf, který je na útěku již několik let a skrývá se kdesi v zahraničí. A co zastřelený kmotr Houska (vlivný člen ČSSD), který v opilosti přejel policistovi nohu a ten se mu skoro ještě musel omluvit. A co Houskova (ČSSD) partnerka, bývalá hejtmanka, zapletená do stomilionové kauzy ROP Severozápad?

2. Bezmezně ctižádostivého Kalouska,

žárlivě nenávidějícího Babiše, protože se vystudovanému inženýru chemie nikdy nezdařilo být ve funkci, na kterou neměl odbornou ani mravní způsobilost, tak úspěšný, jako Andrej Babiš. Jaký byl asi důvod, že tomuto mravně tak bezúhonnému politikovi platil nájem Richard Háva, boss v obchodu se zbraněmi? A co podnikatelský společník „kníže země české“ Schwarzenberk, tak pěkně rukou společnou a nerozdílnou privatizující s Bakalou Becherovku? Byl to dobrý kšeft?

3. Trpce ukřivděnou ODS,

jejíž kmotři si rozebírali moc i státní peníze – ctihodný senátor ODS Novák, odsouzený za úplatek ve výši 40 mil. Kč. na 4 roky a propuštěný za polovic na záruku motorkářského klubu. Do Poslanecké sněmovny ODS povolaný poslance Romana Pekárka, aby svým hlasem rozhodl o církevních restitucích a pak opět nastoupil k výkonu šestiletého trestu za braní úplatků.

4. A co ta „jediná levicová“ opoziční strana?

Notuje si při hlasování s pravicí i ČSSD v naději, že by po volbách mohla být přizvána k zobání drobků z bohatě prostřeného stolu (pan Kalousek to přece již s komunisty jednou zkoušel), a když ani to ne, pan předseda bude opět za odměnu zvolen za místopředsedu naší úcty hodné/nehodné Poslanecké sněmovny PČR.

Zatímco (mimochodem) jsou komunisté, bez nichž by tento prohnilý systém nefungoval, periodicky vyzýváni, aby se za zločiny minulosti omluvili (Kalousek to, když s nimi chtěl vytvořit vládu ani nežádal), za zločiny, kterých se dopustili představitelé „demokratických“ politických stran se neomluvil nikdo – jen nás ujišťují, že tam ti zločinci nejsou, ale jen úctyhodní občané, kteří myslí jen a jen na dobro vlasti.

Myslí si snad někdo vážně, že tito lidé a jejich straníci chtějí o to vše přijít? Nejde jen o peníze, ale o bezvýznamnost – nebudou-li mít po příštích volbách ničím nelimitovaný přístup k zakázkám státu, euro-dotacím, lukrativním funkcím ve správních radách, kdo z bossů podsvětí je bude podporovat? Kdo jim bude dávat volební dary, když nebudou moci bez limitů rozdávat podle vlastních dohod stomilionové dotace na sport ve spolupráci „velkého čápa“ Pelty s náměstkyní ministryně S. Kratochvílovou a již jednou odsouzeným K. Březinou (letitý boss ČSSD).

Neměly by jednat Útvary pro vyšetřování zvlášť závažné trestné činnosti, BIS a Státní zastupitelství? Neměla by se ČSSD hodnověrně očistit od podezření, že prostřednictvím organizací pro „špinavé triky“ nenechávala sledovat I. místopředsedu vlády Andreje Babiše, že za ním nevysílala agenty provokatéry, že si nevybrala vhodný termín pro konání „Juliuse Šumana“ a s tím vším nemá opravdu, ale opravdu nic společného, protože ti, kteří to konali, jsou ve vyšetřovací vazbě a hodnověrně objasňují, že je najal někdo jiný, než kořistnické hlubiny stranických sekretariátů?

Jistě to zase „myslí upřímně“ (předseda ČSSD Gross)! Jistě zase „nebudou tolerovat korupci ve vládě ani v ODS“ (předseda ODS Nečas)!

Nic není na věky a k vlastnímu úžasu dnes opilých mocí podle vzoru jejich parlamentního jednání může v budoucnosti přijímat jiná Poslanecká sněmovna jmenovitá usnesení o zločinech dnes triumfalistů. Budou se odvolávat na dělbu moci? Na to, že Poslanecká sněmovna nemá z podstaty teorie demokratického režimu přebírat moc vyšetřovací, žalující i soudní? Ale jděte! To jste přece zavedli vy!

Jiří Svoboda

...tato analýza nemá chybu....

Pan Svoboda to publikoval už

Pan Svoboda to publikoval už v květnu!

(ta predikce je přesná)

Objektivně musím přiznat, že

Objektivně musím přiznat, že většina postřehů z pracné analýzy J.S. je založena na faktech, která jsou ze strany příslušných státních orgánů a institucí naprosto ignorována. Neshodují se např. s kritikou červených karet proti Zemanovi, která nemá charakter účelové konspirace, jde jen o pouliční demonstraci s transparenty,atd. Také neustálé, ničím nepodložené dehonestace vrcholových činitelů o tzv. kmotrech ODS jsou vyloženou fikcí, protože ani v jednom případě nekončily obviněním na čelné činovníky, ale max. na tzv. "béčko" v podobě lokálního politika Nováka ap.a nikdo neskončil jako Svoboda(exMF) a Rath. Naopak některé vážné prohřešky ze strany ČSSD nebyly zmíněny, např. 5 na stole českých, stamilionový dluh, aniž by byl Lidovému domu obstaven účet. Lze si jen domyslet, jaká by to byla aféra, kdyby se záležitost týkala ODS či ANO.Atd.
.Že Babiše považuji za škodnou v české politice nic nemění na nepřípustnosti používat v předvolebním boji tzv. kriminalizaci důkazně nedoloženou, když se oběti stávají obviněnými na základě účelových podezření, spekulací atd., kterých lze vyrobit na desítky (např. u Sobotky by se nemusely omezovat jen na OKD) a tak dochází k jejich vyřazení na mnoho let. Jen totální idiot by si s několik let trvajících odposlechů místopředsedy vlády vybral je sestřihanou verzi, že aféry na Ludvíka by nechal B.až pro předvolební období, zatím co se žádné nekonaly, ale naopak byly právě využity až těsně před volbami proti němu. Kdy se lze domnívat, že obvinění Babiše a Faltýnka dospěje k soudnímu výroku? Za několik let, když už dávno zmizí v zapomnění, jak svědčí třeba anabáze Parkánové, trvající již více než 6 let. Atd.
Ty Babišovy odposlechy měly pro mě jediný dopad v tom, že svědčí o nesmírné naivitě Babiše, že nerozeznal zcela zjevnou provokaci, což vedle jeho naprosté absence vyjadřovat se ke všem oborům politky - zejména bezpečnostní, zahraniční, znamená jeho naprosté břídílství pro tuto činnost, která nespočívá na zisku nákupem za 1,-Kč a prodeji za 2,-Kč.

Představa o Česku jako

Představa o Česku jako právním státu je zcela falešná a naivní. Mohou-li režimní instituce takto "vorat" s Babišem, pak řadové občany mohou likvidovat masově a žádná obrana neexistuje. ////

Babiš opravdu projevil a projevuje naprosté břídilství. Avšak vyskytl se tu názor, že i to DNES patří mezi požadované vlastnosti vrcholného politika. Prostě, celá dnešní doba je ve všech aspektech na blití. ////

Když nic jiného, může Babiš slavit mimořádný úspěch svého tažení proti "tradičním poplyšákovým" partajím. Jsou-li tyto partaje ochotny fungovat způsobem "po nás potopa", přestat předstírat právní stát, odhodit všechny masky údajné ideologické rivality a spojit se do jedné tlupy proti Babišovi, pak jej opravdu považují za vážnou hrozbu. ////

Mám před sebou nejnovější

Mám před sebou nejnovější vydání "nejčtenějšího týdeníku v ČR" ..5 plus 2.. vydavatel.. Mafra a.s... součást koncernu Agrofert.. tak zní hlavička této tiskoviny... a tam čtu... profil lídra ODS v Hradeckém kraji Adamce... vyznění.. pozitivní.. geniálnějšího politika v tomto kraji není.... na straně 4... lídři pod lupou..Miroslav Kalousek.. dotazník pro tohoto politika... vyznění... jen IDIOT ho nevolí.. toto vše v plátku, který NAŠEVAŠE TV zve za hlásnou troubu Babiše................................................................................................
Buďto se Babiš zbláznil(po tom všem, co ODS a Kalousek o něm prohlašují), nebo je Babiš GÉNIUS.. vyberte si co chcete pro příštího premiéra...

Jakýkoliv příští premiér

Jakýkoliv příští premiér nemůže zdůrazňovat, že není politik, protože tato funkce bezpodmínečně je všestranně politická ve všech oborech politiky. I v případě objektivní platnosti Babišem zdůrazňované vlastní výjimečné ekonomické zdatnosti. Takový člověk je pro premiérskou funkci platný a potřebný, jako jednonohý hráč ve fotbale..
V každém případě obviněním končí politická kariéra Babiše a Faltýnka, protože k závěru, pokud vůbec k němu dojde, se Policie ČR a prokuratura dopracuje po několika letech. Otázkou pro perspektivu ANO zůstává, zda těch několik schopných dnešních jejich funkcionářů typu Pilného, Brabce, Vondráčka ap.je schopno (a ochotno) zaujmout voliče i v budoucnu.

Kariéra končí? Opravdu je to

Kariéra končí? Opravdu je to takhle snadné? To by si pak mohli Kraďousek a Chovanec blahopřát. ////

Druhá možnost je, že Babiš konečně začne brát situaci vážně a upraví svoje chování. Ač tvrdí, že není politik, zatím se chová jako typický podělaný český politik - k důležitým věcem (a tím nemyslím policejní výmysly) mlží, mlčí a nezaujímá stanoviska. Pokud v tom bude pokračovat, může táhnout do brusele a žádná škoda. ////

Vyjádřím se úplně jasně: pokud Babiš JASNĚ a hlasitě neřekne, že nigranty NE, EURO ne a czexit ANO, že Telička a Jourová byli omyl a ten se nebude opakovat, tak mi může políbit brusel. ////

Opravdu je to tak snadné p.

Opravdu je to tak snadné p. Kocourku. Stačí dostat někoho do polohy obviněného ( i bez důkazů) a je vymalováno. Přece "obviněný" nemůže být taková ludra, aby setrvával v politice a i kdyby sehnal většinu s koaličním partnerem typu Okamůry, o zbytek se postará soudní moc. Však začátek uvidíte za pár týdnů a konec za několik let.

Kdyby Babiš dal dohromady

Kdyby Babiš dal dohromady rozumnou parlamentní většinu, Sněmovna ho nevydá a Chovancova statečná Policie mu může leda zasalutovat. Tomia sice volím, ale na hlasy SPD bych v téhle záležitosti nesázel - pokud vím, většina příznivců SPD při zaslechnutí jména Babiš vidí rudě a jde jim pěna od úst. ////

Babiš to nejspíš neudělá, ale pořád ještě může zorganizovat něco jako PIS v Polsku a rozjet reformu české justice - ne jako ty Pospíšilovy sračky. Slavná soudní moc by hned měla úplně jiné starosti. ////

Firma budoucnosti? Zmizely

Firma budoucnosti? Zmizely stamiliony.
Projekt stavby vědecko-technologického parku Nuphoro u Ústí nad Labem je v insolvenčním řízení.
Na začátku tohoto velkorysého projektu s dotací 300 milionů Kč, podpora někdejšího guvernéra ČNB Z. Tůmy a vize podnikatelského tygra přicházejícího s technickými novinkami.
Když v r. 2015 stavba finišovala, místo si byl obhlédnout premiér Sobotka.
Areál stál 750 milionů a ambiciózní vize se změnila v černou můru. Dnešní realita však není ani stínem velkolepých plánů.
(Z dnešních Lidových novin).

Erik Best: Co je to za

Erik Best: Co je to za člověka, který pošle dopis na vlastním hlavičkovém papíře a pak tvrdí, že dopis nepodepsal, že ho podepsal člověk, který už je mrtvý? Co je to za člověka, který popírá jakékoli povědomí o tom, jakým způsobem se dopis řešil, ačkoliv byl zpracován jeho podřízenými v součinnosti s jeho nejlepším přítelem? Co je to za člověka, který to po dalším nátlaku svede na další dva lidi, kteří jsou také mrtví? Co je to za člověka, který pod přísahou u soudu tvrdí, že na detaily už si nepamatuje. Co je to za člověka, který slibuje, že bude bránit zájmy své země a jejích spojenců, a potom upřednostní zájmy svého nejlepšího přítele a jeho klienta?

Co je to za člověka? Premiér České republiky Bohuslav Sobotka.

o tom, jak jejich Česká

o tom, jak jejich Česká televize zase skočila "na špek" ........ po zinscenované tzv. likvidaci (ztracených = prodaných ) výbušnin ve Vrběticích, údajném prasečím moru divokých prasat na Zlínsku opět děsí republiku planým poplachem o nakažených vejcích !!!
Její věrní diváci a poplatníci už si zvykli na nesmyslné vyhazování jejich peněz za šílenosti tzv. režisérů Sedláčka, Hřebejka, Sommerové, Třeštíkové a dalších .....ale takhle děsit ?!
To snad raději 10x opakovat soudní příběhy např. Nečas, Nečasová ......kucky.

Žádám, abyste mě zbavili

Žádám, abyste mě zbavili imunity!
Ani nás nenapadne, tiše šumí Sněmovna.

... bylo by to i logické...všichni jsou proti Babišovi, proč by najednou s ním měli souhlasit?

Opravdu je logické, že proti

Opravdu je logické, že proti volebnímu hegemonovi, zvláště když je málo čitelný a podivného původu, se postaví všichni ostatní, doufajíce, že z jeho prohry mohou něco trhnout. Problém nastává, když se zvolí taktika s unfair způsoby v podobě kriminalizace na základě tzv. spekulativních podezření, kterých si lze vyprodukovat desítky. Zažila to ODS se Sarajevem s iniciátory od Havla, Tošovského až po Zemana, později díky "zrádcům" Klause, Tlustého, Ranince za Topolánka, či VV za Nečase, kde vše vyvrcholilo pučem s kriminalizací nočním přepadem Úřadu vlády, osobními odposlechy sekretářky, bezdůkazní kriminalizací VZpr, a tzv. běžnými "trafikami"(tolik oblíbenými prezidentem Z.) 4 poslanců.
Jen naprostý ignorant faktů může zastávat stanovisko, že spekulativní podezření je dostatečně podloženo důkazy dávajícími podnět pro zásah represivních sil v záležitosti 10 let staré, šetřené orgánem EU bez výsledku a vše vrcholí až načasovanými, několik let trvajícími ilegálními odposlechy předsedy hegemona, které mohla zrealizovat jedině vysoce profesionální parta, kterou dal " do kupy" ten, kdo to má pod palcem a komu to nejvíce poslouží. Obviněný (prozatím bez důkazů jen na základě "podezření") může být hegemon na řadu let ( viz. Parkanová), až se z něj stane neupotřebitelná politická troska, byť zasloužená. Jediná možnost, jak opět bude mít šanci vládnout socialistická populistická ,neodpovědná ČSSD na čele s vystudovaným marxistou Zaorálkem.

Od rána do večera, zřejmě i v

Od rána do večera, zřejmě i v noci, zítra a pozítří mluví v rádiu i TV o stávkové pohotovosti učitelů. Nějak si nedokážu představit jak se to v praxi dělá. Stávka to ještě není, to by učitelé přestali vyučovat a co děti ( mají si kde hrát)?
Ale, při stávkové pohotovosti učitelé nejspíš normálně učí a ti odborářsky organizovaní ( Klaus junior v pondělním fejetonu sdělil, že je jich menšina) si připnou nějaký odznak, možná oblíknou modré tričko a la Dobšík - Konec levných učitelů.
Žáci by radši uvítali, kdyby ve stávkové pohotovosti nezkoušeli, nedávali dom úkoly, nebo rovnou stávkovali. Vždyť ty dva měsíce prázdnin tak rychle uteče a zas ta trapná škola.
To je boj o přidání v listopadu, aby měli na vánoční dárky? Mají se na to vyprdnout, jít do fabriky "na píchačky" a budou mít pracovní dobu jen 37,5 hod. týdně, nemusí doma opravovat domácí úkoly žáků a taky mít 5 týdnů řádné dovolené.

Minfin Pilný jim doporučil,

Minfin Pilný jim doporučil, ať si jdou pro peníze do Lihového domu .....(sic).
PS ....já tam byl a je tam prd. Visí tam nade dveřmi jen 300 mil. sekyra .....kucky.

Vedení ODS si přečetlo

Vedení ODS si přečetlo volební program hnutí ANO a tak se na dnešním odpoledním brífinku pustili do jeho cupování. Co všechno ANO před minulými volbami slibovalo a nic z toho nedodrželo.
ODS opomněla že minulé volby vyhrálo ČSSD, která měla odlišný volební program. A tak se vládlo koaličně s kompromisy.
Nakonec i Nečasova ODS za vlády nesplnila volební program s výmluvou na celosvětovou krizi. Spíše pak byla krize u vlastních poslanců.
ODS má nyní volební číslo 1. A prý jsou nejlepší, s nejlepším programem. S kým ho dokážou bezezbytku prosadit Fiala neprozradil.

Dilema předvolební taktiky

Dilema předvolební taktiky ODS spočívá v tom, že logicky vystupují v jednotné protibabišovské koalici, jelikož 3/4 jejich pravicových voličů z r.2010 prokazatelně ve volbách v r. 2013 přešlo naivně k hnutí ANO, tedy možný zdroj návratu, ale jsou si také vědomi, že ze svého programu mají šanci něco prosadit jen v koalici s Babišem. Pokud protibabišovci půjdou cestou široké koalice, ta bude mít asi jepičí život, ale zcela tutově Zaorálkova ČSSD jim vše navrhované zablokuje.

Otázkou tedy zůstává, zda bude mít prof. Fiala "koule" na to, aby pragmaticky opustil dogmatické morální hledisko věrnosti k ČSSD, když jejich předáci- vystudovaný marxista Zaorálek, či průšvihy proslavený Sobotka (OKD atd.) jsou na tom morálně ve srovnání s Babišem přinejmenším stejně.

Co ANO slibovalo a nesplnilo?

Co ANO slibovalo a nesplnilo? Hlavně slibovalo, že "tradičním" poplyšákovým partajím půjde po vazu.
A splnilo to? Ne úplně, ale jak moc se blíží k cílli, o tom nejlépe svědčí reakce těch "tradičních" poplyšákových partají. Co dělá ODSI? Spojila se se svými (prý) ideovými nepřáteli ze socdem a pod Kraďouskovým vedením (neříkal někdo z ODSI, že už se poučili a tohle nebudou opakovat?) vytvořili obnovenou Národní Frontu a ze všech sil bojují proti Babišovi. ////

Co se hnutí ANO nepovedlo? Třeba působení jeho lidí (Telička, Jourová) v Bruseli. Ale proč se to stalo a jak zajistí, aby se to neopakovalo, to chci slyšet od Babiše - Fiala o tom ví kulový. ////

Už o tom zde byla řeč.. ale

Už o tom zde byla řeč.. ale nedá mi to..

30. srpna 2017, 14:40 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dillí - Povodně způsobené monzunovými lijáky zasáhly v uplynulých týdnech široký pás území jižní Asie zahrnující sever Indie, jih Nepálu a sever Bangladéše. Bilance neobvykle ničivých záplav překročila 1500 mrtvých.

..a my jak idioti čumíme na Řezníčka v holínkách...

..protože vím, co udělá velká voda, tak samozřejmě nezlehčuji tragédii v Texasu, ale takhle by důvěryhodná žurnalistika neměla vypadat.. takhle si důvěru občanů ČT nezíská...

Stavba Krymského mostu, který

Stavba Krymského mostu, který spojí ruskou pevninu s Krymem a překlene Kerčský záliv, zůstává zatím mimo zájem českých medií a ukrajinská dokonce tvrdí, že nic takového neexistuje (!) ......(sic)
Včera v noci proběhlo vyzdvižení mostního oblouku na piloty, do výše 35m a stavba běží dle plánu. Most bude dlouhý 19km a jezdit se po něm má v autech do konce 2018, vlaky pak do 2019.....(sic).

PS ....srovnej s podobnou délkou výstavby dálnice v ČR a vyjde .....20 let. .....n-tsssss

https://youtu.be/6mUghkR6EAc

Prezident Zeman se omluvil

Prezident Zeman se omluvil Nečasovi : ...byla obrovská chyba věřit Šlachtovi a Ištvánovi. Šlo o řízenou provokaci vůči ODS .......(sic).
PS ....tak nevím, bude to hlavní zpráva dnešních Událostí, nebo bude zase Řezníček v Houstonu poskakovat a křičet, že prší a prší ....??? ....n-tsssss

Ano ? Tak to cítí, že s

Ano ? Tak to cítí, že s Babišem je zle... Dzp.

Druhá možnost je, že si

Druhá možnost je, že si Jezevec chystá prostor pro podporu Babiše.
"Onehdy v případě pádu Kraďouskovy vlády s kašpárkem Nečasem jsem se spletl a uvěřil policii, ale TENTOKRÁT už jsem poučený a policii nevěřím. Proto jmenuji premiérem Babiše." ////

To by byla supervelmoc !!

To by byla supervelmoc !! Začíná se rodit nový možný a reálný scénář budoucí aliance evropských států, kterým už leze krkem neschopná a zločinná EU s Ruskem.....(sic)
Takže nechme Francii s Německem a popř. Španělskem ať se ještě více semknou a klopýtají dál za svým snem ......a zbytek Evropy a lou pod křídla mocného Ruska.
PS ....nutno dodat, že ten scénář se nejeví až tak nereálný ......hmmmmm.

Zvonka to vyzerá, že Rusko

Zvonka to vyzerá, že Rusko nějaký zvláštní zájem o paktování se s "demokratickým" kapitalismem EUropských protektorátů ani nemá - stačil by jim jen nepředpojatý zájem o hospodářskou a kulturní spolupráci v zájmu jednotlivých států, negativní smlouva (viz Kajan) a snaha o nevývoz vlastního marasmu.
ťuk ťuk ...
... Je tady, v Protentokrátu někdo doma?! Je tady vůbec někdo, kdo by chtěl budovat a bránit svoji vlast, navíc trochu té svobody občanů a nebál se (berlínského) medvěda nic?

Pproud 3.8.: "V tomto

Pproud 3.8.: "V tomto kontextu vypadá velmi kontrastně nekompromisní loajalita, jakou demonstruje Rusko vůči svým spojencům, pokud dodržují své závazky i přes to, že se sami snaží nějakým způsobem bojovat za vlastní zájmy. Mnoho zemí, které daly přednost americkým slibům namísto věrnosti Rusku, budou ještě mnohokrát litovat své historické chyby."

Rusku a jeho VĚRNÝM spojencům

Rusku a jeho VĚRNÝM spojencům lze závidět. Co se týče lítosti u odpadlíků, litovat budou hlavně řadoví občané. "Elita" (washingtonští vlezdobruselisté) si bude užívat svých 30 stříbrných v Karibiku. Možná i busta na Capitolu bude, pro obzvlášť odporné vlastizrádce. ////

Protektorát by se musel

Protektorát by se musel sakramentsky změnit, aby se dal považovat za vlast. ////

Druhá, mnohem realističtější, možnost nastane po katastrofickém rozpadu EU a vůbec všeho v Evropě, až se znovu začnou etablovat nejdříve obce, pak možná malé státečky. ////

Nejeví se nereálný? Až do

Nejeví se nereálný? Až do okamžiku, kdy si vzpomenete na hrdé Poláky a šílené pobalťáky. Maďarama bych si taky nebyl jistý. A Rumuny bych do spolku nechtěl zase já. ////

Stačilo by mi, kdyby se jakž takž svéprávná vláda dostala do Strakovky, a chovala se k Rusku aspoň slušně. Což znamená, že by u toho nesměla být ani ODSI, ani Kraďouskovci, ani lidovci, ani socdem. Co se týče ANO, vůbec netuším, kde vlastně stojí, ale vlastizrádci Jourová a Telička vypovídají o mnohém. ////

Jedním z důsledků 50ti leté

Jedním z důsledků 50ti leté totality v ČR od r.1939 je znevěrohodnění ideologického základu politiky v systému politických stran.
Sice se ideologie pravice - levice uplatňuje jak v zavedených demokraciích Západu, tak i v ČR, takže každý ví, že Republikáni v USA, Konservativci ve VB, CDU/CSU atd., stejně jako ze zavedených stran ČR ODS či TOP sdružuje pravicově orientované občany, tj. preferující (zjednodušeně) svobodu jednotlivce s omezenou závislostí na státu (zejména co se týče bezpečnosti a dodržování práva), s důrazem na morálku a odpovědnost, po totalitě zůstala podezíravost k politice i k politikům. Místo preferujícího hájení ideologických zásad se větší význam přikládá snaze o osobní prospěch, což přispívá k nestabilitě, zvláště když ji prohlubuje i volební systém, produkující nutnost koaličního vládnutí, neumožňující plné naplnění programu..
A tak co v zavedených demokraciích Západu je ideologie základem až k jakési genetické podstaty ideologických sympatií, v ČR dochází k nestabilitě sympatií i na pokladě vágních odlišností ve vyjádření jednotlivců reprezentujících mnohačetný kolektiv představitelů, resp. ojedinělé podpory (obvykle z objektivních příčin), která se zcela neztotožňuje se zastávanou ideologií, zvláště když každá širší skupina není zcela dokonalá, chybující a ideální nikdy a nikde není nebude, ale vždy jen fikcí.
A tak se stávají až groteskní situace, kdy např. pro teoretické zvýšení DPH o 1 % odejdou 3/4 ódesáku k neznámému, dokonce nevěrohodnému subjektu Babiše či dokonce k názorům všelijakých naivních podivínů, kdy např.tzv. pravičák opustí zavedenou pravicovou stranu ve volbách 2017 jen proto, že někdo v r. 2010 v ojedinělém případě nehlasoval v souladu s jeho subjektivním názorem. Takovému nešťastníkovi není pomoci, ten nikdy nenalezne stabilní ideologické zázemí jedné strany, ale neustále bude přeskakovat z jednoho pol. subjektu na druhý a asi nikdy nepochopí, že neexistuje strana, která by bezezbytku byla v souladu s jeho názory. Ani nějaký nový subjekt takový nikdy nebude, ačkoliv sliby této naivity zneužívá.
Akorát vzniká dilema, zda se těmto politickým naivitám smát, či nad nimi plakat, protože formují ostatním kvalitu života.

A co teprve důsledky

A co teprve důsledky třicetileté války! ////

Pan Gardnes vychází z celkem správného tvrzení, že "neexistuje strana, která by bezezbytku byla v souladu s jeho názory",
a dochází k nesmyslnému závěru, že je třeba volit partaj, která lže, místo plnění volebního programu páchá pravý opak a do Parlamentu vysílá zmrda, který v životě nedělal nic užitečného. ////

Nic takového ovšem v textu

Nic takového ovšem v textu není. Pouze konstatování, že nikdy žádná strana nesplní všechna očekávání jejich volitelů. S tím zkreslováním obsahů, stejně jako plkáním o zmrdech uspějete max. v Kocourkově.

veterináři prý utratili ca.

veterináři prý utratili ca. 35tis. kusů slepic kvůli salmonele.....(sic)
PS ....a jak to, že ta slepice Augustová v ČT stále kvoká, stále kvoká ??? .....n-tsssss

Ivan Mládek v Reflexu: Proč

Ivan Mládek v Reflexu: Proč pravice útočí jen na Babiše a Zemana, když na nás číhá smrtelné nebezpečí vlády ČSSD za podpory komunistů?

Jaká "pravice"? Míníte

Jaká "pravice"? Míníte Kraďouska a ODS? Proč by útočili na svoje kumpány ze socdem? Se socdem a s lidovcema přece vytvoří obnovenou Národní frontu "všichni proti Babišovi". ////

Pravice-nepravice. Všichni

Pravice-nepravice. Všichni proti pro mne zločinci Babišovi je v pořádku... Dzo.

ANO budu volit. Volil bych

ANO budu volit. Volil bych raději - z důvodu programu - Okamuru, je ale třeba nezabít Babiše.

Nedivím se... Dzp.

Nedivím se... Dzp.

A koho budete volit Vy, pane

A koho budete volit Vy, pane Janyško - nejmenší zlo?
... a kdo to je?

Ještě uvidím. Ten, koho bych

Ještě uvidím. Ten, koho bych tam chtěl vidět, tedy Václav Klaus starší nebo někdo jemu podobný, tam není... Dzp.

To řekl Mládek v rozhovoru

To řekl Mládek v rozhovoru pro Reflex.

americký ministr války Mattis

americký ministr války Mattis přiletěl na Ukrajinu, aby zde tiše pošeptal svůj skromný názor tak, jako ten holič ve známé pohádce o Králi Lávrovi do vrby: ....Krym patří Ukrajině ....(sic)
Kromě toho, že jeho chlebodárce Trump má zjevně jiný názor, nelze jinak, než se pousmát nad jeho neznalostí ......Krym už tři roky patří (zase) Rusku !!
No nic.... doufejme, že po jeho návratu mu to kolegové vysvětlí .....n-tsssss

Zase po 60 letech porušením

Zase po 60 letech porušením všech mezinárodních dohod a smluv jak jsou závazné pro všechny civilizované státy.

Závazné pro všechny státy

Závazné pro všechny státy kromě U.S.A. a jejich nohsledy. ////

Kosovo, Irák, Libye, Sýrie, ... ////

Řeč sice byla o

Řeč sice byla o civilizovaných oblastech Evropy, ale kromě Kosova despotické režimy s genocidou části obyvatel, líheň terorismu islámistú a podobné havěti, neustálý zdroj napětí s trvalým ohrožováním spořádanějších států ve strategické oblasti a zamezení mnohem horších důsledků, jež si tzv. mírotvorci, milující totalitu a autoritáře účelově vypouštějí ze zřetele. Moc dobře vědí, jak katastrofálně by svět vypadal, nechat těmto rasovým, náboženským i ideovým despotům úplně volnou ruku. Jen jim tato iniciativa s velkými obětmi na životech a finančními náklady slouží k ideové propagandě.

Ano, záměrem U.S.A. opravdu

Ano, záměrem U.S.A. opravdu bylo a je učinit z Kosova a Sýrie "líheň terorismu, islámistů a podobné havěti". Zdá se, že v tom mají Gardnesovu podporu. ////

Normálně se kreténem

Normálně se kreténem kocourkem ze Zmrdova nezabývám a nečtu jeho přiblbliny, ale dnes oko nějak sjelo až do žumpy a smrdutý obsah zavanul, fujtýbl, hovado...

co nového Adámkovi ....to vše

co nového Adámkovi ....to vše jenom s jednou kapkou ??? .....hmmmmm

Uložit

Uložit