Alain Besançon: Kdybych byl Rus, budu se bát Číny
Josef Mlejnek

Před nedávnem jsem návštěvníkům portálu Virtually předložil ukázku z Besançonovy knihy Ruská lež, která vyjde koncem roku v nakladatelství CDK v Brně. Není od věci vrátit se občas k tomu, co různí autoři - a nejen Alain Besançon - říkali nebo psali k různým tématům před nějakými deseti a více lety. Podle toho se pozná, jsou-li jejich soudy dílem ukotveného poznání, nebo jsou jen konjunkturálním nebo oportunním lavírováním. Po bitvě je totiž každý generál - a v Čechách dokonce maršál. - Kromě dokonalé angličtiny ovládá emeritní profesor ruských dějin z pařížské Sorbonny a člen Francouzské akademie Alain Besançon (*1932) velice dobře ruštinu a polštinu; před deseti lety napsal mimo jiné také předmluvu ke knize Mykoly Rjabčuka Dvě Ukrajiny. Text je třetím výňatkem z obsáhlého rozhovoru, který francouzský filosof poskytl v roce 2005 časopisu Fronda a v němž zajímavě hovoří o Rusku nebo o islámu. (jom)

Jak hodnotíte na pozadí dějin dvacátého století zkušenost Solidarity? Přel jste se, pokud jde o tuto otázku, s Adamem Michnikem. Komu dala budoucnost za pravdu?

S Michnikem jsem polemizoval v době jednání u kulatého stolu. Byl jsem přesvědčen - spočívalo v tom ovšem jisté riziko - a myslím si to i nadále, že Polsko mohlo dosáhnout víc. Říkal jsem, že Rusko bylo už tehdy slabší, než se mělo za to. Proto si myslím, že pro Polsko by bylo lepší, kdyby byl z politické hry odstraněn starý aparát komunistické moci. Dosud jsem o tom přesvědčen, protože nová pobídka komunistického aparátu, už bez ideologie, ale zkušeného v boji o moc a jejího spokojeného užívání, se pro Polsko stala zdrojem potíží. Odpovědnost zčásti padá na polskou církev. Pamatuji se, jaké stanovisko zaujal primas Józef Glemp. A právě v těchto souvislostech jsem s Michnikem polemizoval.
Ale možná tehdy nebylo jiné východisko? Komunisté souhlasili s předáním moci a přinejmenším s dělením se o ni, pod podmínkou, že se jich nikdo nedotkne.

To byl polský deal. Myslím, že se tomuto dealu dostávalo nepřiměřeného významu. Vinou těchto lidí trpěly celé generace Poláků. A v samotném srdci obrození polské demokracie se uhnízdila nespravedlnost. To není dobré. Navrhoval jsem provést stejnou čistku, jakou udělal ve Francii de Gaulle v roce 1945. Padlo tehdy hodně rozsudků smrti, šlo o nějakých čtyři až pět tisíc soudních poprav. Kromě toho byl pro kolaboranty zaveden trest nazývaný „národní hanba“, který vylučoval a zneškodňoval kolaborantské prostředí. Když to de Gaulle učinil, vyhlásil po několika letech amnestii. A právě toto se mělo udělat v Polsku. Potrestat určitý počet vysokých stranických funkcionářů - samozřejmě, že ne tak, aby na popravišti padaly hlavy - po určité době, až by tato politická skupina byla definitivně zbavena moci, vyhlásit amnestii. Ve Francii se ti, kdo kolaborovali s Němci, už k moci nevrátili. A tím to skončilo. Byli odstaveni od moci možná až příliš tvrdým způsobem.
Samuel Huntington vyslovil v minulém desetiletí tezi blížícím se konfliktu mezi civilizacemi. Souhlasíte s ní? Stane se právě toto základním konfliktem 21. století?

Jak se vyjádřil prezident Chirac, předpovídat je těžké, zvlášť pokud jde o budoucnost. Ale bloky, o nichž hovořil Huntington, jsou evidentní. Dalo by se s ním polemizovat, pokud jde o popis těchto bloků. Například když odděluje blok Latinské Ameriky od bloku evropského a severoamerického. Je to věcí diskuse. Vždy jsem myslel, že Latinská Amerika je kusem Evropy, možná trochu potrhaným, nicméně kusem Evropy. A je možná kusem Evropy více než civilizace severoamerická, která zůstává něčím od Evropy více vzdáleným než Latinská Amerika. O hranice těchto bloků se lze přít, ale ne o jejich existenci. Oswald Spengler hovořil ve dvacátých letech minulého století také o blocích civilizací. Nevíme, nastane-li mezi těmito bloky konflikt. To, co se děje v přítomnosti, je výrazné scvrkávání se bloku evropské civilizace, která po první světové válce ztratila svou sílu. První světová válka představuje výrazný propad Evropy, obzvlášť hluboký, pokud jde o centrální masiv kontinentu, jinými slovy o Francii, Německo a Itálii. Někde jinde, v jiných zemích, jako například vPolsku nebo ve Španělsku, tomu bylo naopak. Tyto země zesílily a zažily nečekaný rozvoj. V případě Polska je to evidentní. Pokud jde o oblast balkánských a baltských zemí, je docela možné, že zažijí své obrození. Ale obecně vzato, Evropa ztratila svůj vzmach, především pokud jde o sílu své moci, neboť dnes už nedominuje nad ničím. Její vojenská síla je téměř nulová, demografická situace katastrofální. Dokonce i v zemích, které získaly zpět svoji nezávislost a sílu jako Polsko, vypadá situace dramaticky. A pokud jde o uměleckou, intelektuální a vědeckou tvorbu, je Evropa nepoměrně méně oslnivá, než byla v roce 1914, kdy v tomto oboru pocházelo ze starého kontinentu devadesát devět procent světové tvorby. Dnes je to kolem dvaceti procent. V čele je teď Amerika a Japonsko. Stejnou cestou se daly Čína a Indie. Vezmeme-li v úvahu, že se Evropa nachází na hranici s muslimským světem, který v posledních sto letech zažívá nebývalý demografický rozvoj, zde tedy máme - a to je pravda - oblast případného konfliktu. Stejně je tomu v případě Číny. Čína chce postupně revidovat nespravedlivé dohody, na jejichž základě byla oloupena o svá území. Očekávám den - a ten den je už naplánovaný - kdy Čína řekne Rusku: „Vraťte nám část Sibiře, kterou jste nám ukradli v devatenáctém století.“ Takovýchto událostí je možné se nadít. Ale dochází k nim mezi státy, ne mezi civilizačními bloky.
Dnešní svět začíná žít ve stínu Číny, která nepřetržitě roste. Myslíte si, že by se Čína mohla stát pro Evropu a Rusko skutečným nebezpečím? Souhlasíte se Samuelem Huntigntonem, který dokonce předpovídá možnost spojenectví mezi Čínou a arabskými zeměmi?

To je čirá spekulace. V Číně je v současnosti vidět hospodářský růst, jakého nikdo v dějinách světa dosud nedosáhl. Jeden můj přítel ekonom mi řekl, že ani USA v dobách Rockefellera, ani Japonsko po druhé světové válce neměly takové ukazatele růstu. Hospodářskému růstu odpovídá demografický přírůstek, s nímž bude mít Čína problémy. Je to nebezpečné, ale s tím nikdo nic nenadělá. Tato nebezpečí mohou Čínu hluboce poznamenat a mohou ji také zastavit. Kromě toho tato země dosud nevyřešila své politické problémy. Legálnost čínského systému není definitivní. V této zemi se vynořuje rovněž demokratický horizont. Čína tvrdí, že jí demokracie nesedí, ale je tam. K tomu přidejme ekonomickou nestabilitu, bídu na venkově, obrovskou nezaměstnanost, nestabilitu bank, korupci. To jsou vážné rozpory. Směřování k demokratické reprezentaci se tříští o komunistický systém, který tam stále funguje. Politická policie, koncentrační tábory, časté a rychlé rozsudky smrti, to vše dohromady je nepřehledné. Co se dá na toto téma ještě říci? Problémem pro Čínu také zůstává připojení Tchaj-wanu. Ten představuje hlavní problém její zahraniční politiky. Snaží se získat zpátky tento ostrov čínským způsobem, neboli, je-li komu libo, podle pravidel hry go a zároveň pomocí vojenského zastrašování. Možná se jí to podaří. Kotví tam sice sedmá americká flotila, která Tchaj-wan hlídá, ale Bůh ví, co se tam může stát. Ale na druhé straně kdybych byl Rus, tak se budu bát. Vzpomínám si, jak jsem se jednou vracel letadlem z Koreje. Letěli jsme nad Sibiří. Z okna letadla je Sibiř děsivá! Není tam nic, doslova nic. Ani jedna jediná cesta, jediný dům, a trvá to tak celé hodiny! Vedle toho je Čína jedna veliká zahrada. Oblast mezi Bajkalským jezerem a Tichým oceánem o rozloze dvou třetin Spojených států obývá něco kolem pěti milionů lidí, z nichž jen nemnozí jsou Rusové. Do kalendáře problémů, které je třeba pokud možná v co nejkratším termínu řešit, si Čína Rusko dosud nezařadila. Momentálně jí vyhovují dobré vztahy s Ruskem, potřebuje od něj naftu, plyn, suroviny, atd. Jde o vztahy - můžeme dokonce říci, jde o partnerství - dosti napjaté, ale v žádném případě ne nepřátelské. Má armádu, ta však nemá velký význam. Čína je trpělivá. Vybuduje ji až tehdy, kdy se stane vyspělou zemí. Má v tom pravdu. V současnosti se nebojí ničeho. Rusko pro ni představovalo hrozbu v minulosti. Ale dnes se ho bát nemusí, a proto nepotřebuje velkou armádu, postačuje jí jen moderně vyzbrojené jádro armády. Doposud neexistují v Číně zkonstruovaná letadla. V tomto ohledu není třeba Čínu přeceňovat.
Nezaplaví Čína Západ a možná celý svět ekonomicky svými levnými výrobky?

To nemusí nutně být špatné. Jde přece o obrovský trh pro západní země. High-tech se ještě v Číně nezavedla, byť země ročně vyprodukuje milion technických diplomů. V letech 1949-1978 se Čína ničila. Likvidovala svoje elity, školy, univerzity, likvidovala samu sebe. A to naprosto. Při „Velkém skoku vpřed“ přišla o třicet milionů lidí, kteří zemřeli hladem, při kulturní revoluci přišla o elity. Ale podobné šílenství se může znovu vrátit. Před duševními epidemiemi se nelze ochránit. Ani ve Francii a kdekoli jinde. Čína má za sebou sotva dvacet pět let vývoje. To, co doposud učinila, je mimořádné. Jde o inteligentní národ, který umí pracovat, má rád život, la bona vita, dobrou kuchyni, hry. Číňané mají navíc vrozený smysl pro respektování dohod, který naopak Rusové postrádají. A transparentnost při dohodách je v moderní ekonomice nezbytná. Kromě toho Čína má obrovskou převahu díky své diaspoře, která je pro Číňany školou: Hongkong, Singapur, Indonésie, Amerika, Evropa - Rusko tuto výhodu nemá.
Od určité doby lze v Číně pozorovat zajímavý jev, konkrétně masová obrácení na křesťanství. Myslíte si, že se Čína může jednou stát křesťanskou zemí, vezmeme-li v úvahu její konfuciánské tradice? Číňané tvrdí, že Konfucius otevřel cestu, kterou Kristus uskutečnil.

Nevím. Náboženství, která tam zapouštěla kořeny, tato země doposud vždy pohltila a počínštila: počínštila buddhismus, odmítla křesťanství, protože je počínštit nemohla. Bylo by však nutné vědět, jestli se Číňané opravdu obracejí na katolicismus, nebo zda nejde o sekty baptistů a pentekostalistů, které se je snaží získat. Tyto sekty jsou velice aktivní, překypují entuziasmem a jsou mnohem odvážnější než katolická církev, již ochromují skrupule, neboť nechce narušovat čínskou kulturu. Tyto skupiny úspěšně útočí dokonce i na islám v Magrebu, zatímco naši biskupové pouze sní o vylepšování textu Koránu. To, co mám u Číňanů rád, je jejich materialismus. Poskytuje jim sílu i ctnost. Mají rovněž velmi skeptický přístup ke světu.
Zhlédl jsem právě v televizi dokument, ve které Číňané říkali, že se ve své zemi tísní mezi dvěma materialismy, tím komunistickým a tím kapitalistickým.

Materialismus komunistů nebyl materialismem vzhledem k míře, v jaké likvidoval veškerou matérii, především tu základní, která umožňuje žít. Skuteční materialisté se těší z toho, že se mohou obohacovat a žít v dostatku. Nedokázal bych jim to vyčítat.
Kým je pro vás Ježíš Kristus ve světle vaší životní cesty?

Ježíš Kristus je pro mne tím, o němž hovoří Credo církve. Nemám k tomuto tématu žádnou originální myšlenku, a není ani mou ambicí ji mít.


Ptal se: Krzysztof Jeżewski, Fronda 37/2005
Přeložil Josef Mlejnek

Severoatlantická aliance

Severoatlantická aliance zaznamenala v posledních dvou dnech zvýšenou aktivitu ruského letectva v evropském vzdušném prostoru. Stroje NATO uskutečnily proti skupinám ruským strojům několik leteckých zákroků, oznámilo ve středu bruselské sídlo aliance.
...
Donutily přistát lotyšský letoun

V této situaci donutily ve středu v podvečer britské stíhačky přistát na letišti Stansted lotyšské nákladní letadlo An-26. Po vstupu do britského vzdušného prostoru se s ním nepodařilo navázat kontakt.

Britské královské letectvo stroji pohrozilo, že ho sestřelí, pokud bude dál pokračovat v letu. Dvě stíhačky typu typhoon jej poté doprovodily na Stansted. Odtud pak antonov pokračoval do Birminghamu. /Novinky.cz/
================
Protiruská hysterie nezná hranici. Klidně si sestřelíme letadlo členského státu EU?

Stále žádná reakce U.I. a

Stále žádná reakce U.I. a pravicových antikomunistických bolševiků?

http://gut.blog.idnes.cz/c/432918/Mame-se-bat-Ano-mame-ale-ne-Ruska.html#t2

Klidně si sestřelíme,

Klidně si sestřelíme, Zeolite. Vždyť létat na křídlech touhy po Třetí světové je tak snadné.

Lze předpokládat - v případě, že by letadlo vzdušné síly NATO omylem** sestřelily - že by Nezávislá komis z brusele zjistila, že to vyprovokovali a sabotáží připravili Rusové. Ostatně - bylo to RUSKÉ VOJENSKÉ NEOZNAČENÉ LETADLO (= vyrobeno v roce 1978 v Rusku)

Žádná odezva od pravicových antikomunistických bolševiků?
______________________________________
** to "omylem" by mělo být snad v uvozovkách

Ano, už je to na hraně. Stačí

Ano, už je to na hraně. Stačí jedinej nervák u knoflíku.

Kyjev odvolal svůj souhlas s

Kyjev odvolal svůj souhlas s 30km nárazníkovým pásmem......(sic)
PS. ..zlí jazykové tvrdí, že do soboty začne ta pravá "demokratická" válka.........!!!

Jiří Weigl to vidí zcela

Jiří Weigl to vidí zcela jasně a logicky : ....volby na Ukrajině by měly smysl pouze tehdy, pokud by znamenaly oboustrannou masovou podporu pro projekt nového soužití, nebo naopak pro jasný projekt vzájemného oddělení“ .......(sic)
PS. ...vše ostatní je jen ztrátou času a peněz ( dodávám já).......n-tssss

Ten projekt vzájemného

Ten projekt vzájemného oddělení přece existuje, petrofe - a dává ho dohromady "národní" vůdce Jaceňuk. Blok pod práporem čestného předsedy Porošenka toto oddělení** vymezuje z druhé strany. Taky se pěkně rýsuje oblast guerillových bojů v brzké budoucnosti - ano, jedná se o modrou Novorossii a bez nárazníkového pásma ... časem budou hranice na Dněpru u Kijeva - možná to bude hranice mezi Polskem a Novorossií.
_______
** rozbití

http://stans.rajce.idnes.cz/Policy#Ukrajinavolby2014jen.jpg

Hlavně aby mohli pomatení

Hlavně aby mohli pomatení petrofové stále tvrdit, že Ukrajina nemá legitimní vládu, ačkoliv stávající sněmovna podporující vládu Jaceňuja byla také zvolena v legálních volbách 2012. No ale každý zná toho ruského čelabeka, stále něco mele a upouští n-tssss

Jak podrobné a rozsáhlé máte

Jak podrobné a rozsáhlé máte povědomí o tom, jak to vypadalo na ministerstvech PŘED příchodem Babiše, paní Verčo? Případně, jak to vypadá na ministerstvech, která Babiš neřídí? ////

Odsud odhaduji, že o českých ministerstvech máte informace zprostředkované zdejší plechovou kavalérií, a ta je získala svojí osvědčenou metodou - pozorováním z vlaku. ////

Čtení Respektu škodí zdraví.

Čtení Respektu škodí zdraví.

Jak čtu, tak už poškodil.

Jak čtu, tak už poškodil.

Palatovi ten jeden den

Palatovi ten jeden den odpočinku zřejmě pomohl ....v dnešní MfD opět "řádí" .....
PS. ...a jak jinak, než na "jeho" téma Ukrajina .....už je jako Gardnes ....n-tssss

koloťuk Jaceňuk by rád do

koloťuk Jaceňuk by rád do vlády radikály...pro sebe pak post premiera .....(sic)
PS .....Sbohem Ukrajino .....možná si měla šanci, ale zmařila sis ji sama.....n-tssss

Tak se z toho neposerte,

Tak se z toho neposerte, Nikolaji Plynojemoviči.

Až jim dojde plyn, povolají

Až jim dojde plyn, povolají Nikolaje Plynojemoviče, původem nedaleko od Moskvy, který se tu zapomněl v jedné rómské chebské rodině, když je lifroval Kocáb zpět za Ural. Pokud ovšem do té doby neujde, to jeho n-tsssssss je čím dál slabší a slabší.

ono se ne nadarmo říká, že se

ono se ne nadarmo říká, že se zupáctvím jde ruku v ruce sprostota......
PS. ...Mlejnku, Mlejnku a tak nadějně jste to měl rozjeté......n-tsssss.

To s tou sprostotou a

To s tou sprostotou a zupactvim myslite Zemana se Sedlackem nebo Ocasnika s Vyvadilem, samozvany Petrove Gutovici Jarkovsky ?

Myslel tím především sebe,

Myslel tím především sebe, ale rád si hraje na to, co není, v tomto případě skromný a moudrý. U zeolita je to opačně, ten si hraje na prosťáčka a také jím je.

Vocasi konzervárenský,

Vocasi konzervárenský, hnidopišství z vás teče ze všech ďour, tak se zamyslete než budete ze stejného označovat jiné.

Opět jen zvracíte na

Opět jen zvracíte na nesprávném hrobě neboli štěkáte na ten nesprávný strom, ale to už vám zůstane asi natrvalo.

Vykasané kalhoty obrázkem...

Vykasané kalhoty obrázkem... Právě dnes mě docela překvapilo...
===========
http://pravednes.cz/weblog.news#parat

Jako americký občan se ptám:

Jako americký občan se ptám: představte si jakéhokoli amerického politika nebo jakéhokoli profesora Harvardu, Princetonu, Yale nebo Stanfordu, který by byl schopen pronést projev k zástupu vzdělaných lidí na úrovni řečnického projevu Putinova. Přestavte si jakéhokoli amerického politika, schopného odpovídat přímo a přesně na otázky z pléna, aniž byste přitom mlžili či hledali oporu ve vytáčkách.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/p-c-roberts-putin-je-vudcem-mora...

Verčo vtip je v tom, že

Verčo vtip je v tom, že zeolit žádný pravičák není a zřejmě nikdy ani nebyl, je to závislák na významných osobnostech a jen shodou okolností byl osvícen duchem Václava Klause, ale o zásady nějaké pravicovéé politiky mu nikdy nešlo. Poté, co se Klaus přestal zajímat o soupeření levopravých ideologií a přešel nejprve na environmentalismus až do dnešní snahy likvidovat EU, odešel také "pravičák" zeolit, nejprve přes Bobošíkovou a její Vzhůru psanci opět ve spojení s Klausem, v souladu se změněným Klausovým postojem k vývoji na Ukrajině přešel na pozice antiamerikanismu a západní civilizace vůbec a protože to už dnes u nás oficiálně zastává jen Komunistická strana, ideově se z něj prakticky stal bolševik. Totální rozpad osobnosti, která neví, čím je, jen bude zajímavé, jak vysvětlí odklon od sympatií ODS, když už programově dávno nemá návaznost.

Ticho po pěšině. A proč ne?

Ticho po pěšině. A proč ne? Zajímat se o názory představitele regionální mocnosti?
======================
Ve zdravé západní společnosti by Putinova prohlášení, stejně jako diskusní příspěvky k nim, byly zveřejňovány v celé své šíři, slyšeli bychom ohlasy na ně v televizi i tištěných médiích, ale nic takového není myslitelné v zemi, jejíž vláda vtlouká svým občanům do hlavy, že žijí v zemi výjimečné a nepostradatelné, která jediná má právo být vládcem světa.

Ticho přímo po dálnici, Mr.

Ticho přímo po dálnici, Mr. Wlezley.

projev Putina....stojí to za

projev Putina....stojí to za poslech, ale jen pro nezaujaté a nedeformované .....!!!
http://leva-net.webnode.cz/products/vladimir-putin-na-zasedani-mezinarod...

Dnes jsem si vyslechl dva

Dnes jsem si vyslechl dva projevy politiků. Ten Putinův byl víc jak zajímavý, těch 40 minut uteklo jako voda. Jsem 28. října tak trochu na měkko. Prezident Miloš Zeman měl chytře postavený projev. Nevím, jestli nebyl vůbec nejlepší, jaký jsem kdy slyšel 28. října. Rád abych se dožil 100 výročí od vzniku naší samostatnosti...

O zásadách správného projevu

O zásadách správného projevu byly popsány stohy papíru. Projev Putina splňoval řadu z nich, byl mírně emotivní, místy až uplakaný, že skoro bylo možno Ruska litovat. Shoda s jakýmkoliv projevem se vytváří ale na základě obsahu a tím se naše názory na hodnocení diametrálně liší mezi Vámi s petrofem a mnou.
Rozpadem SSSR byla dovršena úplná porážka Ruska ve Studené válce a nebyl předpoklad pro obnovení ruské velmoci, jelikož neměla finance na zbrojení, ani spojence. Poté, co se výrazně zvýšily ceny ropy a plynu a přišel Putin stala se jeho prioritou snaha o obnovu ruské velmoci. A to byl podtext celého jeho projevu se vší licoměrností. Hovořil o mezinárodním právu, suverenitě ale v pojetí minulého Sovětského svazu s bezpodmínečnou podřízeností Rusku. Peníze(prozatím) nějaké na zbrojení jsou a tak chybí už jen spojenci tělem a duší, které chtěl Putin získat ze zemí býv.SSSR: Bohužel se přihlásil do Eurasijské unie jen nespolehlivý Kazachstán a Lukašenko, což je méně než málo. Osou celého zázemí ruské velmoci měla být především Ukrajina a proto ten nářek Putina na "věrolomnost" Západu, že nenechal Ukrajinu na holičkách, když projevila svůj zájem na spolupráci s Evropou. Vrcholem pokrytectví bylo jeho nostalgické připomenutí vzorné situace v 70.letech s přáním návratu k této praxi bloků, doba vzniku Helsinek, jenže také Brežněvovy doktriny, která držela pod krkem všechny satelity i za cenu vojenského obsazení. Je zarážející, že si Putin vůlbec neuvědomuje, že spolupráce civilizovaných zemí je založena na demokracii, té skutečné a nikoliv hrané. Proto považuji projev za špatný, o čemž svědčila převážná část publika bez sluchátek, tedy Rusů.
Škoda, že Vy i petrof se vyhýbáte podpoře svých názorů argumenty a že ani na cizí nereagujete, např. jak můžete sympatizovat s pravicovou ODS, hrubě nenávidět euroatlantickou spolupráci mezi EU a USA a zastávat se politiky Putina při porušování mezinárodního práva a základů suverenity, což i v Česku podporuje jen KSČ.

Zdravím, Gardnesi. Putin je v

Zdravím, Gardnesi. Putin je v zajetí marxleninské parodie staré kabalistické "trojčlenky" cimcum - šebirat ha-kelim - tikun, kterou neaplikuje ovšem na celý svět, ale pouze na bývalý CCCP, což byl soustředěný základ, pak někdo hodně zlý rozmlátil kelímky (rozpad CCCP), nyní jen on, Putin hlavním činitelem nápravy (tikun). obnovy CCCP, rodiny národů, ale nějak mu to, zdá se, drhne. To, že u nás v poslední době vylézají různí dosud spící z děr, naznačuje, že se možná ruský bohatýr uchýlí k rafinovanému obchvatu... Ale u Zeofila Kremroloviče je směrodatných jen těch 40 minut, které mu tak krásně utekly. Čtyřicet let jako čtyřicet minut.

Jamalalicha, i paprťála,

Jamalalicha, i paprťála, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. Tasparta maznalika zamáz piskurty, jarda, piskurty, patláma, patláma, patláma a… žbrluch!
PS. ....básník Mlejnek zase vaří slivovici .......to je vůl.....n-tssss

To je tak jediné, co se

To je tak jediné, co se zeolitem svedete, protože k tomu žádné argumenty nepotřebujete. Opět již po 3.06osmé Vás vyzývám, abyste argumentačně podložil svoje....aj čo to robím, tam kde nic není ani tráva neroste, jen ubohé plky.

Největší z všech

Největší z všech motovidel,
Petrof spadl do povidel.
Nikolaji Petroviči,
škoda, že jsou loňských řidší.
Takového jak vy vola
jen kolomaz může zdolat.
Dva metráky kolomazi,
pak už jen volstrítští vrazi.

Autorovi se fušovat do

Autorovi se fušovat do řemesla nemá, ale určitě by bylo lepší navázat na třetí verš "Nikolaji Petroviči," jinak než už, už zamýšlel sprosťák Kosma Kosmovič, třeba "povidla Vám lezou z uší"(respo. z očí?)
Petrov Nikolaj z Chebu
pravil " Já vás jebu.
I Pučálkovic Amina,
miluje Vladimira Putina".

Aby to byla víc ruská

Aby to byla víc ruská bylinka, možná takhle:

Petroviči Nikolaji,
povidla z vás jen kapají.
Nasupil se Petrov z Chebu,
vyhrklo z něj: Vás já jebu!
Pučalkóvic Ámina
tože ljubit Putina!

Díky! Jen ten Kosma není sprosťák, ale rovnou prasák.

tedy vy dva jste se asi

tedy vy dva jste se asi hledali ...a pak to přišlo ...přes verše a přes povidla......Ufffff

PS ....fyzicky celkem dospělí kluci ......ale mentálně jak Otík z vesničky...n-tssss

Vy jste se zmohl akorát na

Vy jste se zmohl akorát na nějaké paprťáliny, dostalo se vám na ně odpovědi. Kdo seje větry jako vy, dostane občas přes prdel, nebo skončí v povidlech. Such is life. Vraťte se pod kanape a tiše si tam otíkujte, vařbuchto.

Pouze jeden z trojvolí PKJ,

Pouze jeden z trojvolí PKJ, netřeba konkretizovat....

A to G vynecháváte proč? ////

A to G vynecháváte proč? ////

Ocasnik ho na Andule hleda

Ocasnik ho na Andule hleda dodnes...

To jsme radi, ze jste to tim

To jsme radi, ze jste to tim PKJ vubec nekonkretizoval.

Taky byste chtěl něco do

Taky byste chtěl něco do památníčku?

Dva se už poznali, třetí až

Dva se už poznali, třetí až vymáchá Jolánu v HELADĚ, později...

Slozi ji i trikrat denne pote

Slozi ji i trikrat denne
pote zase rozlozi
pak vychlasta cele stene
a s andulou soulozi.

Mindrak leci v internetu
na Vercu dela ramena
chce ukazat nam i svetu
kolik slizu v tele ma.

A proč se mu nedaří dnes v

A proč se mu nedaří
dnes v jeho vrátné práci?
Včera mu totiž nedala,
trala trala tralala,
ani ta Anita
nafukovací.

Pásol Jano tri voly u hája,

Pásol Jano tri voly u hája, krásná slovenská, polplatná, tlak a rosný bod stoupá.

Ti co "verše" psali slepí jsou a hluší
jako když v Jolánu, souzi z NDR buší...

HELADA trojvolí PKJ, HELADA!

Takhle píšou absolventi školy

Takhle píšou absolventi školy tvůrčího psaní Marie Kabrhelové.

Ukrajinské volby skončily

Ukrajinské volby skončily drtivým vítězstvím prozápadní orientace, až se skoro lze divit, kam se poděli všichni ti fašisté, nacisté, extrémisté, co organizovali Majdan a dnes by měli zúročit revoluční výdobytky. Zřejmě nikdy neměli žádný vliv a byli jen zpozdilým výplodem promoskevské propagandy, která oslovovala a oslovuje některé české pomatence.
I tak Ukrajina stojí před přetěžkým obdobím konsolidace, která jen mobilizací všech reserv odvrátí ekonomický kolaps, zvláště pokud bude i nadále vystavena nepřátelské ruské destabilizaci. Podle mého bez výrazných západních, zejména amerických investic to nepůjde, stejně jako by to nešlo po 2.SV v Západní Evropě i v Asii, kde problémy Japonska Jižní Koreje, Formosy, atd. by nebylo možno tak rychle vyřešit.
Při ekonomickém úpadku, který na Rusko čeká sankcemi a poklesem cen ropy, plynu by ovšem perspektivy Ukrajiny zvolením vstupu do Celní Eurasijské unie místo proevropské orientace, byly mnohem horší.

Podřízni svého

Podřízni svého Moskala?
=================
Je zcela lhostejné, s jakými výsledky skončily parlamentní volby na Ukrajině – přesněji řečeno na území, které dosud ještě ovládá Západ skrze kyjevský pučistický režim. Jsou to volby, jaké dobře známe od nás z obou protektorátů: nacistického i sovětského. Jediným „volebním programem“ je uměle fabrikovaná „nenávist k nepříteli“.
Dokonale to ilustruje předvolební plakát jedné z „proevropských“ kyjevských stran, který se pravdivě inspiroval od úspěšných „bratrů hrdlořezů“ z Islámského státu v Sýrii a Iráku (ISIL): „Podřízni svého Moskala.“ Protiproud.

Zcela ubohý pamflet, který

Zcela ubohý pamflet, který pouze dokumentuje duševní úpadek autora." Volby na U. jsou podobné těm za Protektorátu a komunistů u nás ".
Jen jaksi zapomněl vzít do úvahy,že tehdy exponenti totality volby suvereně vyhrávali. V těch ukrajinských volbách se do Parlamentu nedostali ani komunisté, ani Pravý břeh, ani proruská strana regionu. Ukázka degradace osobnosti.

Gardnesi, Vy jste mlčením

Gardnesi, Vy jste mlčením přešel to Podřízni svého Moskala? Tedy kdo mlčí, ten souhlasí? O to mně šlo.

___________________________________________________________________________________