Ale je to vlastenec
Monika Čírtková

V mém oblíbeném starém seriálu F.L.Věk je několik scén, kdy poněmčené české panstvo či rádobypanstvo ohrnuje nos nad těmi českými "vlastenci".
"Pan Věk nás pozval do divadla, Caroline."
"Tak dlouho jsem nebyla v opeře! Pan Věk je charmant. Vlastenec, ale šarmantní."
"On nás ale pozval do českého divadla, Caroline."
"Tak to mne omluv, papá. Bude mne bolet hlava. Pan Věk je šarmantní, ale vlastenec."


Něco podobného pozoruji v poslední době.


Ze slova vlastenec se stala v "lepších" kruzích nadávka. Vlastenectví je ztotožněno s nacionalismem, národovectvím, dokonce snad s nenávistí.


Tak trochu nevím, co s tím.


Sama nemám potřebu vztah ke své české domovině jakkoliv definovat. Je to něco tak přirozeného jako vzduch, který dýchám. Myslím, že to musí cítit každý, kdo se vrací do vlasti z ciziny. A pokud ne, stačí si vzpomenout, zač naši předkové cedili krev. Mohlo jim být přece jedno, jestli se tady ztratíme v nějakém německém, habsburském nebo sovětském vlivu. Ale jedno jim to nebylo. O stesku po vlastní zemi máme také mnohá autentická svědectví od nedobrovolných emigrantů minulého století. A zřejmě to nebude jenom česká specialita, protože vykořenění z vlasti obecně není pokládáno za životní výhru.


Přesto se se slovem "vlastenec" něco děje.


Někdo - a já vlastně nevím kdo - se mu stále snaží dát přídech čehosi špatného, zlého, nenávistného, čehosi, co zaslouží pohrdání, je hodno odsouzení, co je primitivní, zastaralé a hrubé.


Vnímám to v sarkastických komentářích, diskusních příspěvcích, často čtu dokonce pejorativní podobu tohoto slova - "flastenec"... to už vůbec nevím, jak si mám vysvětlit.
Myslím, že i člověk, který k vlastní zemi vztah necítí, by neměl jako nadávky používat pojmy, které byly ještě jeho rodičům a prarodičům velice drahé. Neměl by házet jako blátem něčím, co měli jeho předkové v úctě. Ale děje se to. Z pojmu vlast a vlastenec se stává urážka.


Ale proč? Copak je v lásce k vlastní zemi obsažena nenávist k ostatním?

___________________________________________________________________________________