Alice Zeniterová, John le Carré a Milan Kundera
František Schilla

Literatura a život roku 2020

„Concerned“ čili „dotčení“ či spíše „zasažení“ určitým klíčovým tématem. Na síti druhým vytýkají, že dané téma (např. otroctví apod.) schválně opomenuli, a mobilizují proti nim dav …

„Backstalkers“ čili „zpětní dohledávači“, „slídiči v záznamech“. Ti zase druhým na síti pro změnu vytýkají třeba dvacet let starý článek hodný pohoršení dnešních davů …

Uvádíme dvě podskupiny ze skupiny trollů zvaných „haters“ („nenávistníci“, „hejtři“) podle románu Comme un empire dans un empire (Flammarion 2020, název v doslovném převodu: „Jako říše v říši“) francouzské spisovatelky Alice Zeniterové. Čtyřsetstránkový román líčí strasti i radosti hackerky, bývalé členky hnutí „Anonymous“, která nyní jako specialistka IT na volné noze odvirovává počítače (oproti 50 eurům v hotovosti za zakázku), navštěvuje ve vězení bývalého přítele (rovněž hackera) a posléze naváže nový vztah s asistentem (socialistického) poslance. (Nový přítel má podobně jako ona rutinního politického provozu plné zuby, neboť nahlédl zblízka do různých „křiváren“ svého chlebodárce.) „Trollí živočichopis“ s jednotlivými kategoriemi uvedenými proloženě anglicky přímo ve francouzském textu románu se nachází na stranách 114 a 115.

Alice Zeniterová zohlednila v románu skutečný život, kdy dění a kolotání virtuální se prolíná s děním a kolotáním v „biosféře“. Působením trollů je občas někdo existenčně zničen – většinou v důsledku toho, že jeho zaměstnavatel před zfanatizovaným davem couvne …

Jak vyzdvihují autoři nekrologů, rovněž nedávno zesnulý autor špionážních románů John le Carré zohlednil ve svých dílech reálný život až do konkrétní terminologie. Jako první totiž do žánru thrilleru (a do literatury vůbec) uvedl pojem „the mole“ („krtek“).

Terčem „dotčených“ (třeba tématem „informovaného souhlasu“ ve všech fázích mezipohlavního sbližování) a „zpětných dohledávačů“ se od jisté doby stal též Milan Kundera. V žaludku patrně Kundera dlouhodobě ležel i jednomu bývalému českému krtkovi v CIA (alespoň podle neautorizovaného životopisu dotyčného krtka), po propuštění z amerického vězení zaměstnanému v pražském Prognostickém ústavu …

Na rozdíl od jiných pranýřovaných učinil Kundera „pod palbou“ jedinečný tvůrčí počin: ve svém posledním románu Slavnost bezvýznamnosti identifikoval v pimprlové komedii virtuálního i reálného dění a kolotání (kdy vposledu běží o přežití západní civilizace a jejích tradičních hodnot) svébytnou kategorii účastníků a vynalezl pro ni nový, svébytný termín, totiž slovo „omlouvač“!  Mgr. Anna Vrbová z jazykové poradny mi potvrdila, že čeština doposud znala daný výraz toliko ve významu „kdo něco nebo někoho omlouvá“.

Překladatelka Anna Kareninová v české verzi Kunderovy Slavnosti bezvýznamnosti význam posunuje, rozšiřuje. „Omlouvačem“ se v románu rozumí ten, kdo trpí nutkavou potřebou omlouvat sám sebe. Omlouvá se, seč může, avšak právě  tím na sebe jen přivolává další vlnu agrese ... Bez tragikomické spoluúčasti „omlouvačů“ by dav neměl z morálního pranýřování a lynčování zdaleka takový plezír …

Obdobná sémantická inovace („der Entschuldiger“) byla aplikována před pěti lety v německé verzi Kunderova posledního románu. A ve francouzštině, jednom ze světových jazyků, je Kunderův ironický výraz „l´excusard“ z roku 2013 dokonce neologismem, novotvarem!

V terminologické oblasti tak Kundera o pár kroků předčil oba své výše zmíněné kolegy a „konkurenty“, totiž Zeniterovou i le Carrého. Jeho vysoce aktuální a relevantní výraz je zaprvé jazykově novátorský, zadruhé pak jako takový postupně vpraven do více jazyků … (Škoda, že jeho italskou modifikaci nezaznamenal filosof Václav Bělohradský, když před šesti lety referoval o Slavnosti bezvýznamnosti v tuzemském tisku. Rovněž škoda, že jeho anglickou modifikaci přešel bez povšimnutí glosátor Kunderova života a díla Jan Novák.)

Mohou český výraz „omlouvač“ a německý výraz „der Entschuldiger“ obsahovat určitý osten protihavlovský (oproti někdejšímu Havlovu požadavku omluvit se Němcům za odsun)? Snad kdesi ve spodní vrstvě. To nechť patřičně rozpitvají kunderologové …
 
František Schilla

___________________________________________________________________________________