ANO církvením restitucím
Marek Benda

V posledních měsících se blížíme k završení historického úkolu, jímž vláda Petra Nečase splácí starý dluh: jedná se o narovnání vztahů státu s církvemi.

Již v roce 1992 bylo záměrem státu zařadit navracení církevního majetku po bok standardním restitucím, které se mimochodem ukázaly jako nejspravedlivější a zároveň nejméně zpochybňovaná forma privatizace. Tenkrát celou věc zmařila slovenská komora Sněmovny národů, podle pamětníků čistě kvůli vnitroslovenským politickým hrátkám. 

Reakce tehdejšího Federálního shromáždění byla jednoznačná: naši zvolení zástupci tenkrát rozhodli, že majetek, jenž patřil církvím, se bude navracet na základě zvláštního zákona a do té doby s ním nebude možno nakládat.  

Tak vznikl onen proslulý "blokační paragraf", který již po dlouhých dvacet let dusí rozvoj řady obcí a měst a nechává obrovský majetek bez možnosti plného využití, ke škodě nás všech.  

SOLIDARITA KATOLÍKŮ  

Česká republika, respektive její Parlament, tedy dnes nestojí před otázkou, zda majetek patřil církvím a zda jej má vracet. Odpověď na tuto otázku obsahuje zákon platný již dvacet let. To ostatně konstatuje i rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě se mohou církve o jednotlivé majetky začít soudit a zcela nepochybně budou soudy vyhrávat. Jen díky trpělivosti církví k tomu ještě nedošlo. Za to si církve, především římskokatolická, zaslouží veliké uznání. Výsledek tohoto živelného vymáhání by totiž přinesl jen dvojí: stát by patrně musel vydat a zaplatit více (včetně nákladů soudů), zároveň by jeho rozpočet byl i nadále zatížen vyplácením platů duchovních, včetně nových církví. 

Abychom jinak vskutku trpělivé církve nedotlačili k tomuto meznímu řešení, dospěli jsme po letech vyjednávání k rozumnému kompromisu. Stát navrženým zákonem vrací církvím tu část jejich majetku, již má v držení, a za tu část, která patří obcím, krajům či soukromým osobám, vyplácí náhradu. 

Tím stát přebírá vinu za ukradení majetku výhradně na sebe a nekomplikuje situaci nikomu jinému. Zároveň však zákon konstatuje, že společně s vyplácením náhrad za nevydaný majetek bude postupně zastaveno financování církví ze státního rozpočtu. Tím se konečně dostáváme do stavu předpokládaném v naší Listině základních lidských práv a svobod, tedy k církvím nezávislým na státu, k jejich finanční soběstačnosti v kultovních záležitostech bez nároků na veřejné rozpočty. 

Z tohoto hlediska je dohoda všech státem placených církví na vzájemném vyrovnání nesmírně důležitá, bez ní by celý proces nemohl fungovat. Katolická církev se z vyplácených náhrad velkoryse vzdává významné části, která umožní budoucí působení i menším církvím. Naopak České republice se toto nastavení celého vyrovnání s církvemi vyplatí, jak prokazují výpočty ministerstva kultury i ekonomických analytiků: za třicet let bude její "dluh" splacen, přitom ale již mnohem dříve bude na církve vydávat celkově méně než dnes. Bohužel na české levici není nikdo, kdo by byl ochoten uvažovat v horizontu delším, než je volební období. 

NENÁVISTNÉ ÚTOKY  

Sama skutečnost, že chceme církve odpovědné samy za sebe, se mnohým zastáncům všeobjímajícího státu nelíbí. Rétorika nejrůznějších odpůrců přesáhla už všechny meze a připomíná padesátá léta včetně konspirativních teorií o roli Vatikánského městského státu v celosvětových spiknutích. Podobné výplody by sotva stály za komentář, nicméně dává-li ČSSD inzerát se zcela a ve všech ohledech lživým výrokem nebo otiskuje-li tak solidní časopis, jakým je Refl ex, takové nesmyslné a nenávistné výplody, jakých se dopustila paní Lenka Procházková, je třeba přidat ještě dvě poznámky. 

Není pravdou, že by majetek, o němž je řeč, v minulosti nepatřil církvím, respektive církevním právnickým osobám. Až do dnešních dnů o tom nikdy nikdo nepochyboval, jak je patrné z pozemkových reforem, zabírání za komunismu, běžných obchodních vztahů, jako je prodej, směna, koupě, za všech forem vlád v posledních sto letech. Jistá omezení v nakládání církví s majetkem nebyla nikdy zpochybněním vlastnictví, ale naopak vyjádřením habsburské touhy po přiblížení trůnu a oltáře a po nich komunistickou snahou o dohled státu nad církvemi.  

Holým právním nesmyslem je strašení lidí, že církevní majetek začne patřit Vatikánu. Majetek bude samozřejmě vydáván českým právním subjektům a bude spravován podle českého právního řádu. Je to podobný blábol, jako když někdo vypráví, že vstupem německé firmy do české automobilky ztrácíme státní suverenitu. 

Posloucham primy prenos

Posloucham primy prenos ze
soudniho procesu s divci skupinou z
Moskvy.....KRESTANI!.....To si
zaramujte.....co to je nabozenska
demagogie!
A to zijeme v roce 2012!

Je krásné, slyšet od

Je krásné, slyšet od špičkového politika formátu Marka Bendy, že se "blížíme k završení historického úkolu".

Encyklopedie Diderot -

Encyklopedie Diderot - restituce = uvedení do původní stavu, obnovení, navrácení, náhrada. Na čem tu stále rajtujete, nehledě na název přijatého zákona v r. 1992? Na podstatě úkonu se nic nemění.

EK: "Odpověď na tuto otázku

EK: "Odpověď na tuto otázku obsahuje zákon platný již dvacet let", sděluje předseda ústavně právního výboru Sněmovny. Kdybychom pátrali hlouběji, jistě bychom zjistili, že "zákony platné již dvacet let" (nebo třicet, padesát, devadesát let) obsahují odpovědi na úplně všechny otázky. Akorát že často (ne-li pokaždé) se ty odpovědi vzájemně popírají či vylučují, a proto potřebujeme v Plzni vystudované právní experty, aby nám prozradili, kterou z těch iks odpovědí se v tom kterém případě máme řídit. ////

Z odpovědí na otázky obsažených v zákonech platných čertví kolik let já sám dávám přednost těm starým cca 200 let. Jsou sepsané v Ústavě U.S.A. a několika Dodatcích. Těm českým se nepodobají ani trochu. ////

Kocourku, ten článek toho

Kocourku, ten článek toho pána, co vystudoval v Plzni je zcela srozumitelný a popisuje přesně stav věci. Nevím, kde jste studoval vy, ale váš příspěvek je o ničem. Nedozvím se , jestli popíráte existenci toho zákona, z roku 92 a jeho blokační ustanovení, nebo další, Bendou popsané souvislosti, nedozvíme se nic. Jenom z toho trčí ta vaše sarkastická, primitivní poznámka o té plzeňské fakultě. V tomto případě vám nepomůže lamentovat a srovnávat americké zákony s našimi, to jste asi opsal od Topolánka. Radím vám přečíst si pana Duku. Ten to nemá ze z Plzně. Kocourku, ti cancálkové socanů z toho udělali takový guláš, že to příznivcům zamotalo kebulí. Papouškovat se to nedá, tak si moudře pomáháte americkou ústavou. Clapče, Češi mít takovou ústavu, ti by s ní už uměli zatočřit. To by se svět divil. Narážím na pojmy "duch ústavy" a "co není zakázáno je povoleno".

No, původně náš prezident

No, původně náš prezident Václav První říkal duch zákona.

Jinak - pro stát a jeho politickou třídu by měla platit obrácená poučka - co není povoleno, je zakázáno.

EK: off topic - Zásah do

EK: off topic - Zásah do černého, pane Enigma. Různí komentátoři mi tu různě, více i méně vtipně, nadávají všelijak. Ale urazit někoho vybranými výrazy a přitom se vyjadřovat úzkostlivě spisovně a slušně, toto mistrovství jsem připisoval toliko Dr.Rathovi. A vida, vy to umíte rovněž. "To jste asi opsal od Topolánka" - to jste mi vmetl dobře. Mohutný bořivý účinek v cíli, tak to má být. ////

Existenci blokačního zákona nepopírám. Pouze tvrdím, že by se dal SNADNO zrušit a odblokovat bez použití 134 miliard. ////

pane Kocourku ani se nedivím,

pane Kocourku ani se nedivím, že vás napadají tak jednoduchá řešení, jako, "" že by se dal SNADNO zrušit a odblokovat bez použití 134 miliard."" Zdůvodnění by mohlo být vyjádřeno v komuniké " NASERTE SI"

A jak to dopadne s vráceným

A jak to dopadne s vráceným majetkem? Inspiraci mohou katoličtí preláti hledat u přátel. Seriózní
analytici, kteří se zaobírají situací v katolické cirkvi na Slovensku, se shodují v konstatování, že
Bezák musel někomu v Římě
„poriadne stúpiť na otlak.“ Nový
arcibiskup si dal předložit účty svého
předchůdce. A zjistil, že Sokol
prodával církevní majetek, pozemky i
nemovitosti a peníze posílal do
Vatikánské banky. Mělo se jednat o
stovky milionů Eur, tj. miliardy Kč. Kupoval si tedy své
setrvání v úřadu a právě, že jeho
nástupce tuto skutečnost odhalil,
mělo za následek jeho okamžité
odvolání. Tento tunel čeká vrácený majetek i u nás. Například o arcibiskupovi Graubnerovi si nedělám iluze, ze by toho nebyl schopen.

___________________________________________________________________________________