„Běhostezky“
Miloš Vystrčil

vystrcil.cz

Opět mě to napadlo v polovině srpna při slavnostním otevírání cyklostezky Slavonic Fratres a potom také na jihlavském půlmaratónu. Cyklostezky jsou v České republice čím dál populárnější. Města i obce prosazují jejich budování a využívají za tímto účelem nemalé veřejné prostředky i prostředky z evropských fondů.

Když se přitom podíváme na náklady výstavby kvalitní cyklostezky, téměř vždy vychází výstavba jednoho kilometru cyklostezky v průměru na více než 1 milión korun. Asi Vás nyní napadá, co sledují tím, že o cyklostezkách a ceně jejich výstavby takto píši. Rozhodně to není kvůli tomu, že mám něco proti cyklistům a cyklistice, naopak na kole se projedu rád.

Co mě ale trochu trápí a čemu nerozumím, je existující zásadní nepoměr mezi podporou rekreačního běhu a rekreační cyklistiky z veřejných zdrojů.

Zkuste si třeba jen tak pro sebe vybavit, zda v okolí vašeho města či ve vašem regionu znáte – jste schopni označit nějaké využívané „běhostezky“. Pro vysvětlení: Běhostezkami nazývám speciálně značené trasy - stezky vybudované a určené (kromě jiného) pro rekreační běžce, které by byly například i zaneseny v mapách, bylo by známo převýšení těchto běžeckých stezek, jejich délka, stav povrchu apod.

Jsem přesvědčen, že při porovnání Vašeho povědomí o existujících cyklostezkách a běhostezkách, běhostezky prohrají na celé čáře.

Přitom je zřejmé, že budování běhostezek (úprava povrchu, značení, vyznačení do map, …) by muselo být mnohem méně nákladné než je tomu u cyklostezek. Leckdy by stačilo například jen trochu upravit a doznačit některé turistické trasy.

Sečteno a podtrženo mi jako závěr vychází, že je to celé takové podivné a nelogické. Zatímco stát, města i obce investují milióny až stovky miliónů veřejných prostředků do výstavby cyklostezek a znovu opakuji, že neříkám, že je to špatně, tentýž stát a tatáž města a obce dělají ve většině jen velmi málo pro rozvoj infrastruktury pro rekreační běh (budování běhostezek). Přitom rekreační běh je pro tělo obdobně prospěšný jako cyklistika a navíc ekonomicky by vytváření běhostezek bylo mnohem lacinější než je tomu u cyklostezek.

Považoval bych proto za logické, kdyby se to změnilo a podpory se vyrovnaly. Důkazem, že rekreační běh má velký potenciál a že již dnes není zájemců zrovna málo, je například nedávný velmi úspěšný a i rekreačními běžci hojně obsazený jihlavský půlmaratón.

___________________________________________________________________________________