Česká dějeprava aneb 21 polistopadových zastavení
Josef Mlejnek

Česká média ještě před výročím listopadu 1989 po řadu dní přímo překypovala různými retrospektivními pořady, v nichž pamětníci i současníci hodnotili význam této události pro dnešek a konstatovali při tom, co vše se za čtvrtstoletí, které uplynulo od památné studentské demonstrace, událo. Užili jsme si rovněž (a opět) řadu různých verzí toho, „jak to skutečně bylo“, včetně často čistě vyspekulovaných teorií na jedno konspirativní brdo.


Pražské Národní divadlo přispělo k oslavám výročí premiérou retrospektivní scénické koláže Po sametu, která se konala právě 17. listopadu. Odcházel jsem na ni s obavami: Nepůjde jen o další dříví přinesené do již tak přehuštěného informačního lesa? Po sametu je společné dílo Ivana Lampera a Jiřího Adámka, přesněji řečeno průnik jejich vkladů.
Ten Lamperův tvoří vybraná místa z jeho svébytné „kroniky našich dnů“, kterou pod názvem Minulý týden po více než dvacet let zveřejňuje v týdeníku Respekt. V počátcích byl jeho šéfredaktorem, nyní v něm funguje jako editor a je také jedním z otců zakladatelů Revolver Revue. Ivana Lampera znám ještě z dob, kdy jsme zhruba před třiceti lety, a tedy několik let před listopadem 1989, připravovali v jednom smíchovském bytě na směny své samizdatové časopisy. On s Jáchymem Topolem Jednou nohou a posléze Revolver Revue, já texty pro časopisy Střední Evropa a Komunikace. Spojoval nás tehdy mimořádně na svou dobu chytrý počítač IBM, který jsme tam měli tajně ukrytý. Přetahovali jsme se o čas u klávesnice, vrčeli jsme na sebe. Co je nyní milionkrát samozřejmostí, mít vlastní počítač, bylo tehdy stejným zločinem jako mít doma samopal nebo pancéřovou pěst. Přístroj zázračně uchovával vše napsané v paměti a na připojené tiskárně se dalo pořídit nepoměrně více kopií než při přímo průstřelovém opisování na klasických psacích strojích. Později jsem často v Respektu jako první četl Lamperovu kroniku na poslední straně.


Druhým vkladem inscenace jsou vstupy Jiřího Adámka - nejen voice-bandy pracující s rytmem, ale i hra s nesamoúčelným přeskupováním slov ve větách nebo slabik ve slovech, které často přináší sečné, bodné, ale i tržné poetické efekty. Spojení obou poetik - Langerova groteskně sarkastického propojování událostí „velkých“ dějin s dějinami „malými“ nebo s přírodními úkazy a Adámkovy sémantické hravosti - funguje docela dobře.


Český píseček


V úvodu Taťjana Medvecká distingovaně, procítěně a s jemným ironickým odstupem přednáší konkrétní báseň Sametové roky: znovu si vybavujeme, co vše bylo možné v období od listopadu 1989 po rozdělení Československa zažít poprvé, od erotických časopisů v novinových stáncích po nové druhy ovoce, od koncertu Rolling Stones po návštěvu papeže, od Lanzy bílé po zírání na Vizír. Báseň evokuje celý onen překotný „návrat do Evropy“, v dobrém i ve zlém. V komornějším rozsahu se motiv „poprvé“ objevuje v představení znovu v souvislosti s divy nové elektronické komunikace.
Česká dějeprava se jako taková začíná odvíjet rokem 1993, a tedy po (do)rozdělení Československa. Uprostřed scény se nachází ohraničené dětské hřiště, možná to má být „český píseček“. Kolem umělé stromy, za nimi křesla, v pozadí divan, velká obrazovka, na níž se objevují obrázky z nevinné přírody, vpředu umělý Blaník, v něm volaný rytíř nepřijímá hovor a z něhož se zakouří poté, když do něj ve verších volá Václav Klaus. Z pravé strany se vynořuje prosklená kovová konstrukce, z níž v nejdelším souvislém vstupu promlouvá Vladimír Železný v pořadu Volejte řediteli - nevím, jde-li o pouhý přepis skutečné relace nebo o zdařilou napodobeninu. Železného bilancujícího a odpovídajícího na dotazy pracujících ztvárnil Saša Rašilov. Herci politiky neparodují ani neimitují (a když, tak jen malounko), ale hrají vesměs tak dobře, že bylo zcela zřejmé who is who, byť takový Pavol Smolárik Petra Nečase fyzicky ničím nepřipomíná. A při pohybových kreacích bylo zjevné, nakolik dobře si osvojili Adámkovu drezuru. Lamperovy záznamy o projevech rasismu, o strašení „Sudeťáky“, jeho mykologické exkurzy nebo bizarní spojení typu: Zmizely včely. Z vlády zmizel a zase se vrátil Čunek, doplňují různé pamětihodnosti z úst politiků jako báseň Ivana Langera o modrém ptáku či upřímné vzájemně se vyvracející vytáčky Stanislava Grosse na téma, jak nabyl, nebo nenabyl svůj majetek. Jednu z vrcholných scén představuje nesmiřitelný pěstní souboj Václava Klause a Miloše Zemana, který má ztělesňovat opoziční smlouvu. Zde si Adámek výborně „hraje se slovíčky“: výchozí teze prvního z nich se obracejí jako rukavice a oba nesmiřitelní nakonec leží na písečku v objetí přinejmenším jako ne-nepřátelé. (Fór s protivnictvím se v inscenaci opakuje léta Páně 2013 při prezidentské volbě.) Vyvedený je rovněž výjev z roku 2007 v souvislosti s nakonec nerealizovaným americkým radarem v Brdech. Zaznívá nesmrtelná píseň Vlasty Parkanové a Honzy Vyčítala Dobrý den, prapore hvězd a pruhů. Ale především Václav Klaus vítá tehdejšího prezidenta USA George W. Bushe a říká přitom, že neříká „hurá ano“, ale „ano konstruktivní“, blablabla. Avšak po zadupání ruského velitele generálního štábu (v ruštině, které se neodmlouvá), řekne hurá ne, maskované ovšem měkkým No a - co? Dobré předznamenání i Klausových zahraničněpolitických postojů v posledních několika letech, z nich nejsou nijak moudří ani jeho dosavadní nebo bývalí stoupenci.


Trochu záhadou pro mne zůstala nejmonumentálnější scéna inscenace, při které se objeví na scéně dáma v obrovské zlatožluté róbě, vystoupí na malý piedestal uprostřed „písečku“ a její róba překryje-pokryje pomocí asistujících politiků(?) celé území. Na hlavě má klobouk s ozdobou připomínající fotovoltaický solární panel. Má to být ztělesněná rozpínavost ČEZ? Mea culpa, pokud je to jinak.


Diváci při představení často živě reagovali, ale občas je znát, že se jim vybavují spíš mediálně ukuté záporné ikonky než skutečné figury. Mně se při jednotlivých zastaveních vybavovaly také další obrázky z probíhajících let. V jednu chvíli se mi znovu mihl před očima například jakýsi redaktor vnucující někdy v půli devadesátých let zděšené řeholnici satanskou bibli se slovy, že teď máme přece demokracii.


U podobně bilancujících inscenací, pokud nejsou jen na jedno použití, spočívá nebezpečí v tom, že jejich osnova je vždy více nebo méně statická - a nemůže nebýt. Po sametu je v tomto ohledu na tom podobně jako brněnská Europeana. Kdyby mělo jít jen o mechanický kaleidoskop, museli by si diváci někde po dvanáctém zastavení začít odpočítávat, kdy už bude konec. I když autoři některé roky jen přelétli, přece jen nejsou jeden jako druhý, a pozornost obecenstva stále udržuje šestice herců silných jak v kolektivním zákrytu, tak v okamžicích, kdy vystupují z anonymity a ztělesňují politiky nebo „symboly“.


Abych jen nechválil - v celém jinak velkolepém českém panoptiku mi například chybí politik Karel Kühnl omlouvající se po televizní krizi na Václaváku davu za to, že je politik, nebo koktající Jan Ruml při sarajevském hokusu pokusu z konce roku 1997 či Vladimír Špidla se svým „zdroje jsou“, a není to proto, že jde o výroky nebo události až příliš profláknuté a v hojné míře „vytěžované“. Václav Havel je pro tvůrce patrně nedotknutelný, byť v polistopadovém dění nesehrál - podobně jako TGM při událostech první republiky - vždy jen nerozpornou roli. Nešlo alespoň připomenout Odcházení?


Češi nejsou buddhisté


V poslední době mnou otřásla podpora, jíž se Zemanovi dostalo od celé Klausovy rodinky, ale i těžkooděnci přepadnuvší úřad předsedy vlády - s velkým kraválem a hora neporodila ani myš. A takový Robert Šlachta a JUDr. Lenka Bradáčová, nemluvě o Ivu Ištvánovi, by podle mě byli mnohem výživnějším tématem než redundantní kopání do politických mrtvol Petra Nečase a Jany Nagyové citací jejich nezákonně odposlechnutého rozhovoru. A proč má svržený Mirek Topolánek, byť neurvalec, v inscenaci výt jako nějaká apokalyptická příšera, zatímco Jiří Paroubek, jehož hrozivý „státnický“ projev těsně po volbách 2006 je prakticky rovněž pominut (přednost dostal CzechTek), odchází ze scény téměř se ctí, byť se mu cestou groteskně nedaří usednout na divan a padá zadkem na zem. A když Babiš ve scéně z léta Páně 2013 prohlašuje chcem všetko, nejde o megalomanskou figurínu paroubkovského typu vyslovující nereálné cíle, ale v podstatě o někoho, kdo ví, že má nebo záhy bude mít prakticky všechno v kapse. Je nezpochybnitelné, že sametový listopad 1989 sňal pouta z duší i rukou rukojmích obludného režimu. Trochu naivně byli v popřevratové euforii (nejsme jako oni) mezi oběti režimu vpočteni - až na několik exemplárních výjimek - i jeho aktivní slouhové, a to v naději, že uznají svoji chybu, docení naši velkorysost a synergicky se s námi zapojí do rekonstrukce normálních poměrů v zemi. V případě Andreje Babiše se dá říci jediné: Houby s octem.


V závěru inscenace autoři citují současného šéfa Komerční banky, Francouze Alberta Le Dirac’ha, který se, narážeje na známý český fenomén „pohodářství“, diví, že u nás nepotkává vystresované lidi, a ptá se, nejsme-li my Češi buddhisté, dokonce přímo zenoví. Bouřlivý průběh svátečního dne způsobil, že se mi Francouzův postřeh jevil jako hodně odtažitý. Ne, vystresovaný nikdo nebyl, ale lidé dali prezidentovi republiky, který se chová hluboko pod úroveň, již vyžaduje instituce, kterou ztělesňuje, výrazně na srozuměnou, že nejsou smířeni s jeho domácími i zahraničními zákeřnostmi a sprosťárnami. Potvrdilo se, že odkaz listopadu 1989 žije nejen v pamětních deskách nebo proslovech.


Národní divadlo - I. Lamper, J. Adámek: Po sametu.
Režie Jiří Adámek, dramaturgie Jan Tošovský, scéna a kostýmy Jakub Kopecký, hudba Michal Nejtek a Jiří Adámek (voice-bandy). Premiéra 17. listopadu 2014 na Nové scéně ND.


Vyšlo v Divadelních novinách 20/2014

Marine LePen komentovala

Marine LePen komentovala trefně Junckerovo předsednictví EK .....to je. jako kdyby udělali Al Capona předsedou etické komise .....(sic)
PS. ...myslím, že pan Mařák v Alsasku je z toho dodnes opruzený .....n-tsssss

Lidé nejen ze zemí EU s

Lidé nejen ze zemí EU s nižšími mzdami nepořicházejí do UK žít, ale jdou za výhodami. Z toho jsou jen dvě řešení, omezit výhody na trhu práce obecně, či zpřísnit podmínky výhod nově příchozím. Cameron nechce zpochybnit volný pohyb osob a preferuje druhé řešení. Také bych se tak rozhodl, ačkoliv se může zdát nespravedlivé uplatňovat dvojí metr. Ono se to totiž dá otočit, proč má UK takové výhody , které jinde nejsou, což by v jednotné EU by byklo možno považovat také za dvojí metr, tedy diskriminaci. Pracovní a sociální výhody by se měly přibližovat. UK není sama, která se snaží řešit problém imigrace, již dávno jsou kvóty nejen v USA, ale i ve Švýcarsku ap. a pokud se tím státy nebudou zabývat, dostanou se k vládnutí strany daleko více xenofobní i s důsledky.

Máte pravdu, jsou i

Máte pravdu, jsou i Angličané, kteří to tak vidí, ale velká většina je jinde. Viz komentáře pod dnešním článkem Janet Daley. (V této chvíli 2 085 komentářů).

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/11261407/David-Cameron-is-all-f...

To říkáte proto, že Vás

To říkáte proto, že Vás netíží další návaznosti. Politik se nemůže zaměřit na vlastní cítění, ale musí respektovat všechny okolnosti. Proto jsem říkal, že bych se rozhodoval jako Cameron, protože jinak bych šel záhy od válu a zvítězil by agresivnější vztah vůči ekonomickým turistům zneužívajícím britské výhody, na které přispívají spoluobčané spoluobčanům svými daněmi.

Stát, stejně firma, instituce

Stát, stejně firma, instituce si stanovuje svá pravidla, která zájemce bude respektovat a nebo nechá být. Záleží, jaké ty výjimky jsou a zda neporušují vyšší právní normu, jakou je třeba u nás Listina ZPS. Příkladne uvedu úvahy v anglické Premier l.a uvažuje tak i celá evropská
fotbalová asociace, že za jeden klub se stanoví kvóty cizinců, aby se zamezilo prý diskriminaci mladých nadějných domácích hráčů, resp. aby se nenarušil herní styl ap.

Jsem zvědav, zda se kvóty

Jsem zvědav, zda se kvóty cizinců v Premier L. uplatní, protože je pro ně veliká podpora, přitom je faktem, že nejde o rasovou či narodnostní diskriminaci, ale ze zcela jiných sportovních motivů, dát příležitost mladým tuzemským hráčům, než nakupovat profesionály převážně z evropské ciziny.

Z tebe kadle nikdo idiota

Z tebe kadle nikdo idiota dělat nemusí.....

Chtělo by to napsat paměti.

Chtělo by to napsat paměti. Když to IVK vydá, budete mít autogramiádu?

Nebyl jsem předsedou

Nebyl jsem předsedou stávkového výboru a myslím že ve firmě ani stávkový výbor nebyl. Ale BSP (brigády socialistické práce - vysvětlení pro neznalé), kterých bylo ve firmě požehnaně, nosily tehdy předsedovi ROH prohlášení, že se ke generální stávce hlásí. Tolik k Vašemu dotazu.
Jinak, doufám že v prosinci už s tím chlubením, jak jste to neohroženě založil, řídil, apod. přestanete. Na čas jste zapomněl na SŘLI a vytahujete se aktivitou před 25 lety.
Ano, kde ty loňské sněhy jsou?

Tak 25. výročí budeme mít v

Tak 25. výročí budeme mít v TV brzy za sebou, reklamy se zaměří na vánoce a zasněžované sjezdovky. Zřejmě i Vy přehodíte výhybku. Užil jste si to. Zřejmě jediný předseda stávkového výboru zde na Virtually. Takový hrdinný kapitán Korkorán.
Jinak jsem celoživotní nestraník a ty Vaše štěky kolik je zde na Virtually komoušů beru jako trapný úlet starého člověka. Ještě že máte Virtually, že?
Píšete a čekáte na reakce většinou polemické. Aspoň máte zábavu jak trávit pomalu běžící čas. Ve Vrbně zřejmě chcípl pes, Jehovista nabízející Strážní věž na ulici asi nejste a neexistující ODS ve Vrbně? Škoda platit Fialovi členské příspěvky. Dopracoval jste to v ODS daleko manažére s certifikátem.

"nikdo tě vážně nebere a to

"nikdo tě vážně nebere
a to tě žere magore " ....pan Suchý promine...

záleží na tom, co to bylo za

záleží na tom, co to bylo za cizince a kde jste s nimi jednal...????
Pokud to byli Vietnamci na trhu, či Cikáni u vás v ulici ....tak tomu věřte, protože ti stejně vůbec neví, co je to kreativita.
PS. ..vůči ostatním máte ale naprostou pravdu......!!!

Prazvláštní příspěvek mám

Prazvláštní příspěvek mám dnes; ale s radostí si tak trochu vyřídím účty s těmi hlasateli českého sebemrskačství (no pravda, ty volby se nám v poslední době moc nedaří, ale příměr s kyvadlem je dobrý a teď se prostě vychýlilo jinam).

Odkazy jsou na masakry a bitky v britských supermarketech (Asda, Tesco) dnes v den Černého pátku.

http://www.telegraph.co.uk/finance/businessclub/business-club-video/cons...

http://www.telegraph.co.uk/finance/businessclub/business-club-video/cons...

Nevěřím, že by se něco podobného dělo u nás. Ani kdyby se příslušný kvelb rozhodl něco dávat zadarmo.

V tom prvním případě - podle

V tom prvním případě - podle známého z Českých Budějovic - byly účastníky té taškařice ze 75 % děti (článek říká, že většina byli děti a mladí lidé), z dospělých - cca 15 % pak naši spoluobčané s poněkud tmavší pletí. Takže to je o něčem jiném.

Na tom Vašem druhém odkazu žádné podobné hrůzy nevidím.

další polistopadové

další polistopadové připomenutí nám na víkend chystá i naše-vaše ČT.
Aby dokázala, že se vůbec nezměnila a že imperialisté stále nespí......připomene nám to slavný českým thrillerem Král Šumavy .......n-tssss
PS .....a z hospody hraje pěkná písnička .........

Také jsem pohoršen a zhnusen,

Také jsem pohoršen a zhnusen, komunistická agitka vnese do mysli dětí zmatek,to zase bude vysvětlování! Ale už jsem to vyřešil, počkám až vnoučkové usnou a pak si to pustím na DVD. Už léta jsem napjatý /při každém opakování/ jestli strážmistr Zeman/jedná se o shodu jmen s kajanovým prezidentem/ odhalí nebezpečného špiona Galapetra, při napínavém souboji o futrál houslí, kde měl ten fikaný nepřítel ukrytý samopal. Zatím vede Vala 34 : 0....

nojo no .....taky si myslím,

nojo no .....taky si myslím, že mohl Kachyňa natočit remake, kde by Galapetr vyndal před hospodou na Kvildě skutečné housle ....a se slovy " a tož kterou si hoši dáme" ....nějakou spustit.....škoda.
PS. ...a ČT by do poslední chvíle nevěděla, kterou má vlastně pustit .....n-tssss

No přece : Hej Slované i když

No přece : Hej Slované i když sakra, von to byl skopčák...zavilej..

Nemáte někdo v archivu Pete

Nemáte někdo v archivu Pete Kaplana a Mefisto - Ať žije Havel ? Na internetu to nikde není a tak rád bych si to připomněl..

co

Kdysi dávno, kdy jsme

Kdysi dávno, kdy jsme pravidelně zajížděli na Večerní Brno, došlo k nějakému omylu, že místo tuším Lasici a Satínského dávali nějakou hru od sovětského autora s názvem Mandát(?). Byli jsme zklamáni z poloprázdného hlediště, ale od té doby jsem neviděl tak výstižnou satiru na tehdejší politické poměry s jednoduchou zápletkou, kdy matky pořádaly hon na ženichy s politickým postavením stranických tajemníků KSSS ap., které bylo důležitější než nějaká věna,tituly,atd.
Jistě nelze zaujímat nějaká stanoviska na něco, co jsem neviděl, ale podle mého laického pocitu z různých podobných "Ivánku,kamaráde...", nelze očekávat vystižení atmosféry doby pro další generace, ale jen vtipné narážky na osoby, výroky politických protagonistů , které pobaví zúčastněnou generaci. Což je však stejně záslužné, jako dějově propracovaná inscenace hlouběji vystihující dobu.

nojo no ....Bureš včera u

nojo no ....Bureš včera u Jílkové zase perlil .....ten kdyby neměl Topolánka s Kalousem, tak by si je musel snad vymyslet .....??!!
.....a další oblíbená jeho fráze " my jsme tuto zemi převzali v rozvratu" .....(sic)

Odkopává se, čím dál tím více.....a to je dobře. Lidé již cítí, že s Agrofertem nebude líp.

Koukáte na Jílkovou? Tak je

Koukáte na Jílkovou? Tak je to jasný...

ne, pálím letošní úrodu

ne, pálím letošní úrodu švestiček .......a tak mi to jen dělá kulisu. Ale pěknou....
PS. ...Jamalalicha, i paprťála, chánua, chánua, e chánua, e chánu, džalala, džalala-a, a paprťála. ......

hlavně že se našel šém, pak

hlavně že se našel šém, pak mohly být obvzláště vypečené...

Podle posledních statistik

Podle posledních statistik bylo v roce 2013 cca 43.000 pracovních úrazů, z toho několik desítek se smrtelnými následky.
Nebyl mezi nimi ani jeden politolog vytvářející nehynoucí hodnoty.
Na vysokoškolské studium politologie se ročně hlásí několik tisíc studentů (hlavně těch, kteří neumějí matematiku a tudíž ani logiku) a přijato je jich několik set. Takže za deset let máme přes tisíc kvalifikovaných politologů.
Nedáno proběhla zpráva že, podobně jako je tomu v USA, vysokoškolák, který nemohl najít zaměstnání se vyučil kominíkem a dnes má záznamy na zakázky na čtvrt roku dopředu. Příklad hodný následování.

Pane Hrbku dlouhodobě si tu v

Pane Hrbku dlouhodobě si tu v diskuzích pletete pana Josefa Mlejnka básníka s Josefem Mlejnkem ml. politologem.

A podržtaška Gardnese nebo

A podržtaška Gardnese nebo naopak, diskutér Jom, je který? Někdo (tedy Kajan) mu vyčítá básnické střevo, jiný diskutér mu říká Mlýnku. Ale, ten nebo onen, žíly mi ani jeden netrhá.

Josef Mlejnek řečený

Josef Mlejnek řečený osvícený, nebo-li ....já jsem všude zdejší .....proto ten "jom".....

to je sice asi pravda, ale na

to je sice asi pravda, ale na podporu pana Hrbku mohu prohlásit, ........že v těch jejich literárních hoblinách není zas tak velký rozdíl .......n-tssssss
Tentokrát nás Mlejnek st. provádí jakousi nepovedenou inscenací, nicméně jeho osobní zášť a nenávist k Václavu Klausovi a ODS se táhne celým článkem, jako ta pověstná červená nit .....!!!

Berte to tak, že Virtually je

Berte to tak, že Virtually je v podstatě Hyde park. Každý si může napsat vlastní příspěvek bez ohledu na téma. Nerežírujte diskutéry.
Naopak, snad včera jsem zaregistroval v rádiu že je u nás dost nezaměstnaných vysokoškoláků, ale že ve Španělsku je to o moc horší. Spadl mi hned kámen ze srdce.

nedivte se, mají široký výběr

nedivte se, mají široký výběr a to je vždycky problém...!!!!
To my jsme to měli jednodušší .......za hranicemi číhali imperialisté, ....nepřítel byl tedy jasný a známý. Jak by řekl major Zeman : ....tady jsme byli my ...a tam oni....n-tssss

1) Autor neni politolog, uz

1) Autor neni politolog, uz vam to tu bylo meldovano, vam to nestacilo jednou?
2) Kolik smrtelnych pracovnich urazu (mimochodem, opravdu "skvele" kriterium prospesnosti dane prace, gratuluju) utrpeli sestavovatele horsokopicin a sutrologove? Spadl jim na hlavicku Jupiter ?
3) Jake nehynouci hodnoty vytvari astrologove a podobni radobypredpovidatele, pletouci lidem hlavy svyma ezoterickyma nesmyslama ?
4) Jste drzej jak opice.

Rovnou jste mohl napsat něco

Rovnou jste mohl napsat něco proti prof. Fialovi, nemohoucím předsedovi ODS.

Kompozitivní teorie? Co to

Kompozitivní teorie? Co to je? To slyším poprvé..

A předsedou stávkového výboru

A předsedou stávkového výboru ste byl kde? Nebyl, sem si moh myslet....a dáma s róbou bude ANO, resp. Babiš.

___________________________________________________________________________________