Česká televize komerční veřejné služby?
Pavel Foltán

 

Zdá se, že některé paradoxy „století hybridní páry“ jsou schopny k průniku i do oblasti médií veřejné služby v nezřídka po kocourkovsku bezezbytku zpoplatněném tuzemsku. Dalo by se to vyvodit možná i z okolností a souvislostí nedávno medializované informace o tom, že prý ČT uvažuje o zpoplatnění části svého video archivu – aspoň podle sdělení generálního ředitele ing. Petra Dvořáka (v rámci jeho vystoupení na zasedání Rady ČT v minulém týdnu).  

 

Pochopitelně lze očekávat, že v mediálním prostoru (zpočátku hlavně na tzv. sociálních sítích, resp. na některých jejich frontách) se k tomu tématu otevře bujná a více či méně řízená diskuse. Zda bude více laická a méně odborná, či naopak, to se teprve uvidí. V tom ohledu má vedení ČT (coby generátor celé té akce) dílčí náskok – v rámci přípravy toho tahu asi zapojilo nejen ty své, ale možná (za peníze tzv. „koncesionářů“) i jiné právníky a konzultanty z dalších oborů. Čili už vzhledem k tomu tedy nemá smysl pouštět se už teď a tady do nějakých predikcí z mediálního práva – i když by se ledacos (nikoli nezajímavého) dalo poznamenat. Ale všechno má svůj čas.

 

Aktuálně by mohly být zajímavější (mimo jiné) spíš některé ty kontexty, okolnosti, souvislosti, a další faktory. A to – selským rozumem na první pohled vzato – hned z několika hledisek. Tak například a jen tak namátkou se tu nabízí celá řada (možná i zdánlivě nesouvisejících) otázek:

 

Proč s tímhle nápadem generální ředitel ČT přišel na zasedání její rady zrovna v této (poněkud rozjitřené a jeho zájmům i jeho pozici nepříliš příznivé) době? Čili právě v této situaci, kdy už – a hned několikrát – se v mediálním prostoru objevily názory, že Rada ČT právě odvoláním své dozorčí komise by třeba možná také mohla testovat svou sílu k odvolání generálního ředitele?

 

Proč s tím GŘ ČT přišel nedlouho před sněmovní volbou dalších členů Rady ČT – za ty členy, kterým zanedlouho skončí jejich pětiletý mandát? A navíc potažmo – proč s tím GŘ ČT přišel nedlouho před tím, než i jemu vyprší jeho (v pořadí už druhé) funkční období?  

 

Proč s tím GŘ ČT přišel až v době „kovid“ stresu v rámci té atmosféry projednávání návrhu na státní rozpočet při právě probíhající schůzi sněmovního pléna? Mělo by to snad nějak někoho k něčemu inspirovat? Anebo naopak?   

 

Proč s tím GŘ ČT přišel bezmála na prahu (respektive skoro začátkem prvního trimestru) roku, kdy v ČR dojde (a doufejme, že řádně klasickým způsobem skutečně dojde) k jedněm zřejmě z nejdůležitějších voleb, rozhodujících o složení sice tzv. „dolní“, ale dominantní parlamentní komory?   

 

Proč s tímhle nápadem GŘ ČT přišel až v této době, kdy už „saje lógr“ ze dna rezervního fondu ČT – čili proč s tím nepřišel už v době, kdy se veřejně provalil ten jeho způsob „vyrovnaného rozpočtu“? Dosahovaný právě cestou čerpání (s perspektivou vyčerpání) oné tučné rezervy, co prý (v době nástupu současného GŘ ČT a jeho kolektivu) vykazovala aktivum alespoň cca. 5 miliard korun. Kdo ví, možná by nebylo nezajímavé, kdyby si třeba někdo z členů volebního = „mediálního“ výboru Sněmovny, anebo jiný – geneze a podstaty věci znalý – orgán, vyžádal i konkrétní a relevantní autentické podklady k tomu, co tehdy Radě ČT k dotčené problematice předložila ta její nedávno odvolaná dozorčí komise, a co na to pak tehdy ta Rada ČT v tom svém tehdejším složení řekla. A jak členové zmíněného výboru, tak i další poslanci, by si to logicky mohli vyžádat kdykoli, už třeba jen v souvislosti s projednáváním „výročních zpráv“ ČT, anebo i hned – tj. i v souvislosti s tím, že jeden člen Rady ČT prý tlačí na poslance, aby odvolali jiného člena (členy) té rady, přičemž na základě toho se tu v některých médiích spekuluje i o tlaku na odvolání celé této Rady ČT, a to velmi krátce po zvolení tří nových členů, co (jak se zdá již z prvních a dalších reakcí některých médií) skoro jako až „antagonisticky“ rušili kruhy nějakých zájmových skupin & spol. Na rozdíl od veřejného zájmu (při kontrole média veřejné služby).    

           

Dotčená iniciativa GŘ ČT by možná mohla vygenerovat ještě celou řadu podobných otázek – více či méně aktuálně, perspektivně, či jinak souvisejících. A nelze vyloučit, že časem se to asi ještě ukáže i v tom směru. Nicméně jak známo – každá akce vyvolává reakci, takže i zde nutno počítat s nějakou odezvou z laické i z odborné veřejnosti. Uvidíme, která z těch částí veřejnosti zareaguje rychleji a (doufejme, že relevantně) s větší efektivitou. Nelze vyloučit – a spíše tu lze předpokládat, že poslanci na zmíněné reakce veřejnosti v důstojném klidu počkají (předvolební kampaň ještě oficiálně neběží a kýžené vánoční prázdniny jsou i ve Sněmovně už na dohled). A nelze vyloučit ani to, že i ta odborná veřejnost (hlavně její nezávislá – nezainteresovaná část, co tedy v dané akci může spěchat pomalu) v klidu zkusí vyčkat i na reakce ze Sněmovny & okolí, a takové reakce (vcelku logicky) nelze příliš reálně očekávat s rychlostí blesku. Spíše naopak.

 

Leckomu leckde by se možná mohlo zdát, že dotčená akce může připomínat snahy přenést ony generálně ředitelské problémy s vyrovnaným (a vůbec) hospodařením ČT přes jisté nejasnosti v činnosti minulé dozorčí komise a předchozí sestavy Rady ČT na politické hřiště a hlavně ten míček přehrát na stranu poslanců. Podobně by mohl vzniknout i pocit, že by se tu někdo mohl snažit o precedens jakoby hybridního financování ČT – historicky (dobře a s jistotou) živené z peněz plátců TV poplatku. To by ale na druhé straně mohlo aktivovat a posílit názory, aby ČT byla tzv. kódovaná – čili aby si její vysílání (podobně jako u kabelu, anebo u satelitu, IPTV, a podobně) platili jen ti zákazníci, rep. diváci, kteří skutečně mají zájem o ČT programy. I tohle má svou logiku, takže zviditelnění zmíněné tendence (ať už v zájmu kohokoliv, že?) tu zřejmě nelze vyloučit. Ostatně logicky podobně, jakož i různé jiné tendence v různých jiných zájmech. Jenomže takové a jiné podobné trendy předpokládají odpovídající legislativní aktivitu = změnu řady právních norem s předmětnou problematikou souvisejících. A na to nyní asi nelze vsadit. Reformy toho druhu by (už tak dost neklidná) veřejnost pravděpodobně nestrávila ani ve stavu tzv. legislativní nouze. Takže dotčená akce GŘ ČT by mohla být i poněkud dvousečná.  

 

A tak tedy – vzhledem k tomu, co je shora popsáno – asi nelze vyloučit ani tu možnost, že ten tah generálního ředitele ČT by (v prvním plánu) akutně mohl být 1. pokus odvést pozornost od generování a kumulace problémů ČT za předchozí čtyři pětiletky, z nichž dvě poslední jdou bez debaty už jen za jeho osobní zodpovědností. Avšak ne všichni jsou hendikepovaní tím, čemu se říká prvoplánové myšlení. Takže ono by těch dalších plánů a pak i těch dalších pokusů mohlo být i víc. A kdo to teď a tady s jistotou vyloučí? Jenže veřejnost už nebude kdovíjak tolerantní.

 

Už skoro 30 let se intenzivně zabývám mediálním právem (prakticky od jeho vzniku). Už asi 20 let jsem také mimo jiné i autorem bonmotu, že ČT nelze zprivatizovat, protože je zprivatizovaná už dávno, jenomže špatně. A kdovíkomu kdovíkde by se třeba mohlo náhodou zdát, že i ti špatní privatizátoři se nebudou chtít jen tak vzdát ani těch de facto špatně zprivatizovaných „komodit“. To už v minulosti vyhřezlo v několika formách, např. jako tzv. „spacáková okupace“ a potom v dalších několika epizodách dotčené akční telenovely porůznu notoricky aktivistických kruhů. Legalizace oné předchozí latentní privatizace ČT už ale nevede cestou její dílčí, resp. hybridní komercionalizace. Kdo z poslanců by se pokusil uvedeným stylem ČT předvolebně vytěžit, asi by hrál totálně vabank (nejen politicky). Co když těm koncesionářům do října dojde trpělivost?           

                 

Pavel Foltán

 

___________________________________________________________________________________