„Český“ koncentrák
Jiří Weigl

Opakující se kontroverze, spory a skandály kolem existence a fungování tábora v Letech u Písku za druhé světové války mají jednu společnou příčinu. Tou je snaha jistých politických a mediálních kruhů prezentovat tento tábor jako „český“ koncentrák, obdobu německých koncentračních a vyhlazovacích táborů, s tím, že zatímco Němci se příkladně k odpovědnosti za holocaust přiznali a důslednou převýchovou se snaží sami sebe změnit, Češi si svou vinu za genocidu vlastních spoluobčanů přiznat nechtějí a někteří opakovaně takovouto interpretaci éry okupace odmítají a zpochybňují. Ty je pak třeba ukřičet, skandalizovat, případně potrestat.

Dezinterpretaci historie o „českém“ koncentráku, která je založena na tom, že dozorci v táboře byli Češi a že podléhali protektorátní správě, je třeba zásadně odmítnout. Hlasatelé české kolektivní viny za holocaust se tváří, jako kdyby nebylo německé okupace, jako kdyby nebyl Heydrich, Lidice, Terezín, Pražské povstání a Osvobození, jako kdyby genocida „podřadných“ etnik nebyla oficiální politikou hitlerovského Německa, které v naší okupované zemi teroristicky vládlo. Stejně tak nebyly Osvětim, Majdanek a Treblinka „polské“ koncentrační tábory, jak dnes často mnozí ve světě říkají proto, že ležely na polském území. Nebyly polské, židovské, ukrajinské či lotyšské ani proto, že mezi katy, vrahy a sadistickými dozorci byli i příslušníci těchto národů. Byly to vyhlazovací tábory německé.

Snahy o konstruování „českých“ a „polských“ koncentračních táborů jsou nepřijatelným a zavrženíhodným pokusem o symetrizaci viny za válku a holocaust, o její rozmazání rozšířením i na oběti nacistické okupace a slouží zneužíváním této vykonstruované a vnucené kolektivní viny celých národů k pochybným a zavrženíhodným cílům v současnosti. Falešná představa, že za holocaust odpovídáme tak nějak všichni, že nejen Němci, ale všechny národy se provinily, má za cíl zdiskreditovat jejich národní historii, zničit hrdost současných generací na vlastní minulost, tradice a kulturu, erodovat lásku k vlasti a vlastnímu národu. A tam, kde to nejde s holocaustem, sugeruje se všem věčná vina za kolonialismus, otrokářství a rasismus. Tyto viny jsou neodčinitelné, trvalé a nelze o nich diskutovat. Tak velí politická korektnost. Nezbytná je převýchova a překonání nacionalismu masovou migrací. Tak jako v Německu.

Snahám o rozmazávání a symetrizaci viny za vyvražďování celých etnik nacistickým Německem je třeba se rozhodně postavit. Polsko přijalo v těchto dnech zákon, který připisování odpovědnosti za genocidu Židů Polákům trestá vězením. U nás symetrizace viny nevadí ani ministru spravedlnosti (!!!!), podle něhož nemáme „poměřovat…, která tragédie byla tragičtější“.

Většina lidí ale stále má zdravý rozum a historickou paměť. A ve volbách to umí dát najevo. Ministrům a médiím navzdory.

Jiří Weigl, publikováno v deníku Právo dne 8. února 2018.

že si ta mrška historie ale

že si ta mrška historie ale umí zažertovat ......komunisté mají po 70 letech opět všechny trumfy v ruce. Buď budou ve vládě přímo, nebo na nich bude vláda závislá .....Uffff
To by nevymyslel ani Michal Viewegh po mozkové mrtvici :
- předseda vláda : Babiš .....krycí jméno Bureš
- ministr nespravedlnosti Pelikán : ....otec agent STB, krycí jméno Drastík
- ministr vnitra Metnar : .....bývalý člen pohotovostního pluku SNB

PS.....začínají být takřka v převaze ....

POUŽÍVANÝ MODEL DEMOKRACIE JE

POUŽÍVANÝ MODEL DEMOKRACIE JE PŘÍMOU CESTOU K TOTALITĚ.

Lidský svět, jak známo, je lidskou aktivitou samovzniklým spontánním řádem lidské interakce, jehož prvky jsou jednotliví občané a jejich organizace, těmi největšími z nich pak národní státy. Jen on umožňuje lidem a jejich již zmíněným, všemožně složeným, právním subjektům se adaptovat na prostředí, situaci a budoucí neznámé tak, aby do sebe ve své činnosti a aktivitě nenarážely, nepřekážely si navzájem a přitom umožnily totéž dělat všem ostatním. Tedy, jen spontánní řád lidského světa umožňuje samotnou existenci lidstva.

Co všechno spontánní řád lidstva zajišťuje, umožňuje a řídí ? Úplně všechno ! Jsme v něm mentálně vrosteni a jeho kulturní evolucí vyvinutá tzv. pravidla správného chování tvoří naši mysl, která je adaptačním a informačním uzlem člověka uvnitř této neosobní řídící spontánní struktury. Jsme tedy její vnitřní integrální součástí a nemáme žádnou šanci to změnit. Umožňuje nám přežít a v jejím rámci, a jen v jejím rámci, si vylepšovat svoji osobní pozici a to všemožnými způsoby. Ty ovšem nesmějí být v rozporu s těmi pravidly správného chování, které mají zákazový charakter a kterým říkáme soukromé právo. Jinak se ocitneme ve vězení nebo v blázinci nebo na hřbitově.

A do této nezměnitelnosti přijdou socialisté, tak se jim samozřejmě kdysi dávno neříkalo, se svým nevzděláním a plánem na zorganizování nezorganizovatelného. A, aby to podle nich šlo, vymysleli si k tomu i nástroj. Demokracii. Tedy většinové hlasování o věcech, nejprve týkajících se daní a správy státu, a poté i o nehlasovatelném, tedy o struktuře, o které je shora řeč. Demokracie, tedy nástroj ke správě věcí veřejných, se tak stal zdrojem totality. Proč ? Pro tohle.

Jednotlivce, tedy jednotlivé občany, jak už řečeno, řídí zákazové soukromé právo principem, co není zakázáno - je povoleno. A to pro jejich cestu životem, jak shora vysvětleno, úplně stačí. Ale nestačí to těm, kteří je chtějí ovládat. A tak na ně vymysleli totalitu většin bez kontroly právě právem soukromým, které má však garantovat jejich práva, obecný mír, svobodu a spravedlnost. A říkají tomu odpradávna vláda lidu. Bylo to sice zprvu pro vybírání daní a správu společných záležitostí poté i užití společných veřejných statků. Jenže s jídlem roste chuť a tak počase se většinově začalo rozhodovat úplně všechno. A zločin byl na světě. Tzv. veřejné právo, tedy pravidla vládnutí, vyprodukované většinami v parlamentech světa převážilo nad právem soukromým, jediným evolučním právem pravým a stalo se příkaznickým nástrojem zločinných vlád. Jinak je za těchto okolností nazvat nelze.

Nejen, že takto narušovali a narušují spontánní řád lidského světa, tedy jedinou možnost existence lidstva, ale svár mezi tím, co je možné a tím, co si lidé myslí, že je možné, byl a je na světě. Lidé začali, respektive pokoušeli se a pokušejí, řídit většinovým hlasováním lidský svět. Jak směšné, kdyby to nemělo ony tragické krvavé následky, které vidíme už staletí. Ve 20. to vyvrcholio a v 21. pokračuje.

Lidský svět řídí lidstvo a občany, ne lidstvo a občané lidský svět. Tuhle realitu nelze odstranit z důvodů, které popisuji jinde. Většinová demokracie musí být tedy změněna tak, aby tomuto postulátu odpovídala. Její nový model, kvůli vládě soukromého práva, kterou zavede, se jmenuje demarchie. Viz Právo, zákonodárství a svoboda od A.F. Hayeka, nositele Nobelovy ceny ... Dzp.

docela se těším, jak nás ta

docela se těším, jak nás ta jejich ČT bude informovat o únorových událostech. Jakub Železný dokonce slibuje, že ......minutu po minutě (sic).
Doufám, že začnou demokratickými volbami v květnu 1946. kdy komunisté s převahou vyhráli !!!
Jó, to že si obsadili důležitá ministerstva a rezorty .....to by dnes udělali demokraté též.
A to, že připosraný prezident Beneš podepsal demise ....to už je jen třešinka na dortu.

Takže, jak říkal náš pan učitel ....únor 1948 byl naprosto demokratický způsob řešení výsledků voleb....žádné násilné převzetí moci.
Horší, co se dělo pak, v padesátých ........

To byl ovšem následek

To byl ovšem následek zvolení psychicky nemocného a poté i mrtvicí stiženého Beneše a přesto vaše společenství lumenproletariátu, zvolilo ještě víc postiženého narcise .s absencí jakékoliv sociální inteligence. Je důležité promítnout si historické skutečnosti a ne tady kvičet s bandou stejných blbců o ničem..

Totální debilek nemá nikdy

Totální debilek nemá nikdy těžkou hlavu při vymýšlení a prznění skutečné historie. Už nepřizná, že květnové volby 1948 by ukončily vládu KSČ a tak Zorin, Zápotockého militantní odboráři s generální stávkou, armáda v rukách komouše Svobody, Policie a stát řízená hrdlořezem Noskem, rozhánějící demonstranty na podporu Beneše a hlavně celá dělnická třída (beztak vč. taťky bolševického synka petrofa), vyzbrojená a vycvičená v Lidových milicích byly trumfy Gottwalda, že Beneš těmito uiltimáty neměl jinou možnost, než demisi 10 ministrů přijmout za jásavého kvikotu celé státní propagandy Vaška Kopeckého.

ajejejej to nám ten dějepis

ajejejej to nám ten dějepis dělá problémy ......žádné květnové volby 48 nebyly, probuďte se archiváři .....to jen Beneš jmenoval novou vládu !!! Blik.
A viděl jste ty rozzářené oči jásajících Pražanů ??

Kudy chodí, tudy smrdí a

Kudy chodí, tudy smrdí a stále jen lže. Kdo to je ? No komunistický synek petrov(f)
Ani neví, že proto byl Únor 1948, aby květnové volby do NS v r. 1948 byly poprve totalitní, když se volila Národní fronta s jednotnou kandidátkou. A jejejej.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_N%C3%A1rodn%C3%ADho_shrom%C3%A1%C...

co to melete ?? Květnové

co to melete ?? Květnové volby do NS už vůbec nic neznamenaly .....jen potvrdily drtivé vítězství tzv. Národní fronty, tedy vás - komunistů !!!

Zbytečně rudochu retušujete

Zbytečně rudochu retušujete Vaši známou neznalost. Právě svobodné květnové volby 1948 byly pro Vás- komouše tím chimerickým strašákem, že by demokraticky přišli o vedoucí úlohu KSČ a tak zorganizovali protistátní puč.

Karel Schwarzenberg se

Karel Schwarzenberg se probudil, praštil do stolu a podává trestní oznámení na Reznera.
"Tábor byl za našim lesem a děly se tam strašné věci. dělníci dostávali chleba i kafe"

Schwarzenberg v rozhovoru také uvedl: " Jako dítě jsem tam měl PO VÁLCE velmi zvláštní zážitek. Dítě má velmi silné instinkty, málo z dospělých si je pak uchová,“ vzpomněl, jak na něj při projíždění kočárem s koňmi kolem Letů padla strašlivá tíseň.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/proti-zlu-se-musi-bojovat-necekat-az-s...

Současný mediálně nejznámější

Současný mediálně nejznámější rozvědčík Ján Sarkocy řekl, že Babiš spolupracovat s StB pro prachy a to vědomě. Čapí hnízdo již zřejmě netáhne.
Konzervo, Gardnesi, jak se jmenuje ta písnička o hrdinném rozvědčíkovi Minaříkovi, se kterou vyhrál Sokolovský kahan (nebo to byl Sokolovský dostavník?) zpěvák Laufer?
Aby to nezůstalo jen u Babiše, tak rozvědčík Sarkocy se opakovaně setkával v 80. letech během svého působení na diplomatickém postu v Londýně s nynějším předsedou britské Labouristické strany Jeremy Corbynem.. J. Corbyn vědomě spolupracoval s československou Státní bezpečností (StB) a dostával za to peníze. Corbyn nebyl jediným představitelem labouristů, který spolupracoval s StB.
Padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina.
Podá Corbyn na toho vytaženého žolíka žalobu?

(Schovánek) Podle něj by

(Schovánek) Podle něj by navíc Corbyn v druhé polovině 80. let v Londýně nemohl spolupracovat s StB ani kdyby chtěl. „V té době byl zástupcem rezidenta české špionáže Vlastimil Ludvík, krycím jménem Pantůček, a to byl špičkový agent britské rozvědky, který informoval britskou stranu o všem, co československá rezidentura dělala. Nepochybně i o kontaktech s panem Jeremy Corbynem,“ popsal.

p.s.: Sarkocy - podobně jako další Naši člověci v "Havaně" - byli po sametovém převratu staženi domů (tedy, pokud je tam mi6 nezlikvidovala) protože Havel Našim novým kamarádům předal seznam našich špionů k "dalšímu použití"

Marně se snažíš nás zatáhnout

Marně se snažíš nás zatáhnout do té vaší estebacke žumpy. To je Vaše 'rodina', zvolil sis ji sám a dobrovolně. Jestli máš teď potřebu se z toho vypisovat, zajdi za starým kamnarem Knappem.

vše jde v souladu s novou

vše jde v souladu s novou politikou EU, kde v květnu 2017 pronesl Juncker tato slova : ..Komise musí zkoumat dopady šíření falešných informací online platformami na naše demokracie, a iniciovat diskusi o tom, co bude na úrovni EU potřeba udělat k ochraně našich občanů."
Je pozoruhodné, jak pečlivě chce Juncker v totalitní podobě chránit občany EU před zprávami, které nesouhlasí s narativy a agendami Komise.
Falešná zpráva se podle komise skládá z úmyslné dezinformace šířené prostřednictvím on-line sociálních platforem, zpravodajských médií nebo tradičních tiskovin ....(sic).
.."... Dávejte pozor, abyste dále nestigmatizovali názvy jako 'muslim' nebo 'islám' tím, že je spojíte s konkrétními činy... Nedovolte, aby tvrzení muslimských extremistů o činech 've jménu islámu' zůstala nezpochybněna. Zdůrazňujte... rozmanitost muslimských komunit..."

Takže do akce budou vtaženi kromě vlády i novináři, neziskovky, spolky, atd.

Je potřeby poučit soudy, jak v takových případech rozhodovat, změnit Ústavy jednotlivých zemí, kde hlavně vypustit pasáže o právu na informace, svobodě slova apod.

PS ...ano, směr je vytýčen a nyní konejte soudruzi !!

Apropos : jak se vám žije v takovém stádu ?? Je to již Orwell, nebo není .....

Není na tom nic divného. EU

Není na tom nic divného.

EU je zločinem rudočerných socialistů na Eropanech. O tom nemůže být pochyb a to, co říká Juncker je jako vystřižené z usnesení ÚV KSSS nebo ÚV KSČ... Dzp.

ano, doslova český koncentrák

ano, doslova český koncentrák .....Vedení Škody auto se opět nedohodlo s odboráři na zvýšení mezd pro tento rok .....(sic). Takovouto zprávu čítáme každým rokem.
Vedení podniku navrhuje zvýšení na úrovni inflace ca. 2,5% .....odboráři požadují 18%. !!

Ano přátelé, v podniku, kde byla už vloni průměrná mzda přes 40 tis.Kč se Falbrovo a Štěchovo pacholci opravdu činí ......n-tssss

PS...tšesky delnik, tobrá delnik , dodává soused.........

Doba Ruska skončila a Krym

Doba Ruska skončila a Krym vrátíme silou, prohlásil ukrajinský poslanec ...(sic).
Zpráva neuvádí, zda byl při smyslech a střízlivý .....

PS .....silou vůle, dodávám já .......n-tssss

Hitlerovi návrat zabraných

Hitlerovi návrat zabraných Sudet vojenskou agresí trval 6 let. Jak to potrvá Putinovi v době
pouze války studené se těžko odhaduje. Prý měl Putin velké potíže tento zločinný masakr prosadit. Snad až v Kremlu usedne demokratický, evropskou spolupráci realizující politik.
Čím dříve, tím méně škod pro hospodářsky i morálně zaostalé Rusko.

Vy se bez té socialistické

Vy se bez té socialistické spolupráce neobejdete. EU je jako SSSR a vy tomu fandíte. Nevzdělaný troubo... Dzp.

Janyška, co tady zase

Janyška, co tady zase opruzuješ, primitivní udavačská špíno?

Náhodou, ten vrbenský pošuk

Náhodou, ten vrbenský pošuk už zná dva ptáky. Žábu a hovnivála.

Mám lustrační osvědčení,

Mám lustrační osvědčení, jinak bych nemohl kandidovat proti vám, ujetým fašounům, v senátních volbách za ODS, marxistický psychologu. Jsem tu pod svým pravým jménem a příjmením. Ty však ne. To vypadá, že práskač nebo možná i peodofil, jsi ty, rudočerné nemehlo... Dzp.

jste někdy schopen, dát

jste někdy schopen, dát dohromady víc, než jednu větu ??? Možná po pěti pivech, ale to vám zase vypadává ten mezerník, že .......

Chcete toho hodně. Janyškovi

Chcete toho hodně. Janyškovi jen vulgárně nadává a exprezidenta Klause silně nenávidí. Je to kámoš zahradního trpaslíka a plechovky.

potrefená pakáž zmrdováků už

potrefená pakáž zmrdováků už zase piští...

zapomeňte na tahanice o to,

zapomeňte na tahanice o to, zda byl pracovní tábor v Letech oplocen, či ne ....zbytek února se ponese v duchu hádek o zvýšení platů politiků a vázacího aktu agenta Bureše.
PS ...resp. hádky o platy budou jen do té doby, než do sporu vstoupí soudci !!!

Stálo by to za ucelený exkurz

Stálo by to za ucelený exkurz odborníků a historiků bez politických bonusů a bez toho "já měl pravdu iné já měl pravdu", je tam pocit viny, podobně jakou u Němců a pokus o následnou "kompenzaci"? Na netu už kolují "zaručená fakta"...

pane Weigle, to jen lidovci

pane Weigle, to jen lidovci převzali tu smradlavou štafetu po svém Hermanovi a zakousl se do ní, jako bulteriér poslanec s nejmenším počtem hlasů - Bartošek.
Cílem je zničit Okamuru, neboť on chce demokracii ... a co kdyby se ta přímá demokracie náhodou lidem zalíbila ?? To přece nemůžeme dopustit .......n-tssss

Proč se zastáváte Okamůry a

Proč se zastáváte Okamůry a přímé demokracie, když jste všichni 4 chlapci zmrďováci (s Kosmou, Kocourkem, miuečkem) stoupenci totality?

protože SPD ať je to, jak je

protože SPD ať je to, jak je to, jediná rozhýbala téma referenda. A vy, všichni údajní demokraté z toho máte kopřivku, že by měl ten prostý lid vyslovit názor.
A nedej Bůh, aby to dopadlo jako v té Anglii, viďte paní Nováková ?? .....n-tsssss

SPD může ohromit jen voly a

SPD může ohromit jen voly a kráči..

Tedy tebe ? Mně každopádně

Tedy tebe ?

Mně každopádně ne. Dokonce je považuji za primitivní nevzdělané fašisty... Dzp.

Umíš číst nevzdělanej kokote

Umíš číst nevzdělanej kokote janyško?

Umím, obscatníku. Ale kdo

Umím, obscatníku. Ale kdo jiný mě mohl napadnout, než ty, vole... Dzp.

No vidíte, jak jste trapný.

No vidíte, jak jste trapný.

vidíte, jak s vám to všechno

vidíte, jak s vám to všechno už v hlavě motá .....já jsem trapný, protože chci použít demokratický nástroj.....a vy jste demokrat s velkým D, protože to odmítáte. Divné ???

PS ...běžte konečně vykopat tu legitimaci a udělejte jednou v životě něco správně !!

Dříve bolševický synek, dnes

Dříve bolševický synek, dnes veřejný propagátor a stoupenec totality skončil tak, že už ani neví, o čem se vyjadřuje. Smutný konec.

Hoj ty smutný večere, dorazí

Hoj ty smutný večere, dorazí k nám Majdan?

Hej potrefe, ta novinářská

Hej potrefe, ta novinářská žumpa Reportéři zase ublížila záchránci české demokracie a konstruktéru "přímé demokracie" s japonskou tváří!! Kam na to ty kurvy novinářský chodí? Miliony sem, miliony tam...JOJ!

Já demokracii nechci a přímou

Já demokracii nechci a přímou už vůbec ne. Je to kravina, která úplně odporuje tomu, jak lidský svět funguje. Švýcarsko nepočítat, jsou to evolučně spojená samostatná údolí... Dzp.

Ten užvaňenej pitomec se

Ten užvaňenej pitomec se zlikviduje sám: "celá republika viděla.že mám 38 stupňů, rýmu a prášky a přesto mně ta zrádná redaktorka kladla otázky a já nevěděl co říkám"
To furt, pitomej Pitomio..

Pane Weigle, někdy to s Vámi

Pane Weigle, někdy to s Vámi jde, ale šéfa máte na hovno a málo používáte kompozitivní teorii, kdybyste nevěděl co to je, tak to nevi nikdo, akorát autor vrbenský pošukaný...

Co je to kompozitivní teorie

Co je to kompozitivní teorie ? Jsou to vědecké stanovy lidstva.

Metoda relevantních společenských věd je výhradně kompozitivní, tedy skladná. Viz slavná Kontrarevoluce vědy od nositele Nobelovy ceny A.F. von Hayeka. Vědecké informace jí získané, navzájem provázané a neodporující si, tvoří kompozitivní teorii. Myslíme zásadně a vždy v teoriích, tedy jinak se takový obří soubor nebo dokonce koridor souvisejících vědeckých informací o lidském světě nazvat ani nedá.

Co tedy obsahuje ? Úplně všechno, co věda ví o kulturní evoluci i jejich počátcích, tedy o oddělování našich lidských prapředků ze zvířecí říše a kulturním vývoji světa lidí, tedy světa týkajícího se jen lidského rodu, tedy světa lidského, a principů, na kterých vyrostl a stojí. A to jen a výhradně bez pověr a mýtů, tedy bez náboženských a okultních ohledů, tedy na vědecké bázi.

Čím se tedy zabývá konkrétně ? Vysvětlením motoru kulturního vývoje lidstva, tedy objevem obchodu, coby generátorem zisku a důsledky z něho. Tedy vysvětlením procesu civilizace, coby nástroje přeměny divocha, nejprve v samostatného, od kmene odděleného, jednotlivce a návazným procesem masívní emancipace lidí od kmenového způsobu života vůbec, v občana.

Studuje principy, které k takovému pohybu v čase a v prostoru vedly a vysvětluje je. Vysvětluje vznik civilizačních pravidel chování, lidské mysli, inteligence, lidského rozumu, abstrakce, soukromého práva a zejména vznik a vývoj neustále se souběžně od civilizovaných více k civilizovaným méně rozšiřujícího v čase a v prostoru generátoru všeho lidského, spontánního řádu lidské interakce a lidského světa.

Z toho jasně vyplývá, že člověk není motorem vývoje, ale že to jsou spontánní síly, které ovládají vesmír a cokoliv na Zemi. Jejich neosobní souhra určuje svými regulačními, záchovnými a pořádacími vlastnostmi co bude a co ne. Nepředstavitelná složitost jejich interakce člověku stanoví meze toho, na co má vliv a co musí ponechat k "řešení" na nich.

Kompozitivní teorie je tedy vždy nejvýše možným věděním lidstva, neboť je neustále vědou verifikována a aktualizována a je česky řečeno skladná a celostní, tedy zahrnující všechny vědecké poznatky z obou větví vědy a tvoří neustále vědou upřesňovaný koridor relevantních vědeckých informací úplně o všem, zejména o lidské situaci. Jsou to tedy jakési vědou určené stanovy lidského světa.

Měli bychom vždy, a za každých okolností, respektovat to, co tento nejvyšší intelektuální výkon lidstva, tedy vědy, přinesl.

Bez takového vzdělání, které odhaluje nastavení hranic, které nám spontánní síly neosobně stanovují a určují tedy i možnosti vývoje lidského světa, se neobejdeme. Už proto, že vývoj jde jinudy, než si lidé myslí a nerespektují ho. Proto ony války a proto onen zmar.

Začít se vzděláváním kompozitivní teorií je bezpodmínečně nutné. Vždyť každou aktivitu lidí je nutné tímto věděním poměřovat. Více lidstvo neví a nikdy vědět nebude... Dzp.

pche, to říkala Magdalena

pche, to říkala Magdalena Dobromila Rettigová také, že její kuchařka obsahuje všechno ....a hovno, třeba jak připravit candáta po sečuánsku tam nenajdete ??!!

Věda je věda a vy jste jen

Věda je věda a vy jste jen vy... Dzp.

to hovno najdete u janyšky v

to hovno najdete u janyšky v každém řádku..

Psychologu, zajdi si k

Psychologu, zajdi si k psychiatrovi.

Ale je k nějakému lepšímu, ti horší jsou hloupí jako vy, psychologové... Dzp.

vynikající postřeh pana

vynikající postřeh pana Weigla .....doporučuji přečíst v Událostech na ČT !!
PS .....nejlépe kolem půl osmé ....n-tssss

Všechno zlé bylo za války

Všechno zlé bylo za války německé a různých jejich evropských poskoků... Dzp.

Uložit

Uložit