Chystá se vystoupení Itálie z eurozóny?
Petr Robejšek

Politická stabilita krizových zemí eurozóny se udržuje tak, že vlády vydávají dluhopisy a jejich vlastní banky je kupují. Zadlužené vlády nemusí spořit a udržují dobrou náladu svých občanů. To je důležité, protože lidé opojení konzumismem revoluci nedělají.

http://blog.aktualne.cz


K dokonalosti dotáhla toto prazvláštní hospodaření Itálie. Jak si to italské banky mohly dovolit? Jednoduše. Spolehly se na Evropskou centrální banku, kterou shodou okolností řídí také Ital. To je známé a na kreativní účetnictví Maria Draghiho jsme si již zvykli. Ale ještě před nedělními volbami se začalo dít něco podivného.

Italské banky najednou ve velkém prodávaly dluhopisy své země. Ale kdopak je dneska ještě koupí? Ano, uhádli jste. Evropská centrální banka.

Za poslední čtvrtletí minulého roku, koupila ECB od italských bank dluhopisy za zhruba 40 miliard euro. Jak velká suma to je naznačuje skutečnost, že za celé období od jara roku 2015, kdy ECB začala dluhopisy nakupovat až dodneška jí italské banky prodaly dlužní úpisy za celkem 100 milard euro. A teď, pouze za jedno čtvrtletí, za více než třetinu celkové sumy. A italských dluhopisů ze zbavují také mezinárodní investoři.

Italské banky a mezinárodní investoři zřejmě najisto očekávali protievropský výsledek nedělních parlamentních voleb. A světe div se, ve volbách opravdu vyhrály strany, které heslo „více Evropy“ odmítají.

Takže vám radím, abyste co nejdříve prodali veškeré italské dluhopisy, které držíte. Že žádné nemáte? Já také ne. A tak alespoň společně připravme na překvapení v souvislosti s Itálií a eurozónou.

Coze ?

Coze ?

Jaký coze ? Pro mne

Jaký coze ? Pro mne zločinoid Vondráček, předseda sněmovny, měl lepší miniprojev, než Zeman... Dzp.

Jo tak. No tak to ale neni

Jo tak. No tak to ale neni umeni, kazdy ma lepsi projev nez zlucovitej dedek, co uz se neumi kontrolovat.

KANCLÉŘKA Angela Merkelová ve

KANCLÉŘKA Angela Merkelová ve videovzkazu účastníkům neformálního summitu EU připomněla, že některé státy z rozpočtu EU čerpají víc, než do něj přispívají, aby podpořily svůj hospodářky rozvoj. Přitom nechtějí uprchlíky. Vyzvala opět k projevení solidarity. Jak na tyto apely reagovat? Jak se máme zachovat, pokud nás v Bruselu přehlasují jako posledně?

Nejsme žádní chudí příbuzní Západu. Paní Merklová zapomíná, že velmi rychle po pádu komunismu jsme my i další postkomunistické země otevřeli své trhy výrobcům ze Západu. To byl a stále je obrovský benefit i pro německé výrobce. To je nesrovnatelné s eurodotacemi a jejich často sporným efektem. Je to i o kvalifikované, levné pracovní síle, kterou zahraniční výrobci u nás využívají. Podívejme se, kolik dividend odpluje mimo hranice ČR.

Já nad tím nebrečím, byla to i naše svobodná volba, přinášelo to benefity i nám, ale ať paní Merkelová nevyvolává pocit, že jsme pro ni jen chudým příbuzným, který čeká s nataženou dlaní. Rozsah problémů způsobených migrační krizí jde z velké části právě za kancléřkou Merkelovou, nemůže od nás chtít, abychom platili za její fatální chyby. Její slova nejsou o solidaritě, je to prachsprosté vydírání. Pokud by nás přehlasovali v otázce přijímání migrantů, doporučuji takové rozhodnutí likvidující naší suverenitu nerespektovat i za cenu sankcí.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zumpa-Prachsproste-vydir...

Názor Šafra na boševizaci

Názor Šafra na boševizaci ČSR(ČR) v podstatě sedí a často dnešní mudrování o okrajových příčinách nevystihuje tu atmosféru doby, která byla rozhodující. Než nějaké chyby, demokratických politiků, Beneše ap. bolševizace republiky vznikla především tím, že
1. V Česku porážku Němců vybojovala Rudá armáda, která měla za následek vysoké sympatie českých občanů k Rusku a potažmo komunistické straně až ve výši 2/5, zejména v Čechách
2. Od napadení SSSR Hitlerem sovětská politika měla jediný cíl, prosadit ve světě a v Evropě obzvláště, vládu komunistů a k tomu směrovala veškerá činnost propagandistická,tajných služeb a veškerých mocenských nástrojů vč. diplomatických, které nebylo možno odolat zejména na území, kde po osvobození zůstala RA. Česko bylo jedinou výjimkou, zato tu komunisté masovou podporou získali moc v rozhodujících represivních orgánech, armádě, SNB, v informacích , v ROH, a ve zřízených ozbrojených milicích podřízených KSČ.

Volby v květnu 1948 měly ovšem pro KSČ nepříznivé preference, podvratná činnost KSČ ztrácela podporu občanů s očekávaným ziskem pro KSČ ze 40 na cca 20 % a tak byl Beneš postaven před ultimátum puče dobrovolného a nebo násilného převzetí moci s nastolením totality, bez sebemenší naděje na porážku Gottwalda s Fierlingerem.

Pokud jde o nominaci Ondráčka na předsedu výboru, šlo o zcela jasný provokační naschvál, sondující, jakou podporu mají komunisté v reprezentaci státu a u veřejnosti obecně. Opět tak dokladovali, že se nezměnili a jejich cíle a nadvláda ve státě je stálá a neměnná.

Jděte do hajzlu s těmi

Jděte do hajzlu s těmi kecy...... Primární byla Mnichovská dohoda.....to ostatní byl jen
brutální následek... Víte, jaké bylo rozčarování mého dědy(tehdy 30 let), když musel jako mobilizovanej opustit do dvou dnů čáru? Víte, jako vždy, HOVNO....!!!!!

Řeč nácku byla o bolševizaci

Řeč nácku byla o bolševizaci ČR. Jinak bychom se mohli vrátit až k Bílé hoře, resp. přímo k Sámovi.

archiváři, trochu si ujasněte

archiváři, trochu si ujasněte myšlenky a historický sled dějů !!
Demise ministrů podepsal slaboduchý Beneš v únoru a volby v květnu do NS už jen ustanovily Národní frontu a rozdělení mandátů ....Blik.
Nominaci Ondráčka do komise schválily všechny tzv. demokratické strany ...Blik.

PS ...je to ve vašem zájmu ....ať vás nemají vnoučata za vola .....n-tsssss

Pokud sháníte nějakého

Pokud sháníte nějakého informačního analfabeta, aby reagoval na Vaše hámotiny, obraťte se laskavě na miečka. Jen to hlavní, květnové volby měly být rozhodujícím střetem 4 parlamentních stran v českých zemích a 3 stran na Slovensku a všechny prognózy ukazovaly na výrazný pokles sympatií ke KSČ. V tu dobu Váš tatík a jeho spolustraníci z KSČ již dávno pučem vývoji zabránili, Hned koncem února nastala totalita se zavíráním odpůrců, s emigrací, sloučením KSČ s ČSSD, atd.což jaksi Váš propagandou zblblý totalitní mozek neráčí stále brát. Beneš žádnou volbu neměl, byl postaven před ultimátum občanské války po zuby vyzbrojené KSČ se SSSR v zádech proti bezbranné, mocensky nevybavené demokracii, s jedinou výjimkou bezbranného studenstva.

už mi začíná být těch

už mi začíná být těch EU-Evropanů až líto .....takové měli plány a takhle to dopadlo. Kajan by jistě věděl, že za to mohou ty spontánní síly ??!!
PS ......u nás v hospodě říkáme : zahulíme, uvidíme........ nejdříve si to budeme ale muset vyřídit s tím "duchem" Ústavy ....n-tsssss

Ano, mohou. Je to však velmi

Ano, mohou. Je to však velmi složité a pro lidi bez předpřípravy úplně nepochopitelné... Dzp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIDSKÝ SVĚT ŘÍDÍ NÁS, NE MY JEHO.

To je naděleni, co ? To je šok pro všechny naivní konstruktivistické racionalisty světa, tedy prakticky pro každého a celé lidstvo, tedy pro socialisty všemožného druhu, zejména rudočerné a jiné socialisty. Je to však relevantní vědou prokázaná skutečnost.

Jak to tedy je ?

Svět lidí, a oddělme ho od světa jednotlivých druhů zvířat, neboť o člověku můžeme skutečně mluvit až od jisté doby, kdy k onomu oddělení došlo, a v kulturní oblasti zejména až po objevení obchodu, jehož účinky měly za důsledek vyšší a vyšší individualizaci a subjektivizaci původních divochů, tedy tehdejších a potom i následujících jednotlivců, se vyvíjel neosobně a spontánně sám od sebe tažený aktivitou lidí, ne jejich záměry. Ten, kdo by si myslel, že tehdejší lidé měli dostatek informací a rozumu k tomu, aby mohli lidský svět dopředu záměrně modelovat, je zřejmě na jejich úrovni.

Souběžně s takovým vývojem se vyvíjela kulturní evolucí i lidská mysl a genetickou evolucí "přivyvíjel" i lidský mozek, který je, jak známo, jejím sídlem. Kdo by o tom pochyboval, musel by předložit důkazy o jiné možnosti, tady víra nestačí. Mimochodem, skutečná věda náboženské předsudky eliminuje jen na informace o lidské nevzdělanosti, nebere je jako fakta. Zkoumá jen důsledky z jejich využívání mocnými světa.

Lidská mysl je, jak známo z nejvýše možného vědeckého výkladu, tedy výkladu bez pověr a mýtů, uzlem spontánního řádu lidské interakce a neustále se rozšiřujícího spontánního řádu lidského světa od civilizovaných více k civilizovaným méně. Je to kulturní evolucí vyvinuté, intelektuální a rozumové, tedy adaptační zařízení, vnitřní uzel spontánního řádu lidské interakce, umožňující jednotlivcům se přizpůsobovat čím dále tím složitějšímu prostředí, ve kterém se nacházejí, situaci, ve kterých se ocitnou a budoucímu neznámému, které do značné doby, i když krátké, lze předpokládat.

Z čeho je složena a co je jejím obsahem ? V první řadě se v ní nacházejí troje pravidla chování. Instinkty, předávané geneticky a zasahující, i když nepřímo, do lidského myšlení, pravidla organizační, tedy taková, která nám umožňují postupy v činnosti a potom nejdůležitější z nich, tzv. pravidla správného chování, tedy ta, která nám umožňují spolunažívat s ostatními v míru, svobodě a spravedlnosti. Posledně jmenovaná mají výhradně zákazový charakter.

Jsou to tedy všechno vodítka našeho chování a nic jiného a nikdo jiný je nemůže nahradit. Jsou to kompletní informace o lidském světě, obklopující jednotlivce, které nám umožňují být a adaptovat se na stále složitější vlastní situaci. Do lidského světa se narodíme a v něm také zemřeme. Kompletně mu podléháme ve svém chování a pokud někdo ne, je brzy mrtvý nebo ve vězení, či izolován na psychiatrii.

Co z takového poznání plyne ?

Prostě to, že možnost organizovat vnější lidský svět, když ten starý je kompletně přítomen v myslích lidí a je odrazem možného, ne vymyšleného, je nulová. Vyměnit to, co člověka udělalo člověkem a co mu umožňuje jako jediné přežít, za nesmysly, vymyšlené v tomto smyslu naivními nevzdělanými, i když mnohdy dobrem nemocnými, lidmi je technicky nerealizovatelné. Vždyť by to, co dělá civilizovaného člověka civilizovaným člověkem musel dobrovolně zavrhnout. Ale jak, když to nejde. Kdykoliv by s tím začal, i kdyby ho někdo poučil, tak by narazil na ostatní jednotlivce a meze svého přežití. Vždyť jsou řízeni úplně všichni žijící pravidly spontánního řádu lidského světa jsoucího.

Úkolem lidstva je pochopit tento nezměnitelný postulát, dobrovolně se mu podřídit a naopak využívat jeho sebepořádacího, sebezáchovného a seberegulačního dobrodiní. Tak složité věci jako interakce spontánních sil, které jsou ve hře tam, kde je lidský život a lidský svět, nebude umět nikdo nikdy rozmotat a vysvětlit. Prostě proto, že lidský rozum je tohoto superreje navždy jen produktem, ne autorem... Dzp.

Blbé kecy jen. Každá evropská

Blbé kecy jen. Každá evropská země se musí chystat na rozpad EU. Je postavena na stejném principu jako SSSR a nemůže fungovat... Dzp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROČ JE EU SOCIALISTICKÝM NESMYSLEM A ZLOČINEM, ZEJMÉNA RUDOČERNÝCH SOCIALISTŮ.

Jak známo, vývoj lidského světa je tažen civilizací jednotlivců obchodem, tedy jejich vyšším a vyšším osamostatňováním. Takoví lidé jsou pak už dlouhá tisíciletí tahouny dalšího jeho vybavování technickými prostředky, neboť svojí nekoordinovanou aktivitou vygenerovali neosobně a nezáměrně spontánní řád lidské interakce a lidského světa, který je svými evolučně vyvinutými pravidly řídí a nutí k efektivním a produktivním druhům jednání.

A přinutil je založit evoluční cestou bez původního záměru vlastní správní jednotky, národní státy.

Pomiňme tu eskapádu historických událostí, které vedly k dnešku a podívejme se na to, co je. Co vniklo a co dál vzniká. Jen za poslední 3 dekády vznikly desítky nových národních států a nikdo se jich, tedy každý toho svého, nechce vzdát. Jak to ? Vždyť EU je přece prý jakousi novou lepší formu lidského světa. Tak proč ne ?

Jednoduše proto, že to není mírovými cestami možné. Historickými vazbami a vzájemnou všemožnou sounáležitostí osazené skupiny lidí, kteří si říkají národ, dokonce až paradoxně na tom trvají i v USA, kde je national skoro všechno, totiž se této vlastnosti ani vzdát nemohu. Je vrostena v jejich historii a v jejich myslích, tedy v systému tzv. pravidel jejich správného chování. Proto není znám případ, kdy by se někdo dobrovolně vzdal své národní identity.

Národy a jejich národní státy, není zatím dáno, že co národní stát to jeden národ, se staly jedinými možnými správci zemského povrchu, a každý vidí, že skoro o každý metr svého území jsou ochotny bojovat. Ale co je nejpodstatnější pro existenci lidského světa, že se staly největšími prvky jeho spontánního řádu, který je samotnou podstatou jakékoliv možnosti, aby lidský svět vůbec existoval. Přičemž vzájemné vazby prvků spontánního řádu jsou výsostně omezující, tedy negativní, tedy zákazové. On jediný umožňuje lidem a jejich organizacím, včetně národních států, sledovat nekonečné množství účelů a cílů svých jednání tak, aby při tom nenarážely do ostatních, tedy, aby lidí se stejným neosobním sebezáchovným úkolem vůbec přežití.

Tato neobkročitelná podstata musí každého, kdo se o zorganizování lidského světa snaží příkazy, varovat. Nejde to, není to možné, musel by nejprve umět zrušit vesmír a naučit se ho sestavovat, tedy nekonečně složité řády, příkazem (tedy lidským rozumem, který je ovšem produktem vývoje, takže to není možné už z tohoto důvodu), ne omezeními. To je každému, aspoň trochu málo zorientovanému člověku jasné.

EU je tedy silou anticivilizační a může existovat jen na základě 3 předpokladů.

1.Všichni lidští obyvatelé a všechny národy Evropy se prohlásí dobrovolně, podtrhuji dobrovolně, za Němce a vznikne německý superstát, který budě řízen klasickými metodami. Bude mít i svoji velkou armádu a policii.

2.Momentální vývoj bude pokračovat navzdory názorům Evropanů na EU a bude postavena silná eunijní policie a armáda k potlačování odporu a nesouhlasu. Takový stav známe ze Sovětského svazu a každý ví, jak to s ním dopadlo.

3. Evropská unie bude stát na stejném principu, na kterém stojí spontánní řád lidského světa v Evropě, tedy na negativní multismlouvě mezi státy pro dosažení konsensu a garantování principu, já pán - ty pán.

3a. Žádná Evropská unie prostě nebude.

Vráťme se teď k názvu eseje a zdůvodněme ho. Kdo má všech pět pohromadě, všechno našel unitř. Kdo ne tomu nemá žádný smysl cokoliv dalšího povídat.

Snad až na termín rudočerní. Od roku 1931 je církev svatá přesvědčena o správnosti socialismu, neboť přijala do své doktríny tzv. sociální spravedlnost, takto socialismu právě středobod. Od té doby se sice všemožné druhy socialistů perou navzájem, ale táhnou ve skutečnosti za jeden organizační provaz. Nutí je k tomu uznání řídící autority, coby podle nich jediné možné varianty uspořádání lidského světa a jedné možnosti, která lidstvo může přivést ke štěstí.

Hluboce, ale opravdu hluboce, se mýlí. V případě náboženských fanatiků je to dokonce pohrdání dílem božím. Kdyby to tak Bůh chtěl, udělal by to tak a možnost zorganizovat lidský svět by lidem poskytl. On to však neudělal... Dzp.

Uř jsem tady o opuštění

Uř jsem tady o opuštění Eurozóny Italií.psal.
Šéf Legy Salvini: "To není krok, který nějaká země může udělat sama. Je nám jasné, že systém měnové unie je předurčený skončit a my se chceme na tento moment připravit. Euro je a bude selháním (nezdarem, prohrou)".

Ale ve volebním manifestu Lega je závazek zavést "paralelní měnu". (Podobnou ideu už měl Varoufakis, ale Tsipras - ná nátlak ECB, která ideu pohřbila a Němců - ho zastavil).

Více než 50 % nezaměstnanost mladých v jižní Itálii, HDP, které je pořád o 6 % nižší než v předkrizovém období, fakt.že reálné příjmy Italů byly vyšší v dobách liry ve srovnání s dneškem - to jsou dle obou ekonomických poradců Salviniho - přímé důsledky Eura.
(Claudio Borghi and Alberto Bagna). Má Italy dovést k vlastní měně tato "paralelní měna"?
Komentářů k tomuto tématu je zatím zoufale málo.

Nějaká země to nemůže udělat

Nějaká země to nemůže udělat nikdy. To se nám to utrácí, když nám půjčujou! (ba přímo eura nutí - viz ČNB)
O to se v ECB a v bruseli postarali:
Ministře financí, už máš zaplaceny úroky na příští rok? ... My ti na ně půjčíme.

Sci fi komentáře jsou velkým

Sci fi komentáře jsou velkým rizikem pro renomované, něco přijde a štěstí přeje připraveným. My budeme stavět stadiony pro Sáblíkovou, zachraňovat nešťastníky z dluhových pasti, razantně zvyšovat důchody po okamurovsku a plnit sliby hejtmanům po babišovsku, tak nechť ta crisis klidně přikvačí!!!

Nějak se mi nepodařilo Váš

Nějak se mi nepodařilo Váš příspěvek pochopit, neva, je tam některé číslo špatně? .
Ale objevil jsem nyní komentář Ambrose Evanse-Pritcharda v Telegraphu, který se tím, jak by "paralelní měna" měla fungovat, stručně zabývá.

https://www.telegraph.co.uk/business/2018/03/07/whoever-governs-italy-wi...

"Kdokoliv bude vládnout Itálii, Itálie zničí Euro zevnitř".

Stěžoval jste si na

Stěžoval jste si na nedostatek komentářů, takže tak, čísla jsem nezkoumal nejsem v tom doma...na a ten zbytek: očekával bych, že ve "zlatých časech" ekonomiky budou představitelé myslet na časy horší a ne za pochybné plus body slibovat hory doly, kam přijedou.

OK, vše v dobrém. Kdysi se mi

OK, vše v dobrém.
Kdysi se mi zdálo, že nejsou žádné reakce na ty články v Telegraphu, (což je v těchto dnech "must-read" pro každého koho téma EU zajíímá), ale neuvědomil jsem si, že řada čtenářů se na ty články kvůli "paywall" nedostane. (Když s tím placením začínali, tak bylo 20 článků měsíčně zdarma, jak je to dnes nevím).

___________________________________________________________________________________