Církevními restitucemi proti bolševníku
Tomáš Chalupa

Probíhající debata na téma církevních restitucí se pohybem z racionálního základu stala laciným předvolebním tématem podobně jako třicetikorunový poplatek před čtyřmi lety.Vedle výkřiků, zda navrácení majetku ano či ne, by ovšem měly zaznít přínosy, které vypořádání s minulostí přinese. Jedním z nich je na první pohled možná složitá, ale ve svém důsledku o to pochopitelnější úvaha o vlivu restitucí na naši krajinu.

 
Při návštěvě Karlovarského kraje jsem se při setkání s místními starosty zeptal, jestli navrácení majetku církvím podporují, nebo jsou proti vládnímu záměru. Jejich odpověď byla přesně taková, jaká se od starostů obcí očekává. Věcná a spjatá s místem, kterého se problém týká. Odblokování majetku v rámci restitucí bude znamenat právní a majetkovou jistotu. Pak lze na lukách a polích hospodařit tak, abychom se nedostávali do situace, kdy bolševník (Heracleum) devastuje celý ekosystém, ve kterém se nachází. Vhodnými zásahy proti jeho výskytu můžeme ochránit flóru, kterou svojí existencí ničí. 
 
A propos bolševník. Každý s ním má zkušenost, někdy ho viděl, ty, se kterými přišel do styku, popálil a často jim zanechal následky na celý život. Církevními restitucemi máme šanci se dostat do situace, kdy se s bolševníkem, parazitem páchajícím škody na cizím majetku a lidském fyzickém i psychickém zdraví, můžeme vypořádat účinně a na dlouhou dobu. Nepromarněme šanci zlikvidovat plevel zvaný bolševník. Každý z nás se při výletech a cestách naší zemí stal svědkem neúčinného válčení právě s bolševníkem. Problém, který se opakuje každý rok. Boj s ním je periodickou rutinou. Zjednodušeně existují dva způsoby, jak přemnožení této kdysi obdivované, dnes přemnožené rostliny efektivně vyřešit. První je relativně levný, mající ovšem jen krátkodobé účinky. Druhý, dražší, dokáže výskyt bolševníku minimalizovat na delší dobu. Zde nastává problém. Nikdo z těch, kdo hospodaří na majetku, u kterého není do blízké budoucnosti vyjasněna jeho struktura, nechce investovat nemalé finanční prostředky do zhodnocení tohoto majetku, na kterém sice nyní hospodaří, ale nemá jistotu, pevný bod, zda tomu tak bude i nadále, případně jaká je časová jistota současného statuquo. Levné, krátkodobě účinné řešení problému přemnoženého bolševníku je pouze oddalování radikálního řezu, který dříve či později bude muset přijít. 
 
Pokud proběhnou církevní restituce tak, jak by měly, odblokuje se právní a majetková nejistota ve vztahu majitelů pozemků a hospodářů, kteří na polích a lukách provozují své podnikání. Pak budou moci za jasných podmínek rozhodnout, zda, a já jsem přesvědčen, že ano, se jim vyplatí investovat své peníze do dlouhodobých opatření, která povedou k likvidaci bolševníku. I to je jedna ze stran problému jménem církevní restituce. Bohužel zcela opomíjená.

Proboha, neříkejte tomu aspoň

Proboha, neříkejte tomu aspoň restituce, když miliardy dostávají i církve které před 1989 ani neexistovaly. Lžete už samotným názvem. Aspoň pojmenovat byste to mohl umět přesněji, tu zlodějinu.

Vážený pane

Vážený pane Chalupo,

argumentovat dar 150 mld Kč z peněz daňových poplatníků bojem proti bolševníku je realistickým obrazem úrovně Ministerstva životního prostředí. Podle toho co říkáte, tak například nájemci polí a luk dvacet let nebojují proti bolševníku? Proč nemohou proti bolševníku zasahovat? Ony neexistují dlouhodobé nevypověditelné nájemní smlouvy? Proč nezasahují, jako řádní hospodáři, starostové obcí?

Navrhuji Vám (a zadarmo), využít pro argumentaci restitucí ještě boj proti kůrovci. Ono by mělo stačit lesy vysvětit a kůrovec odlétne do nenávratné dáli a nikoliv do sousedícího hospodářského lesa.

Jinak bolševník je typickým příkladem toho, kam až k jakým "ekosystémům" to dospěje, když se nechá příroda bez zásahu člověka. Ale přesto budete dále platit řádění ekoteroristů a jednání nezodpovědných experimentátorů.

Pokud jde o radikální řez, tak by mělo být co nejdříve zrušeno Ministerstvo pro životní prostředí se všemi jeho špinavými kšefty počínaje povolenkami.

Přimlouvám se pane Hrbku,

Přimlouvám se pane Hrbku, dejte už tomu S.Š. mailovou či mobilní adresu, jelikož už je jisté, že ho nikdy nenapadne považovat zneužívání veřejné internetové diskuze k osobní korespondenci za trapnost.
Díky.

K věci, mentální

K věci, mentální insuficiente, nemáte nic?
Nezneužívejte, prosím, veřejnou internetovou diskusi k osobním výpadům.

Srdečně Vás zdravím, pane

Srdečně Vás zdravím, pane Hrbku.

Co se týká bolševníku, ten je právě příkladem zodpovědného KuK zasahování člověka pro blaho lidstva - na našem území byl vysazen jako okrastná rostlina, údajně knížetem Metternichem.

(budete jezdit v Brně v září?)

Srdečně zdravím, snažíme se.

Srdečně zdravím,

snažíme se. Musíme svařit z nových ocelových trubek rám a vyrovnat hliníkové vzpěry nebo je vyfrézovat z desky.

___________________________________________________________________________________