Co je dezinformace?
Tomáš Haas

 

Musíme, říká pan Hokovský, ředitel Think tanku Evropské hodnoty, chránit veřejnost před falešnými informacemi a dezinformacemi a před „nesprávnými názory“.

Prý je budeme chránit tím, že ty „nesprávné názory“ a „dezinformační kampaně“ bude nové Mnisterstvo pravdy rychle odhalovat a bude vzniklou situaci, stav ohrožení, řešit jen vydáváním informací správných.

Vůbec to nebude cenzura, jen jakási kancelář na uvádění věcí na pravou míru, jako vystřižená ze Saturnina.

Má to nejednu vadu.

Tou hlavní je již to, že si kdosi, v tomto případě nový odbor na Ministerstvu vnitra, dělá nároky na klasifikaci názorů, na vyhodnocování jejich „správnosti“. Jednou z věcí, které považuji za správnou a potřebnou, jednou z věcí, kterými se liší diktatura od demokracie, a jednou z věcí, které jsou chráněny naší ústavou, je svoboda přesvědčení, svoboda projevu a svoboda tisku. Jediným arbitrem přijatelnosti názoru v tomto ústavním rámci, je občan, čtenář, divák, posluchač a to, zda zprávu či komentářem vyjádřený názor přijímá za svůj. Pokud, jak říká vedení nového úřadu, musíme být chráněni před nebezpečím, jako šíření poplašných zpráv, nebo snad i výzvy k páchání trestných činů, nebo výzvy k diskriminaci ať už na základě rasy, přesvědčení, nebo pohlaví a sexuální orientace, je ten úřad zbytečný, před šířením takových zpráv je veřejnost již dnes chráněna trestním zákonem.

Pokud se jedná o interpretaci informace, žádná taková ochrana nemůže existovat, dokonce i mezi demokratickými a legitimními, dokonce i mezi vládními politickými stranami, existují na různé události, informace a zprávy různé názory, nemluvě o tom, že i uvnitř těchto politických stran je mnoho jedinců, jejichž názor na partikulární událost se od názorů jejich stran podstatně liší a mezi politicky neorganizovanou veřejností se o jednotě názoru dá hovořit jen velmi vzácně, jen v těch nejvypnutějších a nejzávažnějších situacích a ani tam není úplná.

Liší se například pohled na církevní restituce, dokonce mezi vládními stranami. Který názor je správný? Na každou událost mají legitimní politické strany svůj legitimní názor a jejich vlastní propagandou se pro něj snaží získat podporu veřejnosti.

Všichni považují za správný ten jejich názor. Což je legitimní a je dobře, že jim to ústava dovoluje. Nechceme diktaturu, nechceme, aby celá společnost musela mít jen jeden povinný názor, který je dán jakýmsi ministerstvem, nebo vládnoucí stranou. Některý může aktuálně převládat a může být dokonce vyjádřen ve formě zákona, což neznamená, že musí přestat diskuze a všichni jej musí přijmout za svůj. Všichni musí zákon respektovat, ale nemusí s ním ani po jeho přijetí, pokud jej sami nepovažují za správný, souhlasit a mohou volat po jeho změně, samozřejmě demokratickou cestou.

Nikdo, ani nějaký „think-tank“ a tím méně vláda, nemá právo svůj názor, či svou interpretaci události považovat za jediný legitimní, nebo dokonce za jediný správný a nikdo nemá právo rozhodovat, zda mají být jiné názory úředně prohlášeny za nesprávné a nelegitimní a cenzurovat je. Pravda není vždy absolutní a není vždy jen jedna. Na vyvracení nepravd a falešných informací nepotřebujeme státní úřad, naopak, potřebujeme k tomu svobodu informací projevu a tisku.

Potřebujeme právo takovou informaci svobodně označit za falešnou, i když vyhovuje mocným, potřebujeme právo takový názor vyvracet a přesvědčovat veřejnost o jeho nesprávnosti.

Právo na disent musí mít každý legitimní názor. Povinnost vyhodnocovat nepřátelské aktivity a kampaně mají tajné služby. Odhalovat šíření poplašných a jiných nelegálních informací je v gesci orgánů činných v trestním řízení.

A samozřejmě by to mělo být i náplní práce medií. To, že tomu tak není, je můj názor a mám na něj právo.

Zatím.

Nový úřad je při nejlepším duplicitní a v nejhorším případě je sám přímým ohrožením demokracie. V každém případě není jeho činnost ničím jiným, než cenzurou.

Nepotřebujeme další duplicitní úřad, a už vůbec nepotřebujeme cenzuru a diktaturu jednoho názoru a jedné ideologie.

Kozy jako vozy, všechno

Kozy jako vozy, všechno smotáte dohromady.

Tak se chová na slovo vzatý znalec kompozitivní teorie?

Měl byste se stydět, Kajane.

Ale možná jste jen podlehl slabší chvilce, nechci Vás hned zatracovat, to zas né.
Můžete to napravit, když správně zodpovíte tuto otázku: co vidíte na obrázku?

http://www.extra.cz/images/thumbs/60/94/60943f9-109606-enhanced-buzz-250...

Kurwa, co to tam má

Kurwa, co to tam má přimontovaný ? Tlačenky nebo co... Dzp.

Nějak uhýbáte. Petrof se

Nějak uhýbáte. Petrof se aspoň snažil, i když jeho jsem se neptal.

V odkazu bohužel odpověď není. Jen to, že prsa to nejsou.
Jenže znalec komp.th. to musí vědět!

http://www.extra.cz/co-vidite-na-obrazku-a-ted-se-podivejte-jeste-jednou...

(Popravdě nevím, co by to rozumně mohlo být jiného, než to, co to není, ale nejsem takový znalec komp. th. jako Vy, Kajane.)

Jo, už jsem to poznal,

Jo, už jsem to poznal, určitě, jsou to přimontovaný tlačenky... Dzp.

kdyby to nemělo ručičky, tak

kdyby to nemělo ručičky, tak bych řekl, že jsou to plavecké závody na paralympiádě - disciplína znak ??? .....ale takhle ??? .....

Máte aspoň pochvalu za snahu.

Máte aspoň pochvalu za snahu.

Paní dr. Angela Merkel

Paní dr. Angela Merkel dostala dnes další doktorát - tentokráte čestný - za "diplomatické a politické úsilí rozvíjet politickou pevnost Evropy a za obranu hodnot, které dovolují našemu kontinentu nalézt jednotu v různosti".

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/12/giving-angela-merkel-award-eu...

Prosím, nevynechte tentokráte diskusi. To bude fuška pro všechny ty nové cenzory.

Jednotu v různosti hledali

Jednotu v různosti hledali sovětští a jiní komunisté adalčí socialisté, Hitler a tak, také. Sovětský člověk a sovětská morálka a árijec byli jejich zaklínadly. A ty desítky milionů mrtvých u toho ? A co má být? Oni mělí vyšší cíle stejně, jako Merkelová... Dzp.

Každý, kdo nezná kompozitivní

Každý, kdo nezná kompozitivní teorii, šíří dezinformace !!! Dzp.

A kdo nezná a nic neříká, tak

A kdo nezná a nic neříká, tak nic nešíří?

Ha?

Šíří je kdykoliv, když mlátí

Šíří je kdykoliv, když mlátí do klávesnice nebo otvítá ústa a vyjadřuje se k principům, na kterých vyrostl a nezměnitelně stojí, opakuji nezměnitelně, stojí lidský svět... Dzp.

VÁLKA X MÍR?: ... Hlavním

VÁLKA X MÍR?:

... Hlavním cílem je podle německého politika znemožnit novému prezidentovi USA dělat lepší politiku, aby mohli dál pracovat "váleční štváči". Demokraté podle něj nejsou ochotni akceptovat výsledek volby. http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/179452-washington-je-na-pokraji-...

Kéž by na světě zvítězil ROZUM... /EuroZprávy.cz mě překvapily, jsem zvyklý na články od novinářky "lk"./
====================
Obama obdržel Nobelovu cenu za mír. Škoda, že neexistuje možnost, tuto cenu zpětně odebrat. Trump má skvělou příležitost napomoct k uklidnění probíhajících konfliktů po celém světě a hlavně nepouštět se do nových dobrodružství. V to doufám. Nerad bych se mýlil!

Re: VÁLKA X MÍR?: Autor: J.

Re: VÁLKA X MÍR?:
Autor: J. Rys Datum: 12.1.2017 16:16
Zkuste si přečíst projev jistého Adolfa z 38. Tam je to taky jen o míru až by člověk slzu utrousil....

Re: VÁLKA X MÍR?:
Autor: J. Matuška Datum: 12.1.2017 16:45
Tak jsem si něco o tom projevu našel. http://www.mobilisace1938.cz/12-zari-1938-v-pohranici-vypuklo-povstani-c...

Stojíte si stále za tím, co jste napsal? Jako bonus vám posílám úryvek z Hitlerova projevu. Je dobré si tu dobu připomínat - hlavně na školách! https://www.youtube.com/watch?v=rVDnXdUxefY

Adolf Hitler byl jedním z

Adolf Hitler byl jedním z největších mírotvůrců v dějinách. Jeho mírové úmysly v letech 1933-1939, jakož i mírové úmysly Třetí říše, byly znamenitým a přehledným způsobem shrnuty v roce 1940 dr. Friedrichem Stievem (Was die Welt nicht wollte, Co svět odmítl):

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/neindanke/ww...

V anglické verzi:

http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/english/archives/nothanks/w...

O Hitlerových mírových úmyslech, které bohužel zhatili anglo-američtí plutokraté, pod nadvládou světového ....vstva, však nelze pochybovat!

Již krátce potom, co se stal kancléřem, 17.května 1933, při své řeči v parlamentu AH prohlásil:

"Deutschland wäre auch ohne weiteres bereit, seine gesamte militärische Einrichtung überhaupt aufzulösen und den kleinen Rest der ihm verbliebenen Waffen zu zerstören, wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das gleiche tun."

(Německo je zcela připraveno k úplnému odzbrojení a ke zničení malých zbytků zbraní, které mu zůstaly, pokud okolní země učiní totéž se stejnou důkladností.)

To je bomba, có??!!

Velmi jednoduchá odpověď

Velmi jednoduchá odpověď mistra Hayeka. Žádný socialista světa nemůže mirotvůrcem být, neboť 3 velká negativa, tedy mír, svoboda a spravedlnost rostou jen a výhradně na základě kvalifikovaných zákazů. Socialismus však je čistým organizačním a organizátorským příkaznictvím... Dzp.

Pan Hitler byl

Pan Hitler byl gentleman.

Naše názory se sice různí, ale lidsky jsme si snad sedli.

Byl to ryzí socialista a nic

Byl to ryzí socialista a nic jiného mu nezbývalo, než vraždit, pokud jím chtěl zůstat... Dzp.

Propagační ideologická válka

Propagační ideologická válka o veřejné mínění nabíra na síle především s rozvojem internetové ( psané) žurnalistiky, kdy se enormě zvyšuje počet desinformací ohlupující veřejné mínění, někdy řízeně účelově, někdy jen z amatérského omylu. Proto státní orgány tam, kde se tento proces odehrává, zřizují instituce, které by poukazovaly pomocí doložitelných faktů na jejich výskyt.
To je ovšem příležitost pro obvyklé demagogy ke zneužití podstaty pomocí patetických výkřiků, v podání např. pana Haase s jeho legracemi o Orwellově Ministerstvu pravdy, o totalitní cenzuře, nesvobodě jednotlivce, tisku, přesvědčení a dalších hrůz totality. To vše z jednoduché charakteristiky státní snahy o slovní obranu objevil pan Haas, ačkoliv všichni jejich šiřitelé a jejich "vděčné" publikum určitě budou a mohou opět hlásat, obhajovat, diskutovat svoje názory, úmyslně či z prostého omylu veřejnost blamovat, dělat z ní hlupáky pomocí lží, neověřených spekulací atd. Jak na internetu, tak i v tisku a v dalších médiích, na demonstracích, na schůzích atd.Vůbec nic se nemění. Pouze tam, kde petrof ve prospěch Putina bude tvrdit, že v závažné záležitosti 1 + 2 = 4,(např, že Krym nepatřil Ukrajině) Odbor MV uvede fakta, že .....
Vůbec si jistě nikdo nemyslí, že zdejší prototalitní lidoví politologové petrof a jeho gang pěti nebudou mít možnost dál, beze změny hlásat svoje ( pro mnohé dekadentní) názory
Typické zneužití situace zručným demagogem, co miluje demokracii a Ameriku.

Vy jste mistr dezinformací,

Vy jste mistr dezinformací, Gardnes ! Jen se domníváte, že něco víte a šíříte to... Dzp.

Internet se od klasických

Internet se od klasických medií liší především v tom, že je otevřený úplně každému.
Na internet může psát opravdu jakýkoliv trouba. Ani česky umět nemusí. Základní stylistická pravidla mu mohou být ukradená. Jen tak z dlouhé chvíle může komentovat naprosto cokoliv. Ať už je sebesměšnější, skrytý v anonymitě se ostudy bát nemusí.

To je internet, který stvořil Gardnese.

ČÚTI na Virtually funguje již

ČÚTI na Virtually funguje již pěkně dlouho, že Gardnesi?

Gardnesi, jsem zvědavý na

Gardnesi, jsem zvědavý na první materiál CTHH, který odhalí dezinformaci/lež, ohrožující bezpečnost státu. Dozvěděl jsem se, že těch zpráv budou jednotky až desítky za rok. A tak mi sklaplo. Sesumíroval jsem totiž článek s názvem S nadějí vítám vznik Centra proti terorismu a hybridním hrozbám - konečně se dozvím PRAVDU!

/Kdybych v Centru měl slovo, dal bych pokyn ke zjištění "pravdy", padni komu padni... a jako známý naiva věřím, že Savčenková by to nechala prověřit./

já myslím Zeolite, že první

já myslím Zeolite, že první materiál bude schválen jen, co se společně sejdou rodiny Romancovových, Fištejnových, Mitrofanových, Palatových, Štětinových a další .....
A vzhledem k tomu, že pravoslavné Vánoce končí zítřkem, tak se dají první výsledky očekávat příští týden ?!! Doufám, že jejich ČT bude u toho ......n-tsssss

S tím enormně rostoucím

S tím enormně rostoucím počtem dezinformací budete ale potřebovat patrně i enormně rostoucí počet geniálních úředníků obdařených tou správnou ideovou čistotou, kteří na to vše budou dohlížet... aby to naše stádo správně myslelo. Po bolševicku.

Jako obvykle přeháníte, jde

Jako obvykle přeháníte, jde jen o zcela doložitelná fakta v závažných případech desinformací, poškozující zájmy státu příp.občanů , Co v tom neustále hledáte jakousi vědu či účelové hnidy? Např. je vidět, že pan Haas neprožil totalitu, především onu nacistickou či padesátá léta. Pak by věděl, co to je nesvoboda, cenzura, represe, teror za názory, někdy dokonce končící popravami a nepsal by takové fantasmagorie. Stádo tvořící desinformace má možnost si stále udržovat svoji stupiditu, přece vydané oficiální stanovisko z nich neudělá seriozního odpovědného občana, ale mnozí uvítají, že budou mít k dispozici doložitelná fakta.

Díky pane Haasi, moc dobře

Díky pane Haasi, moc dobře popsáno. Souhlasím.

Je trapné, že takové další zbytečné instituce s ještě zbytečnější agendou a směšnými názvy jsou naší levicovou vládou pod taktovkou levicového Bruselu a za uznalého pokyvování jejich levicových podkuřovačů v médiích zaváděny.
Vám to připomnělo Saturnina, mně zas bleskl hlavou Patrick Ryan a jeho "Jak jsem vyhrál válku" případně také ještě "Hlava 22"...:-)

Je skoro neuvěřitelné, že žijeme v době, kdy bude jakási státní instituce prověřovat, hodnotit, klasifikovat a okomentovávat názory na internetu z pohledu jejich OFICIÁLNÍ "správnosti", "nebezpečnosti", apod.
Oficiálně správné názory jsou jasným atributem nesvobodné společnosti, v níž si stát (a nadstátní instituce v superiorní pozici vůči tomuto státu - EU) osobuje agendu, kterou mít rozhodně nemá.

Neúspěšný, frustrovaný člověk stejně jako neúspěšná frustrovaná instituce obvykle hledá něco nebo někoho, na koho by mohla svést svoji neúspěšnost. Tato nová instituce je jen dalším výrazem tohoto zoufalého počínání - a to ze strany neúspěšného bruselského aparátu a pod jeho taktovkou naší vládní moci. Smutný pohled.

Životní pouť pana Haase je

Životní pouť pana Haase je plná překvapení. Každý je strůjcem svého osudu, no problem.

Yes We Can!

:-)

Pane Haasi. Opět s Vámi

Pane Haasi. Opět s Vámi souhlasím, ale.... mám jeden dotaz. Pokud, jak píšete, zmíněný úřad ohrožuje demokracii v našem státě, není to důvodem k tomu, aby se oprávněností existence tohoto úřadu zabýval Ústavní soud?

Rusovi nevěřím ani

Rusovi nevěřím ani pozdravení, mám to v genech a nic s tím nenadělám. Nějaké úřady, či thinktanky na tom nic nezmění.

Od Rusa co nejdál.

Pane M.M. to je instinkt. Mám

Pane M.M. to je instinkt. Mám ho na Rusy také. Pan Haas ho nemá. To je všechno.

Pane M.M. to je instinkt. Mám

Pane M.M. to je instinkt. Mám ho na Rusy také. Pan Haas ho nemá. To je všechno.

co by také Rus dělal v

co by také Rus dělal v Alsasku a ještě u zedníků ??? Buďte tedy v klidu a sledujte Marine LePen .......n-tsssss

Martine, nenechal sis náhodou

Martine, nenechal sis náhodou vypracovat svůj rodokmen?

S čím vším si, Zeolite,

S čím vším si, Zeolite, tykáte ... kteří vám vždycky nakonec oserou plot.

(máte to zapotřebí, čoveče?)

S Martinem jsme si loni na

S Martinem jsme si loni na Císařském ostrově pár hodin povídali. Přišel tam s dcerkou, která mluví /pouze?/ francouzsky. Bylo to velmi příjemné posezení. Naše názory se různí, ale lidsky jsme si snad sedli. A už jsem to tady vysvětloval. Za roky po Listopadu, co jsem se denně na Václaváku setkával s tolika lidmi, jsem se naučil ctít názory druhých. A nejen to, zajímala mě profese, kde ten člověk žije atd. /Byl to takový amatérský sociologický "průzkum"./ Poznal jsem i lidi, kterým je dobře se vyhnout. Nemám je rád, jsou "zlí". Naštěstí jich bylo pár, stejně jako tady na Virtually.../

Ahoj Jardo, rodokmen jsem

Ahoj Jardo, rodokmen jsem nezkoumal, ale mám to tak prostě nastavené, čímž se liším, mimo jiné, od práskavého Kosmy estébáka.

ještě že my tady na virtually

ještě že my tady na virtually nic takového nepotřebujeme .....máme totiž Gardnese !!!

Uložit

Uložit