Judith Bergman

Judith Bergman je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice Gatestone Institute.

Články na Virtually

___________________________________________________________________________________