Petr Šindelář

Mgr. Petr Šindelář, LL.M.
místopředseda místního sdružení
předseda oblastního sdružení
člen regionálního smírčího výboru

Články na Virtually

___________________________________________________________________________________