Vladislav Raška

předseda místního sdružení

místopředseda oblastního sdružení

místopředseda regionálního sdružení

zastupitel statutárního města

Články na Virtually

___________________________________________________________________________________