Dědictví zbožněného
Jan Suchánek

Tak nám našeho dosluhujícího presidenta chtějí soudit za velezradu. Jen v té kampani i naše katolické hvězdy vlády (jako Schwarzenberg a Kalousek) i hnutí P+L (jako Halík) hříšně resignovali na křesťanské odpuštění, kterého se každý den dovolávají, když v modlitbě žádají Boha, aby jim odpustil viny jejich. Ten dosluhující president prý poškodil vlastnická práva tisíců poškozených obětí trestných činů, když amnestií zprostil obvinění těžké, možná zločince, které nedokázali prokurátoři ani za osm let usvědčit. 29 senátorů, kovaných socialistů dokonce Ústavnímu soudu napsalo, že „musí se hledat mechanismus ochrany těchto práv v souladu s principem dle čl. 4 Ústavy, podle nějž jsou základní práva pod ochranou soudní moci“, a že „stát se nemůže vyhnout svým povinnostem podle Úmluvy zajistit účinné prostředky nápravy újmy na základních majetkových právech poškozených z trestných činů“.

To je všechno krásným obrazem toho, jak „pravda a láska“ se přetavuje v podvod a lež. Hnutí P+L, socialisti a téměř celé elity zdánlivě bojují za práva poškozených obětí trestných činů. Jen jim nějak uniklo, že zde jsou další tisíce či statisíce obětí trestných činů, které zkorumpovaná policie a prokuratury nevyšetřují. A trestných činů, které se vyšetřovat ani nemohou, protože je páchají soudci a prokurátoři sami. Stát se spokojuje s tím, že je označuje za oběti nesprávného úředního postupu a nezákonných rozhodnutí. Máme na to dokonce zákon č. 82/1998 Sb. To se lidem v té mediální kampani zatajuje, protože tam se poškození dostávají do kolize se zkorumpovanou státní mocí a ještě více do konfliktu s její elitou, justiční mafií.  Patří mezi ně například i desetitisíce akcionářů privatizačního fondu Trend, jejichž majetek byl podle Evropského soudu v rukách našich úřadů, ne dlouhodobě souzených zlodějů. A v kontextu s tou amnestií je nesprávným úředním postupem orgánů států, že v těch více než osmiletých prodlevách orgány státu neučinili vůbec nic k ochraně práv těch poškozených. A žádná Marvanová ani nikdo jiný těm poškozeným nepomůže, nikdo nepomohl akcionářům fondu Trend. V těch prodlevách jde možná hlavně o to, aby ty skutečné zločiny proti majetku, ne ty fiktivně stíhané, byly promlčeny.

Ve sporech poškozených o náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., které se projednávají hlavně proti Ministerstvu financí na Praze 1 a proti Ministerstvu spravedlnosti na Praze 2, snad neexistuje soudce, který by měl odvahu, aby dal poškozeným šanci na spravedlivé soudní řízení podle Ústavy a proti zkorumpovaným ministerstvům uplatnit zásadu sporného řízení. Co to znamená? To znamená, že by soud splnil svoji zákonnou povinnost, aby chtěl po těch zkorumpovaných ministerstvech, aby svá tvrzení prokázali nějakým důkazem. Tohle dotáhly soudy do absurdních důsledků jen, když mne vydávaly do moci exekutorů, protože jsem jako žalovaný neprokázal, že fiktivním věřitelům nic nedlužím. To nebylo v mých možnostech, ale ministerstva by správný úřední postup snad prokázat mohla. Dokonce je to jejich zákonná povinnost. No, a aby obraz toho, jak se „pravda a láska“ přetavuje v podvod a lež, tak v tom současném hnutí proti amnestii za práva poškozených, tak nenajde v těch sporech poškozených se státem žádného advokáta, který by byl ochoten brojit proti téhle korupci a kárnému proviňování soudců. Nenajdete žádného novináře, natož Moravce, který by se poškozených zastal!

    Ta amnestie, nebýt hnutí P+L, socialistů a zkorumpované téměř celé elity mohla poukázat na nefunkčnost justiční ochrany vlastnických práv, svobodného trhu a tudíž kapitalismu, který nás živí. Obrazem té nefunkčnosti jsou prodlevy, na které president amnestií poukázal. Pamatuji, jak před 13 lety, když soudruh podplukovník začínal mé nezákonné trestní stíhání, tak mi ukazoval velkou plechovou skříň plnou spisů a říkal, že tihle všichni zločinci budou muset počkat, protože nejdříve musí usvědčit mne. A na to měl ještě dva majory a několik prokurátorů. Ti to tehdy prodávali Zemanovi jako boj proti Klausově privatizaci. Jeden z nich se za odměnu stal vrchním a druhá nejvyšší prokurátorkou. Ti ve skříni zločinci se nedočkali, protože mne na zakázku justiční konkurzní mafie dělal podplukovník až do jeho lukrativního fešáckého důchodu. A samozřejmě se nedočkal žádný poškozený v té spoustě neřešených trestních věcích, protože jejich nároky musely být po těch letech promlčeny.

V tom brojení proti odcházejícímu presidentovi za práva poškozených místopředseda Sněmovny Parlamentu ČR Zaorálek ve Sněmovně dne 17.1.2013 také ukázal, jak se „pravda a láska“ přetavuje v podvod a lež, když řekl, „… jsou to ty nejtěžší činy proti majetku a proti vlastnictví. … to je legalizace výnosů trestné činnosti … to vlastně je takový konkurzní podvod … se demonstrovala ta síla, ta domluvenost těch orgánů vlastně státu …“. Co s poškozenými věřiteli v konkurzních řízeních, kterým se promlčely nekonečnými konkurzy jejich pohledávky a promlčely se trestné činy podnikatelů v konkurzu, protože tam jde jen o to, aby si hyeny a supové z justiční konkurzní mafie beztrestně rozdělili zbylou kořist. Zase za totálního nezájmu hnutí P+L, socialistů a zkorumpované téměř celé elity.

A úplně nejlepší obraz nakonec. V druhém kole presidentské volby se sešli ten, co do IPB policejní komando poslal a kandidát financovaný tím, kdo se miliardářem s pravděpodobností hraničící s jistotou stal odměnou za to, že ukradení IPB zprostředkoval. Jak se kdo zastal statisíců akcionářů IPB, když jen v YSE fondech jich bylo přes 270 tisíc a ve fondech 1. investiční přes milión? Proč se jim nedostalo stejné péče státu jako těm, kdo se podíleli na KB a ČS? A škoda, kterou Nomura vyčíslila ke kompenzaci, byla tehdy jen 20 miliard, aby z toho ke škodě nás všech zkorumpovaní politici pod tlakem hnutí P+L udělali škodu za stovky miliard. A dnes se to lživě přičítá tomu, že tu odcházející president zavedl kapitalismus, přestože tady díky tehdejší Schwarzenberga zelené straně jen ve fotovoltaice vznikla beztrestně sekera v dvojnásobné výši. 

Tohle všechno umocněné Moravcem dirigovanými mediálními masážemi musí mít nějaký cíl, když jím určitě není boj za práva poškozených obětí trestných činů. Takže vedle strategického cíle, kterým je boj proti kapitalismu tak, jak byl slíben v bolševické federální sněmovně tehdy nastupujícím presidentem komunistům, taktického cíle, kterým je chaos, je i takový cíl operativní, obrana pozic jurokracie, justiční mafie. Našimi katolickými hvězdami hnutí P+L na nebe branný zbožňovaný promiskuitní alkoholik, který vyznával tibetský budhismus, se distancoval od kapitalismu tak, že jeho následovníci dnes čelí rekordní nezaměstnanosti dokonce i tím, že nechtějí, aby lidem dávaly práci firmy s anonymními vlastníky. V kontextu s právy poškozených je ale významnější, že ten zbožňovaný promiskuitní alkoholik byl jeho STB a KGB vězniteli pod tlakem jeho drogových závislostí a hrozbou absťáků přinucen nebo zmanipulován slíbit, že po sametové revoluci nechá justici v rukách bolševiků. 

V třídním právu žádná práva poškozených neexistovala, protože neexistovala vlastnická práva, existovalo jen právo státní moci, a v téhle zvyklosti justice právo dál praktikuje. Zkorumpovaní politici to za beztrestnost soudcům a prokurátorům trpí a organizovaný zločin je za to platí provizemi z toho, co poškozeným nakrade. Hnutí P+L to v médiích jistí. Navíc v situaci, kterou P+L média před veřejností utajují, že soud poslední instance je věren Havlově závazku zachovat vládu třídního práva záštitou. Činí to tak, že se necítí povolán přezkoumávat popsané protiprávního jednání soudů a jejich ignorování evropských úmluv o korupci navzdory čl. 1 odst. (2), čl. 10 a čl. 95 odst. (1) Ústavy ČR.

A jak to dědictví vypadá? Teď jsem byl u Obvodního soudu pro Prahu 2 u samosoudce Mgr. Pavla Riedlbaucha. Ten na pokyn odvolacího soudu měl znovu projednat žalobu poškozené oběti justiční konkurzní mafie, kterou nejdříve sám tenhle samosoudce Mgr. Pavel Riedlbauch po té, co jej odvolací soud nejdřív rok učil počítat procenta a pak další rok jej učil psát desetinnou čárku, odmítl, protože je nárok na úhradu škody promlčen, protože už v roce 2004 muselo být okradenému konkurznímu věřiteli jasné, že jej konkurzní soud okradl. Odvolací soud potvrdil, že to muselo být v roce 2004 jasné, ale že to není promlčený, protože to souvisí s tím, že jsem byl spolu s dalšími zástupci tisíců akcionářů do roku 2008 nezákonně stíhán a firmy, které ti akcionáři vlastnili, byly tím poškozeny. Připomínám, že náš bývalý advokát se v roce 2000 dohodl s bývalými kolegy školenými v Rusku, kteří setrvali ve funkcích soudců a prokurátorů, že nás okradou. Šlo o majetky tehdy v hodnotě minimálně dvou miliard. Jak upozornil odvolací soud, ukradli to tak, že do obchodního rejstříku nezákonně na 8 roků zapsali jako představenstvo bílé koně, své falešné křivé svědky prokurátorů proti těm, co z obchodního rejstříku dočasně vyškrtli. Ti bílí koně jim a zřejmě pro ně dle soudních dokladů z firmy vytunelovali účetně skoro 600 miliónů v hotovosti. 

No a co samosoudce Mgr. Pavel Riedlbauch nepředvedl. Nejdříve nám napsal, že musíme znovu udělat to, co jsme již před pěti lety udělali a co udělal i odvolací soud, označit ta nezákonná rozhodnutí, jinak žalobu odmítne jako nesrozumitelnou. To je justiční mafií oblíbená nezákonná praktika. Tak jsme mu odpověděli, že sám cituje naši týden starou aktualizaci žalobních tvrzení, že požadované učinil odvolací soud a že pokud tomu nerozumí, tak nejlepší cestou je, že podle zákona budou v soudní síni přečtena tvrzení naše, odvolacího soudu a provedeny důkazy, díky čemuž bude moc věci rozumět nebo se zeptat. Urgovali jsme, že by měl respektovat zákon, který stanoví, že prokuratura odpovídá za škodu, když důkaz, podnik úpadce, po skončení trestního řízení do konkurzní podstaty úpadce nevydala. V zákonném sporném řízení by se měl soud zajímat, zda žalované Ministerstvo spravedlnosti něco vyvrací nebo nevyvrací. Ministerstvo nic nevyvracelo, dokonce do vynesení rozhodnutí nic neřeklo. Dokonce by měl samosoudce Mgr. Pavel Riedlbauch znovu provést důkazy, na základě kterých v nějakém nezákonném neveřejném jednání dospěl k závěru, že již stát škodu nezavinil. A přiznat, kdo mu je dal!

Takže jsme byli jen svědky podvodného divadla, v kterém po formálním zahájení a protokolaci přítomných, toho, že pořizujeme zvukový záznam, našeho protestu proti jeho interpretaci toho, co mu uložil odvolací soud, vydal samosoudce Mgr. Pavel Riedlbauch usnesení, že žaloba se pro nesrozumitelnost zamítá a odvolání není možné. Na to jsem reagoval tím, že takové jednání je kárným proviněním soudce a než jsem to dořekl, tak jsem dostal pokutu 10 tisíc Kč za to, že jsem soudce dlouhodobě hrubě urážel. Poté nám dal pokyn, ať si zapíšeme, že rozhodl podle usnesení Nejvyššího soudu ČR 

.j. 28 Cdo 1305/2012 ze dne 13.6.2012. Jen tak pro zajímavost, tam se mu něco takového výslovně zakazuje! Soudci, které justiční mafie pověřuje zamazáváním stop, lžou takhle o obsahu zákonů a výkladech práva běžně. A ostatní to od nich radostně kopírují. Jak se do toho samosoudce Mgr. Pavel Riedlbauch zamotal, pak na důkaz svého nezákonného jednání ostatní mimo žalobce vyzval k závěrečným návrhům k již vynesenému rozhodnutí. Pak mu došlo, že jedná nesmyslně a nevěděl jak z toho ven, tak pozval účastníky za dva týdny na nové vyhlášení rozsudku. Celé to bylo také možná i o tom, že si dělal do nějaké soudní statistiky jen čárky, jak je enormně pracovně zatížen. Za tohle takové Marvanové rády účtují poškozeným. Možná někoho oprávněně napadne, že takoví soudci nemají naději se naučit nový občanský zákoník a možná se o to ani nesnaží. Praxe je taková, že to nebude mimo poškozených nikomu vadit.  

Na výsměch hnutí P+L, socialistům a zkorumpované téměř celé elitě Ministerstvo spravedlnosti, když po prvním vynesení rozhodnutí překvapeno, jak promptně a bez formálního návrhu soudce proti poškozenému jednal, konečně promluvilo, přiznalo, že by měl účastník nezákonného trestního řízení právo na náhradu škody, ale prý ne poškozený, protože není obviněným, to je, že není účastníkem trestního řízení. Jenže zákon tvrdí něco jiného. Jednak poškozený je účastníkem řízení a za druhé pro odškodnění ze zákona stačí, že jim pouze měl být. Takhle měl Klaus při privatizaci čekat na zákony, které nikdo nerespektuje? Hrozba pomsty ze strany justiční mafie nebo korupce je taková, že žádná Marvanová ani Moravec proti tomu poškozené nehájí. Když prokurátoři ziskový podnik úpadce v roce 2000 svěřili svým falešným křivým svědkům, nechali je z podniku vynášet kufry s desítkami miliónů korun a sto miliónů poslat do daňového ráje, je samozřejmé, že do konkurzní podstaty neměli nakonec, když jim to nezkorumpovaný soudce zarazil, co vydat. Pak není poškozeným věřitelům jak zaplatit a zkorumpovaní soudci musí tuhle zlodějinu ututlat. Meze justičnímu zločinu nikdo neklade.

Ta pokuta za hrubou urážku soudce vyřčením mojí obrany poškozeného, když jsem se odkázal na platné právo či pravdivý fakt, je opakovanou praktikou, kterou vymysleli, jak v naší konkurzní kauze zastrašit poškozené. Šikanu potvrzuje, když bývalá nejvyšší prokurátorka Benešová napadla s justiční mafií i místopředsedu Nejvyššího soudu, tak rozhodl Nejvyšší soud, že na to měla právo, protože veřejný činitel, to je i místopředseda Nejvyššího soudu, mají povinnost kritiku snést. Takže to asi z Brna do Prahy nedošlo a v Praze to neplatí pro soudce, který obhajuje žalovanou korupci. Jenže takhle asi hned brzy po sametové revoluci bolševici v justici zastrašovali advokáty, kteří nevěděli, co Havel domluvil, a naivně se domnívali, že budeme mít právní stát. Takovým advokátům hrozili kárným řízením, zatímco vůči sobě, jako samosoudce Mgr. Pavel Riedlbauch své kárné provinění odmítají připustit. Marvanová a spol. to akceptují. Presidenta a jeho ústavní práva ne. Dokonce předseda zde opakovaně zmiňovaného zkorumpovaného konkurzního soudu je teď ve státní správě justice významně povyšován. To musí být ti nezkorumpovaní soudci, co jim teď bude šéfovat, pěkně zděšení. Za týden proto s laskavým svolením paní vydavatelky zveřejním dokument o marném boji s korupcí justice v režii státní správy justice v čele s ministrem spravedlnosti v souvislosti s kárným proviňováním soudců. 

A stále, stejně jako ve sporu odcházejícího presidenta ve sporu s Havlovými následníky, jde o ten kapitalismus, kterému slíbil Havel čelit, když jej komunisti volili presidentem. A Havlovi v tom asistoval jeho tehdejší kancléř, když se v té tradici teď v Albánii nijak nezastal akcionářů ČEZu, kterými jsme my všichni. Naopak povinnost naplnit historické závazky vůči svému šlechtickému rodu až za Benešovy dekrety by jistě splnil. V Havlově despektu ke kapitalismu pokračoval i teď nově zvolený president. Výsledkem je synergický efekt s korupcí justice. Bojujeme téměř marný boj o svoji šanci na pracovní místa, protože zkorumpovaná justice pod tlakem zkorumpovaných politiků a „P+L“ médií všechny inteligentní české podnikatele bez kmotrovského, mafiánského zázemí nebo bez ochrany dohodami o ochraně investic zastrašila nebo zastraší tak, jak to dělají v mnou referovaném případě. Nakonec tady budou hospodařit jen konkurzní soudci a exekutoři, když si kšeftaři s pohledávkami prosadili svého presidenta a exekutorům Moravec prosadí jejich koně za předsedu ODS. My ostatní budeme odevzdávat své sociální dávky exekutorům. Jen není jisté, jestli naší vládě někdo na ty sociální dávky a platy soudců a prokurátorů půjčí. Pardon, ještě tu budou hospodařit polští faráři s několika posledními věřícími babičkami. Faráři co v zájmu toho, aby nekřesťanský odpor k amnestii odvedl pozornost od hříšných restitucí, resignovali na připomínání národu zbožného odpouštění hříšníkům. 

Na závěr jen trochu odlehčující ironie. Umí si někdo představit, jak Nečas ve strachu, že jej zbytek pravicových voličů z příští sněmovní kandidátky vykroužkují na nevolitelné druhé místo, jak i jeho milenka vlastně nemá žádnou kvalifikaci a jak pak nebude mít z čeho platit alimenty, domlouvá s Merkelovou nějakou bruselskou trafiku za kompromis se Schwarzenbergovou snahou pomoci Němcům dotovat nesplatitelné EURO dluhy. Nebo ta podpora Schwarzenbergovi znamenala, že naše hnutí „P+L“ chce, aby bylo, snad i s námi ostatními, dotováno z Německa stejně jako Řekové?  Ale možná Nečasovi slíbili, že někde bude správcem farních nemovitostí.

už jsem se bál, že pan

už jsem se bál, že pan Suchánek na virtually rezignoval.....a jsem rád, že jsem se mýlil. Občas jsou sice jeho závěry, jak z pohádek ovčí babičky, ale pokud s ním v něčem naprosto souhlasím, pak je to přesvědčení, že naše justice a policie je opravdu asi největším semeništěm neschopných blbů a zkorumpovaných lotrů!!!
O to více pak vynikl "výchovný" políček tomuto spolku od pana prezidenta, ve formě amnestie!!! To, že z tohoto políčku byla v některých případech pěkná facka, která pořádně pleskla ( jako v případě soudce Kydalky, či advokátky Marvanové), je jen dokladem známého přísloví....o potrefené huse.

Nemůžete vychovávat

Nemůžete vychovávat nevychovatelné zpupné justiciáry, zdivočelé zdeúředníky protilidového státu.
Spíš zrcadlo.

(jednou bude stav a vývoj justice v této zemi v první dekádě století považován za rozhodující - a poškozující - pro vývoj "svobodné společnosti". Klausův počin snad otevře oči veřejnosti - určitě až časem. Je jedno, zda pan President tak dlouho hledal způsob, jak "justici" odhalit závoj, nebo zda je to logický krok při jeho desetiletém odboji proti těm sviním, významné části "systému". Podařilo se)

To mi připomíná: těleso

To mi připomíná: těleso ponořené do kapaliny...,nicht wahr, cerifikovanej troubo?

Třeba ten poslední odstavec s

Třeba ten poslední odstavec s naivními spekulacemi jen celý článek zbytečně degraduje.

Celkove je to clanek plny

Celkove je to clanek plny zasti, drbu, pomluv (velmi zlych), trapnych spekulaci vydavanych za fakta a plny spatne skryvane bolsevicke nenavisti ke vsemu katolickemu, jen to z toho kape.

Ted jste mi to fakt nandal,

Ted jste mi to fakt nandal, uplna argumentacni smrst :-)

Jinak jsem ale zase rad, ze jsem vam svym nickem pomohl se chytit aspon neceho :-)

Takže Nagyová je "v

Takže Nagyová je "v tom"?

(jak patrno, hrozící hněv lidu vůči justici se podařilo odvrátit na pana Presidenta)

___________________________________________________________________________________