Deset poznámek k vlasteneckému setkání v Příčovech
Petr Štěpánek

Za prvé. Je skvělé, že tomu letošnímu poskytl záštitu prezident republiky.
Za druhé. Je dobré, že se podobná setkání konají, neboť většina řečníků opravdu má co říct. Ale abych nepřechválil.
Za třetí. Někteří zúčastnění maskují vlastenectvím svůj boj proti kapitalismu, čímž jen trochu jinak dělají úplně to samé, co kupříkladu Greta a pokrokáři typu Fridays for future či Black lives metter.
Za čtvrté. Pletou si u toho kapitalismus s globalismem a kapitalismus volné soutěže zaměňují za jeho současnou zparchantělinu.
Za páté. Nezúčastněnou veřejnost tím od vlastenectví spíše odhánějí.
Za šesté. Někteří účastníci si libují ve vedení minulých, dávno skončených, ba často dokonce vyhraných válek.
Za sedmé. Někteří zúčastnění mají sice cíl, ale vůbec netuší, jak k němu dojít. Nijak je to ale netrápí. Stačí jim, že demonstrují svůj „zásadový“ postoj.
Za osmé. Nejlepší příspěvky byly ty polemické, třeba katolík Petr Hájek versus komunista Josef Skála. Právě takové diskuse jsou nejvíc inspirativní, protože diskurs někam posouvají.
Za deváté. Je lepší hledat, co lidi podobných názorů spojuje než se za každou cenu spořit kvůli rozdílným jednotlivostem.
Za desáté. Pořadatelům a organizátorům patří poděkování, stejně jako Raptor TV, jejímž prostřednictvím jsem se mohl na dálku účastnit.
Petr Štěpánek, 16. 8. 2020

___________________________________________________________________________________