Etiketa slušného občana
Monika Čírtková

Jak tak sleduji letní internetový provoz, docházím k závěru, že mnozí z nás mají drobné nedostatky ve slušném chování. Pro ty, kdo se chtějí napravit a zařadit se na tu správnou stranu společnosti, je zde stručný návod pro situace, jimž Ladislav Špaček ve svých knihách o etiketě nevěnoval dostatečnou pozornost.


Dodržování následujících pravidel spolehlivě odliší slušné demokraty od neslušných nácků, fašistů, rasistů a proruských trollů.


Předně je nutné opustit zažitý omyl, že na mši nasloucháme knězi a plně se soustředíme na probíhající obřad a vlastní účast na něm. Základní výbavou slušného návštěvníka bohoslužby je totiž mobilní zařízení, kterým se snaží při modlitbě nachytat pomýlené a ideově nedostatečně ukotvené věřící. Takto získané snímky je poté třeba vyvěsit na internet, aby se ostatní slušní spoluobčané mohli rovněž pohoršit. Každý křesťan přece ví, že do kostela chodí jen ušlechtilí a bezchybní lidé, a pokud tam přijde někdo, kdo tyto nároky nesplňuje, a ještě se tam drze modlí, může za to Duka nebo Kreml.


Dále věnuje slušně, v pravdě a lásce vychovaný občan náležitou pozornost zdravotnímu stavu prezidenta. Ke strohé zprávě o zlomené ruce si hned přimyslí pikantní zdůvodnění (nikdo střízlivý si totiž nikdy ruku nezlomil, to dá rozum), přidá nějaký peprný vtip o ovaru, chacha, a hurá s tím sbírat lajky na sociálních sítích. Vkusným humorem jdeme také příkladem naší mládeži.


Je rovněž nutné dát dostatečně kultivovaně najevo své názory ve veřejné diskusi. K tomu si vybereme nějakého cizího člověka, kterého osobně neznáme a nejspíš se s ním nikdy nepotkáme, ale který zastává názory, s nimiž nesouhlasíme. Ideálním terčem je mladá členka mediální rady, která nám nic neprovedla, nebo neoblíbený poslanec některé ošklivé strany. Navštívíme jejich internetový profil a napíšeme tam nějaký milý komentář, třeba "chce se mi z vás zvracet", případně, pokud jsme v ráži, "chce se mi z tebe zvracet", čímž nejen slušně deklarujeme své přesvědčení, ale také vhodně posílíme odkaz Václava Havla v občanské společnosti.


Spokojeni sami se sebou se poté vydáme tam, kde je nám dobře a kde jsme mezi svými, nejlépe do internetových skupin podporujících ty správné demokratické strany.
O demokracii, slušnost, respekt a lásku jde totiž především.

___________________________________________________________________________________