Europa Jagellonica: Jiří Fajt, Fidel Castro a štědrý hejtman
Jana Dědečková

„Hejtman Středočeského kraje Vás zve na výstavu Europa Jagellonica,“  hlásají v těchto dnech hrdě po celém kraji plakáty s charakteristickou siluetou střechy chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Škoda jen, že se na plakátovacích plochách ocitly takřka současně se zatčením hejtmana Středočeského kraje pana MUDr. Davida Ratha pro podezření z braní úplatků. Sobotní vernisáž výstavy Europa Jagellonica v Kutné Hoře se tak patrně bude muset obejít bez hostitele. Ani tato zábavná okolnost by mne však nepřiměla, abych se výstavou zabývala ještě před jejím zahájením. Otevřít téma již nyní mě donutila až mimořádná neslušnost jednoho časopisu vůči instituci, která výstavu pořádá, a vůči její současné ředitelce.   

Téměř přesně před rokem, 12. května 2011, jsem v článku Kolik bude stát Europa Jagellonica: GASK a rozpočtové kouzelnictví Jiřího Fajta (ZDE) upozornila na problematické aspekty financování celého projektu a předpověděla, že jeho zajištění nebude snadné. Měla jsem tehdy v úmyslu vrátit se k této výstavě teprve poté, až ji sama uvidím. Jsem zvědavá jak na její instalaci v Jezuitské koleji v Kutné Hoře, tak na její katalog. Reklamní kampaň, kterou ve spojitosti s ní zahájil ve velkém stylu svým květnovým číslem časopis Art & Antiques, mě však přinutila toto předsevzetí porušit.

V editorialu Art & Antiques 5/2012 se šéfredaktor Jan Skřivánek mimo jiné věnuje loňskému konkurzu na ředitele GASKu, který vyhrála paní Jana Šorfová. Rekapituluje tehdejší skandál s údajným plagiátorstvím Jany Šorfové. Nynější ředitelce klade Skřivánek za vinu, že se „slibně rozvíjející instituce propadla zpět do regionální bezvýznamnosti.“  Šéfredaktor Art & Antiques přitom zamlčuje klíčovou skutečnost: Jana Šorfová byla do funkce ředitelky GASKu počátkem loňského roku dosazena s důraznou podporou Jiřího Fajta. Pak Jan Skřivánek pokračuje: „Díky výstavě Europa Jagellonica se GASK na několik měsíců znovu dostane na výsluní, Jana Šorfová však na tom nemá žádnou zásluhu. Výstavu totiž místo kmenových pracovníků galerie připravoval Fajtem najatý tým externistů.“  Celková dikce programového úvodníku nenechá nikoho, kdo si pamatuje dva roky sporů o vedení Národní galerie a GASKu, na pochybách, že pan šéfredaktor v podstatě pouze tlumočí názory Jiřího Fajta, aniž by je podrobil kritickému zkoumání.

 Ani v nejmenším nechci umenšovat zásluhu Jiřího Fajta a jeho týmu na přípravě výstavy Europa Jagellonica, ale musím zdůraznit jednu zásadní věc: bez GASKu a bez jeho týmu by Jiří Fajt nikdy  nemohl výstavu realizovat.  Česká i zahraniční muzea a galerie nepochybně zapůjčují exponáty, na nichž je výstava postavena, GASKu jako instituci, nikoliv Jiřímu Fajtovi. Náročnou administrativu s tím spojenou museli vyřizovat zaměstnanci GASKU, ne externisté. Pojistné a ostatní náklady musel pokrýt a financování výstavy zajistit GASK, ne Jiří Fajt. V konečném důsledku nese za realizaci výstavy odpovědnost Jana Šorfová, ne Jiří Fajt. Už proto je formulace, kterou Jan Skřivánek ve svém úvodníku použil, krajně neslušná, a pokud tak učinil na popud či se souhlasem Jiřího Fajta, pak také v civilizovaném světě bezprecedentní. Marně si zkouším představit, že by si podobný výrok dovolil jakýkoliv hostující kurátor v kterékoliv významné světové galerii, navíc v situaci, kdy by tato galerie poskytla přístřeší jeho projektu, jinde opakovaně odmítanému.

Tvrzení, že editorial Art & Antiques 5/2012 pouze parafrázuje a tlumočí názory Jiřího Fajta, lze snadno doložit. V tomtéž čísle totiž najdeme i pozoruhodnou „recenzi“ výstavy Europa Jagellonica, a to opět z pera Jana Skřivánka. Slovo „recenze“ dávám do uvozovek záměrně, protože i po opakovaném přečtení Skřivánkova textu Na přelomu epoch; Europa Jagellonica v Kutné hoře jsem marně hledala přiléhavé označení pro jeho žánr. Je to zvláštní kombinace: směsice didakticky podávaných středoškolských znalostí o dynastii Jagellonců spolu s tematicky pozoruhodně rozptýlenými útržky rozhovoru s kurátorem výstavy. Toto zlomkovité interview pak zahrnuje všechno možné i nemožné od stesků na náročnost kurátorské profese až po údajný polský nacionalismus, který je podle vlastních slov docenta Fajta na překážku tak potřebnému objektivizujícímu nadhledu. Onen tak potřebný nadhled Jiřímu Fajtovi umožňuje světová perspektiva Lipska... Aniž bych měla pro Jiřího Fajta jakoukoliv slabost, musím se přiznat, že mi ho po přečtení Skřivánkova článku začalo být téměř líto. Tolik nenaplněných ambicí, takové zneuznání a takové křivdy osudu! Ostatně, posuďte sami.

Jeden z mezititulků, jimiž Jan Skřivánek text rozdělil, zní Jak se dělá výstava. Aniž bych chtěla být jízlivá, musím podotknout, že vzhledem k obsahu oné pasáže by bylo přiléhavější nazvat ji Jak se výstava dělat nemá. Podle vlastního vyjádření připravoval Jiří Fajt projekt Europa Jagellonica deset let. V rozhovoru se Skřivánkem bezelstně přiznává, že tuto výstavu odmítla nejprve Správa Pražského hradu (kde za sebou zanechal po předchozí akci více než 60 milionů Kč dluhů, což ovšem neuvádí), potom Moravská galerie v Brně a nakonec i Galerie hlavního města Prahy. Fajt zmiňuje i okolnost, že od výstavy odstoupil původně zamýšlený německý partner, Martin-Gropius-Bau v Berlíně. Nezastírá ani své názorové rozpory s polskými spolupořadateli, kteří by z podstaty věci měli mít pro dynastii Jagellonců značné pochopení. Míra otevřenosti, s níž se přiznává ke svým manažerským neúspěchům, je takřka šokující.

Některé pasáže bych ovšem očekávala spíš v Marianne, než v Art & Antiques. Když Fajt srdceryvně popisuje, jak objížděl jednotlivé lokality, dodává například: „Od loňského léta do vánoc se mi jen výjimečně stalo, že bych spal dvě noci po sobě v jedné posteli.“  Utrpení Jiřího Fajta jako věčného poutníka snad mělo vzbuzovat v posluchačích či čtenářích soucit. Ale buď jsem málo soucitná, nebo jsem politikou zasažená přes míru, protože ve mně toto Fajtovo líčení vyvolalo zcela jinou  asociaci. Pokud vím, tak v moderních dějinách existuje jen jedna postava proslulá tím, že až donedávna nikdy nespala po dvě noci za sebou v jedné posteli – Fidel Castro. V zájmu Jiřího Fajta doufám, že tento motiv zůstane i nadále jen součásti castrovské legendy a nebude spojován s jeho metodou příprav výstavy.

Pozorný čtenář brzy objeví jednu věc: Skřivánkův text vypovídá mnohem víc o Jiřím Fajtovi a o  jeho pohledu na svět, než o Jagelloncích jako takových či o výstavě, která ostatně v době pořízení rozhovoru ještě nemohla být nainstalovaná. Ukazuje člověka, který obešel snad všechny české muzejní a galerijní instituce, které připadaly v úvahu, s projektem natolik megalomanským a přitom na první pohled tak prodělečným, že ho s ním odevšad zdvořile vypoklonkovali. Až po dlouhém a usilovném hledání našel konečně Jiří Fajt vytouženého patrona svého velkolepého projektu v hejtmanovi Středočeského kraje MUDr. Davidu Rathovi. Mělo to však jeden důležitý háček. Docent Jiří Fajt jistě není hloupý člověk. Určitě mu muselo rychle dojít, že se jeho Europa Jagellonica v Kutné Hoře uskuteční v rámci rozpočtu Středočeského kraje pouze tehdy, když se stane součástí Rathovy předvolební kampaně a důležitým argumentem pro jeho znovuzvolení do čela kraje.

 Snad žádnému kurátorovi by nemohlo být pomyšlení na takovou utilitární politizaci jeho vysněného  projektu příjemné. Jiří Fajt však jinou naději na realizaci Jagellonců neměl a tak se s  ní smířil. Cestou k zhmotnění svého snu musel překousnout i další hořkou pilulku. Loni na jaře účelově rozpoutal nevybíravou kampaň proti Janě Šorfové, kterou přitom krátce předtím sám pomáhal dosadit do čela GASKu. Před rokem vynaložil maximální úsilí, aby Janu Šorfovou do GASKu nejprve úspěšně prosadil, a pak aby se jí zase zbavil, což se mu ovšem nepovedlo. Po tom všem s ní musel celý rok úzce spolupracovat, neboť jestliže chtěl alespoň českou část projektu dotáhnout, neměl na vybranou. To bylo pro Jiřího Fajta určitě těžší, než spát každou noc v jiné posteli. Dokonce i s tím se nakonec jakžtakž vyrovnal, i když si na Janu Šorfovou podle řady nezávislých svědectví permanentně stěžoval.  

Osud však nepřestal Jiřího Fajta pronásledovat dalšími nečekanými protivenstvími. Necelý týden před vernisáží, která měla být vyvrcholením jeho dlouholetého úsilí, MUDr. Davida Ratha za ostudných okolností zatkla policie. Nepochybuji ani v nejmenším, že se teď Jiří Fajt pokusí od Davida Ratha distancovat tak, jako se loni na jaře distancoval od Jany Šorfové. Má štěstí, že nebude muset iniciovat či podepisovat nějakou petici, vyzývající Davida Ratha, aby rezignoval na své funkce, protože to pan hejtman během dneška (16. května) již učinil. Očekávám však, že se nyní dočkáme té fáze vývoje, kdy bude Jiří Fajt zdůrazňovat, že podíl Davida Ratha na umožnění realizace celého projektu byl minimální, prakticky zanedbatelný a že by se vlastně nic nezměnilo, kdyby  u celé věci žádný hejtman Rath nikdy ani nebyl. Připomeňme si proto tiskovou zprávu Středočeského kraje z 20. února 2012, vydanou pod příznačným titulkem Europa Jagellonica: „Patronem české výstavní části se stal hejtman Středočeského kraje pan David Rath. Díky podpoře Středočeského kraje se může česká verze výstavy uskutečnit v Kutné Hoře, autentickém prostředí, kde byl první český král z rodu Jagellonců Vladislav II. roku 1471 zvolen zemskými stavy.“  (ZDE)

 Výše citovaná tisková zpráva nelže. Nebýt podpory bývalého hejtmana MUDr. Davida Ratha, zůstala by dodnes Europa Jagellonica jen na papíře. Byla by nadále projektem, s nímž by Jiří Fajt postupně obcházel stále méně významné regionální instituce v stále marnější snaze sehnat na  jeho uskutečnění nezbytné finanční prostředky. Rathova promyšlená volební kampaň, jejíž viditelnou dominantou se zřejmě měla Europa Jagellonica stát, byla pro Jiřího Fajta darem z nebes. To, že David Rath s výstavou spojil své působení v úřadu krajského hejtmana a přijal ji za svůj vývěsní štít, totiž znamenalo, že na nějakou tu korunu, respektive na nějaký ten milión korun nebude třeba hledět. Projevilo se to například při výběru zabezpečovacích systémů. Jak upozornili už Tomáš Belica a Robert Oppelt v článku Kamery si mohli koupit za tisíce korun - Raději si je za milion půjčili,  který uveřejnil deník Metro 25. dubna 2012 (ZDE), byla zakázka na zabezpečovací kamerový systém pro výstavu Europa Jagellonica podle názoru odborníků čtyřnásobně předražená. Byl to v souvislosti s touto výstavou jediný podobný případ?

Favoritkou na čerstvě uprázdněnou pozici hejtmana Středočeského kraje je dosavadní Rathova náměstkyně ing. Zuzana Moravčíková. Ta již stihla za svou prioritu označit prověření veřejných zakázek, uzavřených v poslední době ve Středočeském kraji, a to včetně těch, kvůli nimž nyní policie stíhá bývalého hejtmana Davida Ratha. Vzhledem k mimořádné výši nákladů na projekt Europa Jagellonica a k nejasnostem, které podle některých zúčastněných v uplynulých měsících jeho realizaci provázely, bych na jejím místě kontrolu rozpočtu výstavy a jeho plnění rozhodně neodkládala. Na tomto místě však patrně nosím dříví do lesa, neboť ing. Moravčíková má za sebou nejen roční praxi v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale také dlouholetou praxi na Finančním referátu okresního úřadu v Kutné Hoře. Zná prostředí i postupy. Kvalifikace potřebná k tomu, aby se ve finančním zázemí výstavy Europa Jagellonica rychle zorientovala, jí tedy rozhodně nechybí.

 Uvedla jsem výše, že jsem zvědavá na výstavu Europa Jagellonica a na její katalog. Musím se přiznat, že jsem neméně zvědavá na její podrobné vyúčtování. Rathova štědrost byla příslovečná. Středočeský kraj podle některých zpráv vynaložil na tuto výstavu na poslední chvíli mnohem více peněz, než původně plánoval. Odpovídá tomu výsledek? K výstavě i k jejímu financování se v příštích týdnech vrátím podrobněji.

 

 

Jsem si zcela jist,že je to

Jsem si zcela jist,že je to komplot opozice a hlavně těch,kterým můj syn David šlapal stále na paty.Za svého synáčka dávám i ruku do ohně.Jak je jeho zvykem,tak samozřejmě ruku cizí.Můj syn je poctivý po mně.Je sice pravdou,že jsem spolupracoval s STB a udával své nepohodlné kolegy,ale to by přeci dělal každy,kdyby mu za to dávali peníze.A to,že David donášel svému primáři na své kolegy z oddělení není nic špatného.On to dělal zcela zadarmo,i když jsem jej stále přemlouval,že by za to měl brát nějakej bakšiš.Vždy mně však odpráskl,že on až bude v politice,tak si nahrabe více.Celý život tady šetří,aby si mohl koupit nějakou malou nemocnici a pak jej udá nějakej hajzl.To za mých mladých let tedy nebylo.Fujtajbl.

Toto sdělení bude přiloženo

Toto sdělení bude přiloženo ke spisu jako jeden z nejsilnějších důkazů, které obžaloba má k dispozici. ////

Na serveru Odpovedi.cz jsem

Na serveru Odpovedi.cz jsem se ptal: Na základě jakého paragrafu a kterého zákona bylo znemožněno předsedovi Republikánů Sládkovi se zúčastnit pezidentské volby v roce 2008? Otázku pokládám, protože podle tohoto precedentu by se mohlo postupovat i v případě poslance Ratha. A zabránit jeho vystoupení na zasedání Poslanecké sněmovny. /Jako známá perlička - Havel získal potřebný počet hlasů díky nepřítomností Sládka. Když se chce tak jde všechno?/

Dostalo se mi vysvětlení, že volba prezidenta má tochu jiné podmínky. Nezdá se mi to, protože se domnívám, že prezident se volil na svolaném zasedání Parlamentu. Existuje na Virtually VIKI/právník? Možná, že Sládek nedostal pozvánku...

V minulosti už Ústavní soud o

V minulosti už Ústavní soud o podobném problému jednal. V roce 1998 se nemohl volby prezidenta zúčastnit poslanec republikánské strany Miroslav Sládek, protože byl ve vazbě. Tehdy soudci uznali volbu Václava Havla za platnou.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ratha-ze-snemovny-nema-kdo-odvolat-d5v-/domaci.as...

Ale, ale. To rozhodnutí by bylo zajímavé najít a přečíst si ho.

"Na Rathův případ by prý bylo

"Na Rathův případ by prý bylo možné použít verdikt ÚS o Sládkovi"

Konečně jsem se dostal k čerstvému článku, který mě docela uspokojuje. Fuj, to byla sledovačka, nakonec docela úspěšná.

pane Zeolite, problém je, že

pane Zeolite, problém je, že nemáma velmi potřebný institut "odvolatelnost politika, resp. poslance" Ta sláma, kterou práší s, Wagnerová, která manipuluje s tím, že Rathovi dali hlas voliči je z logiky absolutně nesmyslná. Ta dáma zcela pomíjí fakt, že motivace voličů tehdy se nedá s dnešním stavem věci vůbec srovnat. Je otázka, zda by mu voliči dali hlas dnes. Rath se baví tou komedií, kterou vytváří díky mezerám v zákoně. Přece je nemyslitelné, že ten člověk, který hrubě porušil nejen zákon, ale i veškerou etiku poslance, ale i občana této země, zpronevěřil se politice té strany, která ho dostala na kandidátku, vyloučila ho z té strany, on sám se vzdal svých funkcí, kterými ho pověřila jeho strana, a on bude dál ZÁKONODÁRCEM? V tomto případě má přednost vazební stíhání, sloužící na ochranu společnosti.

V mnoha Vašich názorech s

V mnoha Vašich názorech s Vámi souhlasím /něco podobného se mi stává s Gardnesem/. S odvolatelností politků/poslanců mám problém. To je přeci letité téma Petra Cibulky, který to má dokonce v názvu. V jeho stopách pokračují signatáři Holešovské výzvy a jiní. Jakým způsobem by se to dalo realizovat? Není spolehlivější institut, než svobodné volby, někdy i předčasné...

pane Zeolite, vím, že je to

pane Zeolite, vím, že je to také v programu Cibulky. V tomto Rathově případu už máme dokonce vyjádření soudce. Dvakrát. To jest soudce uznává důvody k žalobě. Jednou za udělení vazby a jednou, před chvílí, kdy nechává právo Rathovi se vyjádřit před imunitním výborem, ale nedává mu právo jako obžalovanému ve vazbě hlasovat jako zákonodárce o zákonech. Má to logiku.

S odvolatelností mám problém

S odvolatelností mám problém hlavně praktický. Nedokážu si představovat, jak by to probíhalo. Někdo to musí navrhnout, někdo odhlasovat, v případě, že by to byli voliči, tak by se vlastně jednalo o mimořádné volby...

Místo odvolatelnosti bych spíš viděl jako smysluplné něco jako automatické ukončení mandátu, anebo přerušení. Rozhodnutí o vazbě by automaticky znamenalo přerušení mandátu, odsouzení soudem za trestný čin (ať už by byl trest jakýkoliv, nebo i kdyby bylo upuštěno od potrestání) by automaticky znamenal zánik mandátu. Nebo tak něco.

Co za to, že se vzdá mandátu,

Co za to, že se vzdá mandátu, snad může zpostředkovat advokát Davida. Co mu v tom může zabránit? Agáta?

Mno, já jsem byl ve vazbě

Mno, já jsem byl ve vazbě dvakrát, ale bylo to v době, kdy se o přítomnosti advokáta při vyšetřování mohlo jenom zdát. /Třeba si to už tak dobře nepamatuji, bylo to před 59 lety./

Úplně jsem zapomněl na

Úplně jsem zapomněl na právního experta paní S. Š. Omlouvám se, není zapotřebí někoho hledat...

Vizitka Rathova advokáta:

Vizitka Rathova advokáta: předražený web pro Středočeský kraj /článek na Lidovkách.cz/. Studenti byli ochotni vytvářet webovku zadarmo... Jinak zřejmě platí, vrána k vráně sedá...

když zmiňujete toho advokáta

když zmiňujete toho advokáta Černého, tak dnes svým prohlášením do ČT1 pobavil asi nejen mne......nic moc nevím, našli prý u něj nějakou krabici.....no, to se přece může stát každému, že vám doma najdou nějakou krabici ....(sic)
Tak nevím, je pan advokát tak blbej, nebo si dělá srandu...??!!

katko, na megalomanských

katko, na megalomanských akcích se vždycky nějaká ta korunka zakutálí. Rath jako mistr klamu se tímto pravidlem řídí celý život. Smutné je, že nejen studená betonová lobby jsou zdrojem lapků, ale bohužel se to nezastaví ani před kuturou.

Troufnu si predikovat, že

Troufnu si predikovat, že výkřik designované hejtmanky Moravčíkové o auditu veřejných zakázek bude pouze výkřikem. Protože se ozval až poté, co chytili zloděje. Licoměrné výkřiky - teď prověříme všechno - jsou k smíchu. Proč to proboha to neudělali dřív, proč to nedělají průběžně? Najednou prozřeli? Komu chtějí namluvit, že celý management socanského vedení kraje nic netušil, je pobouřen a teď ukáže, jak je poctivý a akční? Nevěřím jim ani slovo, spíš si myslím, že jde o bezpečnostní operaci, aby rychle zahladili další stopy. Takže by celému managementu hejtmanství měla policie zakázat vstup do budovy a audit udělat sama. Jinak se o skutečném rozsahu podvodů naštěstí již bývalého (a bohužel teprve teď bývalého) hejtmana a jeho pomahačů nedozvíme nic, leda to, na co už se přišlo. A to ještě budou bagatelizovat.
Kapitolou samu pro sebe je ustanovení náměstka Petery zastupujícím hejtmanem. Člověk, který z pozice šéfa životního prostředí blokoval veškeré snahy o zamezení poškozování téhož zločinným záměrem Letiště Vodochody a ještě se zástupcům postižených obcí a občanů vysmíval, nemá žádné morální ani odborné právo takovou pozici zastávat. Museli bychom dlouho hledat, abychom na ni našli někoho méně vhodného.
Dzep

K těm auditům a revizím bych

K těm auditům a revizím bych si dovolil poznamenat, že dosud nikdo dostatečně neocenil zásadový postoj středočeských echt-bolševiků (kteří svou podporou umožnili Rathovo řádění), vyžadující dnes důkladnou revizi všech zakázek a bůhví čeho všeho ještě.

Potěš nás pánbu, až takovíhle odborníci, kterých je v KSČM podle Vojtěcha Falmer Filipa neurekom, budou pomáhat vládnout soudruhům z Lidového domu.

Inu, politická třída, paní

Inu, politická třída, paní Dědečková.

(troufnu si predikovat, že se při kontrolách, jakkoliv kovaných revizorů, nezjistí nic osobně zodpovědného)

___________________________________________________________________________________