Články autora Mirek Topolánek

Opravdu chceme projíst budoucnost?

Mirek Topolánek

Máme před sebou jen dvě cesty dalšího vývoje České republiky a výstupní strategie z ekonomické krize. Buď odložíme svou momentální spotřebu a uspořené zdroje investujeme do budoucnosti, do vzdělání, vědy a výzkumu, nebo projíme vše, co máme, a ještě více se zadlužíme. V prvním případě odkážeme svým dětem moderní, prosperující zemi. V tom druhém bankrotující, zaostalý stát, stát virtuálního blahobytu. Ale budoucnost je víc než přítomnost!

Skutečná demokracie nemůže existovat bez svobody

Mirek Topolánek

Mluvíme tu o zločinech komunismu. Mluvíme tu o zločinnosti režimu, který nás na čtyřicet let zbavil svobody a demokracie. A všichni víme, o čem je řeč. Ale víme to opravdu? Nebylo to spíše tak, že svobodu jako nejvyšší hodnotu jsme nejprve zradili my sami a umetli tak komunistům cestu k moci?

Stávka má prý bolet. Ale proč vlastně?

Mirek Topolánek

Naše stávka musí lidi bolet, říkají dopravní odboráři. Stávkovat je normální, přizvukuje ČSSD. Ale proč by stávka za něčí výhody měla všechny ostatní bolet? A je normální hrozit stávkou kvůli něčemu, co není správné a spravedlivé?

Stávka prý musí bolet a odboráři nechtěli, aby se zajišťovala náhradní doprava. Potvrzují tím, že škody, které má jejich politická válka způsobit lidem, nejsou nezamýšleným vedlejším efektem, ale cílem. Cynicky kalkulují s tím, že čím větší zlo způsobí, tím spíše jim stát ustoupí.

Osobní kondolence Mirka Topolánka Jaroslawu Kaczyńskému

Mirek Topolánek

Vážený pane předsedo,

dovolte mi vyjádřit Vám, celé Vaší rodině a všem polským občanům hlubokou soustrast. Je to těžká chvíle pro celou Vaši zemi, je to obrovská tragédie, kterou s Vámi plně sdílím.

V krizi není euro, ale celá unie

Mirek Topolánek

Zatímco Evropa už týdny hledá řešení napjaté ekonomické situace v Řecku, začíná být zřejmé, že to není jen euro, které se dostalo do krize. Fakticky jsme totiž svědky krize celé Evropské unie. Nemusí se mi projekt eura líbit, ale oslabení a eroze eura a eurozóny by ohrozily i českou korunu a českou ekonomiku.

V Paumerovi odešel hrdina

Mirek Topolánek

Ať tak či onak, Milan Paumer bude žít dál v našich myslích. Bude v nich žít jako výjimečný člověk. Člověk, jakých se rodí málo. Člověk, jehož životní hodnoty se musíme naučit chápat, pokud chceme, aby přežily hodnoty naší civilizace. Člověk, jehož památku musíme bránit, pokud nám opravdu záleží na obraně svobody.

Jsem hrdý na to, že jsem měl tu čest Vás osobně poznat, Milane Paumere.

Páteční výzva

Mirek Topolánek

Ten starý bolševický zvyk psát o něčem, co nehodlám čtenářům zpřístupnit, úspěšně v médiích přežívá i dvacet let po sametu. Kdekterý novinář už komentoval Topolánkovou Páteční výzvu a vnucuje čtenářům svůj názor, aniž by jim dal příležitost reagovat se skutečnou znalostí originálního textu. Všimla jsem si, že v diskusích se tímto Topolánkovým počinem zabýváte i na Virtually. Jsem zvědavá a vítám vaše názory, ale nehodlám se chovat k čtenářům svého serveru se stejnou neúctou, jako činí k svým čtenářům ostatní média. Proto vám k diskusi předkládám originální text. (JD)

Energetika a základy stability

Mirek Topolánek

Lidová moudrost praví, že méně je někdy více. Návrh aktualizace Státní energetické koncepce přináší řadu rozumných cílů budoucího směřování, rozvoje a modernizace české energetiky. Bohužel tak činí na pětaosmdesáti stranách celkem 24 759 slovy s využitím termínů a zkratek, kterým často rozumí jen hrstka profesionálů.

Korupce nebývalého rozsahu

Mirek Topolánek

Chtěl bych se úvodem omluvit Václavu Klausovi. Občas jsem ho škádlíval a přátelsky káral za jeho “mimoústavní postupy”, “extenzivní výklad Ústavy”, či vyplňování “bílých míst” v Ústavě. Byla to ve srovnání s dnešní hradní realitou jen doba her a malin nezralých, nic, co by v kontextu posledních týdnů stálo za řeč.

Cesta z Olomouce do Olomouce, aneb ODS se bojí politické diskuse?

Mirek Topolánek

Toto mé zamyšlení je porušením slibu, který jsem si před zlomovým kongresem Občanských demokratů v Olomouci dal a který jsem až do dnešního dne neporušil. Uložil jsem si “bobříka mlčení” s cílem nekomentovat předkongresové vření a snahu strany o sebezáchranu v situaci, kdy se to zdá být úkolem téměř nemožným. Ostatně vše jsem k tomu řekl již loni v listopadu a od té doby se moje prognóza nejen naplnila, ale následnými událostmi a pádem Nečasovy vlády ještě zhoršila.

___________________________________________________________________________________