Články autora Michaela Bartáková

Změny technického vzdělávání musí začít hned po volbách

Michaela Bartáková

V posledních letech dlouhodobě klesá zájem studentů o technické obory. Za poklesem stojí hlavně nízká obliba technických předmětů jako matematika a fyzika. Bez změny přístupu k technickému vzdělávání hrozí nejen školství, ale celé ekonomice a společnosti v budoucnu velké obtíže. Úkolem nové vlády bude nastartovat změny co nejdříve po volbách, protože technologická vyspělost okolního světa na nás nepočká. Budoucnost technického vzdělávání stojí na dvou pilířích – větším zájmu studentů a užší spolupráci firem a škol.

Podporujeme zájem studentů o technické obory

Michaela Bartáková

Počet studentů technických oborů dlouhodobě klesá – tento fakt je veřejnosti dobře známý. Všichni si také uvědomujeme, že nedostatek kvalitních absolventů techniky bude dříve či později pro naši zemi představovat obrovský problém. Prioritou zodpovědných orgánů by proto měla být podpora technického vzdělávání na všech úrovních. Na základních školách to znamená změny v systému výuky matematiky a fyziky – dvou předmětů, které jsou pro techniky nejdůležitější a zároveň patří u dětí mezi nejméně oblíbené.

___________________________________________________________________________________