Články autora Jiří Žák

Alkoholu za volantem neustupujeme

Jiří Žák

Nepřesná medializace bohužel může u veřejnosti vyvolat pocit, že dochází k vyšší toleranci k alkoholu v silničním provozu. Podle dnes platné praxe za naměření hodnoty do 0,24 promile v zásadě pokutu uložit nelze. Současně je třeba podotknout, že naše právní úprava je jedna z nejpřísnějších v Evropě. Ve většině evropských zemí je limit pro toleranci kolem 0,5 promile. To je i v souladu s doporučením Evropské komise, které hranici 0,5 promile považuje za limitní.

___________________________________________________________________________________