Články autora R. Schlimbach

Prognoza: Kdo nám bude vládnout?

R. Schlimbach

V odborných statích se dočteme o různých stupních mafie. Jejich modus operandi jde od primtivního prodávání drog a kriminelní činnosti na ulicích , provozování hazardu,  přes finančně silné klany, disponující lidmi, kteří jsou schopni pronikat do státních struktur nižších úrovní. Tam už dochází k organizovanému sponzorství, zakládání dobročinných organizací, bez možnosti kontroly státem a ovlivňování chodu obcí a krajů. Ten nejvyšší stupeň je dosažen ovládnutím celostátních struktur od politiků, přes justiční orgány.

___________________________________________________________________________________