Články autora Pavel Foltán

Hollanovy zatraceně krátké Nohavice

Pavel Foltán

Chytil mu hlavu do dlaní a řekl: „Holane, běž!“ … Kdo by neznal tuhle klasickou větu z knihy Oty Pavla … Asociace, to je taková kondiční rozcvička k ověření správné funkčnosti lidského mozku. A taky je to taková jakoby prověrka – „… A teď se přesvědčíme, zda je přítomen selský rozum.“ (:-) Inu, zdá se, že na Nohavicu jsou i ty brněnské Hollanovy nohavice krátké.

Rada ČTK – tři minuty a dost?

Pavel Foltán

Kdysi dávno v roce 1967 zahájila tehdejší Československá televize soutěžní pořad s komikem Jaroslavem Šterclem a s názvem „Osm vteřin a dost“ i s legendárním počítadlem a s velikou diváckou oblibou (dnes by se řeklo „sledovaností“). A na vlně popularity toho TV kvízu pak vznikly i další soutěže, jako „Souboj s pamětí“, pak „Deset stupňů ke zlaté“ a další, až po ten dnešní „AZ kviz“ - inu …

Radikální extrémista v Radě ČTK podle Soukupa?

Pavel Foltán

Mohlo by se zdát, že podle bakaláře Davida Soukupa, (který předsedá schůzím Rady ČTK) je členem této Rady radikální extrémista? Alespoň podle jeho tvrzení by možná leckdo leckde na základě toho mohl mít aktuálně mimo jiné možná i takový pocit.

Hokusy pokusy VM

Pavel Foltán

Proslechlo se aktuálně (mediálně analyticky, mediálně mediálně, mediálně politicky i mediálně synteticky) už prostě skoro všude během několika předchozích dní v mediálních i nemediálních kruzích a okruzích, že dlouhý a nezadržitelně neodvratný spontánně volný pád pořadu „Otázky Václava Moravce“ se minulou neděli už velmi vypoulenýma očima podíval na blížící se dno.

Rada ČTK - aneb Soukupova kamera na cestách?

Pavel Foltán

Kdysi dávno vysílala tehdejší Československá televize jeden dokumentární cyklus z žánru cestopisů s názvem „Kamera na cestách“. To bylo zhruba v roce 1985 a tehdy mohlo být Bc. Davidu Soukupovi odhadem asi skoro 14 let, takže by si ten zajímavý pořad ještě možná mohl pamatovat.

Rada ČTK - nesvoboda slova a projevu podle Soukupa a spol.?

Pavel Foltán

Svoboda slova a svoboda projevu, jakož i právo na informace a svobodný přístup k nim - to vše v principu vyplývá i z ústavního pořádku této republiky. Konkrétně z čl. 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku,

Cenzura v Radě ČTK opět přitvrzuje?

Pavel Foltán

V každé svobodné a demokratické diskusi (včetně rozpravy a dalších forem) zejména u orgánů v oblasti veřejné služby a jejich členů (včetně členů Rady ČTK, majících ze zákona postavení funkcionářů ve výkonu veřejné funkce) logicky platí - mimo jiné - i ústavní právo na svobodu slova a svobodu projevu, čili právo na svobodné vyjádření názoru jednotlivce v jakékoli formě a s jakýmkoli obsahem. Čili také v Radě ČTK standardně existuje procesní nástroj rozdílného stanoviska.

Omyly Václava Moravce?

Pavel Foltán

Už někdy začátkem léta moderátor České televize Václav Moravec na mne mediálně zaútočil, když v rámci problematiky Rady ČT mě začal kádrovat coby člena Rady ČTK, takže i zcela mimo téma, co mu tehdy bylo dáno. I přes to, že já s regulací ČT a tedy logicky ani s Radou ČT nemám nic společného.

Otevřený dopis poslancům PS PČR k problematice „Výroční zprávy ČTK“

Pavel Foltán

Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená a ctěná Poslanecká sněmovno, vážení členové Volebního výboru,
řada z Vás mne (více méně) zná, řada z Vás i velmi dobře, a řada z Vás mimo jiné ví také to, že už od začátku 90. let dodnes aktivně působím (coby mediální analytik a mediální právník) v mediální oblasti, a že jsem byl i u vzniku tzv. duálního systému tuzemských médií.

Volební kasičky na volební gulášky

Pavel Foltán

Už dávno je tu známé jedno rčení, že „kdyby volby mohly něco změnit, už by je dávno zrušili“. Autorem dalšího rčení snad měl být Winston Churchill, avšak říká se, že tento výrok prý mu podsunul Joseph Goebbels, a to „nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval“ někdy se to parafrázuje i na předvolební průzkumy, apod.

___________________________________________________________________________________