Články autora Pavel Foltán

Jak se předseda Rady ČTK sám nachytal

Pavel Foltán

 Už tři roky jsem členem Rady ČTK a už tři roky jsem tedy de facto i de iure ve výkonu této veřejné funkce, a to i se všemi povinnostmi, a se všemi právy, z toho plynoucími. Jednou z mnoha těch povinností je kontrolovat i to, jak ČTK při své činnosti dodržuje právní řád České republiky, a zároveň dbát také na to, aby všechny naše zákony, i další závazné předpisy a normy byly v ČTK vždycky řádně a beze zbytku splněny. To ostatně všem členům Rady ČTK v rámci výkonu jejich funkce vyplývá ze zákona.

Testy na virus epidemie právního bezvědomí? Proč ne?!

Pavel Foltán

Už někdy v první polovině 90. let kolovala tuzemskem taková anekdota, že „Otázka: Jaký je rozdíl mezi Bohem a panem Iks Ypsilon? A odpověď: Bůh si nikdy nemyslel, že je Iks Ypsilon.“ Za těch 30 let stihla tahle anekdota (a možná, že spíš bonmot) mockrát obletět republiku se spoustou dosazených jmen.

Problémy „generálů“ ČT a ČTK jako přes kopírák?

Pavel Foltán

Mediálním prostorem prolétla informace, že Ing. Hana Lipovská (členka Rady ČT) na předchozím zasedání rady upozornila na to, že generální ředitel ČT porušil zákon, a to tím že příslušným způsobem ignoroval svou povinnost vůči Radě - a tuto jeho chybu reflektuje i odpovídající usnesení Rady v rámci projednávání dotčených stížností na činnost ČT a podobně. Zdá se, že je to skutečnost pozoruhodná.

___________________________________________________________________________________