Články autora Jiří Svoboda

Obecnější příčiny volební porážky ČSSD

Jiří Svoboda

Vnímání volebního výsledku jako neúspěchu ČSSD není měřitelné pouze vlastním volebním ziskem této strany. Do Poslanecké sněmovny se nedostal žádný z jejích potenciálních koaličních partnerů, který by reprezentoval levicovou, či alespoň středovou pozici. Neuspěla Suverenita J.Bobošíkové (3,67%), odčerpala však zcela jistě část elektorátu ČSSD; Zemanova SPO (4,33%); ani Svobodova KDÚ-ČSL (4,39%).

Dva pohledy na právo Izraele na obranu

Jiří Svoboda

Zastavení podezřelých plavidel, u nichž je důvodné podezření, že chtějí do Gazy převést osoby, vedené na seznamech mezinárodních teroristů a případně i zbraně, či komponenty k jejich výrobě, je legitimním obraným krokem. Když JFK postavil sanitární kordon kolem Kuby (rovněž v mezinárodních vodách) mělo válečné námořnictvo USA rozkaz provést inspekci na všech lodích, které se pokusí kordon narušit a ty lodě, které se nepodrobní prohlídce, potopit. Obviňujeme v době karibské krize USA ze státního terorismu?

Společenská prestiž soudců je limitována částkou na výplatní pásce

Jiří Svoboda

Přiznávají-li takto explicitně soudci Ústavního soudu, že společenská prestiž povolání soudce je bezprostředně odvozená od výše částky na jejich výplatní pásce (je mimochodem násobně vyšší, než průměrné platy lékařů nebo vysokoškolských pedagogů) je to svědectvím o stavu hodnot naší současné společnosti.

Veřejnoprávnost v České televizi u konce s dechem…?

Jiří Svoboda

Více než 150 významných tvůrčích osobností podepsalo dopis předsedům politických stran, vedení Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ve kterém poukazují na žalostné poměry, panující v České televizi.
S jejich názorem, že současná situace rozvratu vnitřních poměrů a dlouhodobého marasmu je dále neudržitelná, se plně ztotožňuji.
V dopisu je poprvé pojmenována skutečnost, že veřejnoprávní ČT je v rostoucí míře privatizována a to jejím vedením za nečinného přihlížení Rady pro ČT.

Groupthink – psychopatologie skupinového myšlení a postdemokracie

Jiří Svoboda

Skupinové myšlení podle Janise potlačuje v zájmu shody skupiny nezávislost rozhodování jedince a jeho samostatnost. Dochází k tlaku na uniformitu a sebecenzuru. Soudržnost a solidarita ve skupině se stává důležitější hodnotou než reálné zvažování faktů. Členové skupiny projevují agresivní emoční reakce vůči kritickým pohledům mimo skupinu.

___________________________________________________________________________________