Články autora Karel Sochor

Zase stejný akademický volební trik - už potřetí

Karel Sochor

Akademie věd volí každé čtyři roky své nové vedení, tedy Akademickou radu. Zákon praví, že Akademickou radu tvoří předseda, místopředsedové, předseda Vědecké rady a další členové volení ze členů Sněmu na základě návrhů z pracovišť akademie. Funkční období
Akademické rady je čtyři roky.

___________________________________________________________________________________