Články autora Radka Váchalová

Green Deal – opravdu je to cesta k zelené budoucnosti?

Radka Váchalová

Radka VáchalováV roce 2019 byl schválen dokument Zelená dohoda pro Evropu - Green Deal s platností do roku 2024. Cílem by mělo být transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou.

Energetika na rozcestí – obejdeme se bez jádra?

Radka Váchalová

Obejdeme se bez jaderných elektráren? Máme je čím nahradit? Jaké zdroje mohou v budoucnu pokrýt stále rostoucí poptávku po elektřině? V podmínkách České republiky můžeme nalézt odpovědi na tyto otázky na základě poměrně jednoduchých úvah.

Jsou elektromobily zelené?

Radka Váchalová

Radka VáchalováOpravdu jsou elektromobily tak ekologické, jak se nám snaží vnutit jejich výrobci? Velmi často se uvádí, že automobily mají nulové emise, žádné znečištění vzduchu a že jsou šetrné k životnímu prostředí. Je to ale pravda?

___________________________________________________________________________________