Články autora Petr Kuřík

Víme my vůbec, koho dotujeme?!

Petr Kuřík

České dráhy jsou odjakživa svět sám pro sebe, ovšem bez státních a krajských finančních injekcí je neživotaschopný! Trochu mi připomíná některé komunity, které si žily, žijí a budou žít po svém, ovšem s neustále nataženou rukou pro sociální podpory...
Neberte moji úvahu jako útok proti Českým drahám, ale jen jakousi rekapitulaci událostí na dráze v období  posledních měsíců, která je pro laika naprosto nepochopitelná. Jako pro krajského zastupitele a člena dopravního výboru Královéhradeckého kraje  je pro mne tento stav nepřijatelný, nicméně ozvat se proti hospodaření, praktikám a dění za "oponou" našich železnic je pro mne povinností - alespoň touto cestou...

___________________________________________________________________________________