Články autora Jan Frank

Kdo vzkřísí uhynulé kořínky ODS?

Jan Frank

Volební kongres ODS bude o nadcházejícím víkendu bránit její dvoucifernou politickou identitu, po léta branou coby samozřejmost a základ sebevědomí průměrného člena ODS.

Ještě teď jsou v ODS mnozí, dokonce i vysoce postavení politikové, kteří se s propadem v nedávných volbách mentálně nevyrovnali, nevěří, že jde o trend, a myslí si, že stačí vyměnit lidi. Další nemalou skupinu představují v ODS lidé, kteří jsou vcelku ochotni „skromné časy" připustit, jako by dno už nemohlo být hlubší.

Náš volič je proti korupci, heč

Jan Frank

 

Radka Johna a Věci veřejné nadělila České republice korupce. Nejen tedy reálné úplatkářství a machinace se státním či obecním erárem, ale také obraz, který o povaze a rozsahu defraudací vytvořila média, tento "imagemaker" korupce. Teoreticky vzato tak vznikla strana, která s ohledem na hloubku úpadku obecných mravů vzniknout prostě musela. A která, až se je podaří napravit, zřejmě bez lítosti odejde.

Demokracie ve světě bez hranic aneb proč ekonomové porážejí historiky

Jan Frank

Dlouhodobé diskusi o evropské integraci v našich médiích škodí, že se v ní více neangažují znalci historie. Je totiž jen málokteré téma, kde mohou historikové a v dějinách zběhlí politologové (a samozřejmě nejen oni) přímo uplatnit své znalosti. Snad ve všech osnovách českého školství se objevil předmět "evropská integrace", vycházejí o ní knihy a odborné články. Jenže humanitní akademici rukavici evropské integrace vůbec nezdvihli jako "své" téma, a to jak po stránce odborné, tak politické, bez ohledu na směřování.

Investigativní média: málo osvětlené angažmá

Jan Frank

Aby si média uhájila pro svůj zásadní úkol - spojovat nás se skutečností - nezávislost, ústava chrání svobodu slova a vyčleňuje ji z dosahu každodenní politické moci. Někdy se však hovoří i o rubu svobody slova - riziku tzv. mediokracie. Její systém není příliš dobře popsán, ale jde zhruba o to, že zpravodajská média s politickými ambicemi systematicky vstupují do legitimního politického procesu skrze subjektivní manipulaci s informacemi. Občan pak dle této teorie jedná de facto podle vůle novin.

Nebýt ekonomické krize, korupce by v Česku nejspíš v klidu bujela dál

Jan Frank

Sčítejme: po volbách, respektive poté, co nová vláda začala pracovat, se ukázalo, že podezřelé veřejné zakázky, předražení nákladů a nejrůznější zneužití veřejných peněz už byla zjištěna na ministerstvu obrany, dopravy, kultury a ve školství. A bylo by divu, kdyby nová odhalení nepřišla. Na tři měsíce úřadování nového vládního týmu je to docela solidní převrat v pohledu na dosavadní fungování státní správy.

ČSSD si musí vybrat mezi demokracií a sny, které se jí nikdy nesplní

Jan Frank

Že se otřásá paradigma takzvaného státu blahobytu, který se stal po druhé světové válce stěžejním obsahem západních demokracií (a po roce 1989 rezonoval i u nás), už v Kavárně on-line na britském příkladu nedávno doložil francouzský filozof Guy Sorman. Zjištění, že není na platy státních zaměstnanců, například, je nicméně jen jedna věc. Druhou je právní a filozofické zakotvení pojmu sociální stát a zhodnocení toho, jak se tento nikterak samozřejmý koncept vlastně osvědčil. Nediskreditují jej totiž pouze jeho ekonomické problémy a sociální svízele, které si jako perpetum mobile vytváří, nýbrž i občanská laxnost k demokracii.

ODS se musí zbavit kvazipravičáckého tuku

Jan Frank

Když se na posledním kongresu změnila "první pětka" ODS, nový místopředseda strany Pavel Blažek, jenž se ujal stranických záležitostí, kdesi pronesl zajímavou poznámku: "Problémem ODS je, že si až příliš zvykla na erár." Je to jeden z mála názorů zpoza statického horizontu posledních měsíců monotónně pravícího, jak je ODS hluboce zasažena korupcí, klientelismem a lobbingem.

Bezčasí v matce měst

Jan Frank

Jak už to v české politice chodívá, událost, jakou je současná velká koalice na pražské radnici, obvykle podnítí nejprve vzrušenou reakci idealistů, kterou posléze vyváží ohlasy střízlivější, nebo dokonce zcela „reakční".

První tábor reprezentuje sjednocující názor, že pražská velká koalice mezi ČSSD a ODS je korupčním kartelem a zradou na voličích.

Aféra zvolna utichá, takže...

Jan Frank

Aféra Drobil" či spíše aféra "šílenec Knetig" pozvolna utichá. Pomineme-li prezidentovu intervenci, vše se obecně zvládlo zejména díky neodkladným úkolům, které jsou před vládou Petra Nečase. V podstatě jedinou jistotou, pokud jde o její "materiální jádro", je nahrávka se zlověstnými požadavky bývalého poradce ministra životního prostředí Knetiga.

Program konzervativců? Změny ústavy!

Jan Frank

Podíváme-li se na důsledky ekonomické krize jako na zdroj inspirace, můžeme konstatovat, že spustila analytickou lavinu a v politice nejčastěji škrty a plány reforem. To je zajisté dobře, ale v zásadě jde jen o úlek a nedobrovolnou improvizaci. Reformy nedoprovází žádný oficiální etický komentář cílící k pokračování a stabilizaci. Vláda má přitom k dispozici hospodářské a politické prognózy.

___________________________________________________________________________________