Články autora Marie Dubanová

Není tady právní stát

Marie Dubanová

Obávám se, že se to tady všechno obrací poněkud jiným směrem, nežlo by mělo - copak nikdo nevnímá - že se tady děje "něco divného"?  že tady de facto přestává fungovat stát, copak to nikdo nevidí, či vidět nechce? Před 20 ti lety jsme mrzli na ulicích -  určitě ne pouze proto, aby "ta" demokracie a svoboda, trvala jen 20 let!!! - k vůli dvaceti letům, jsme přece necinkali klíčema - takto určitě nevypadá - právní stát a demokracie - tak tu máme snad jen zakomponovanou v Ústavě ČR..Přece jsme necinkali kličema jen proto, že jsme si chtěli "vyzkoušet" jaké že to je  - soustavně se bát -  buď přímo o holý život  - či že nás někdo okrade a to i ve dne a na ulici plné lidí..

Poděkování nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského(Pod Petřínem)

Marie Dubanová

Můj manžel se minulý týden vrátil domů, ze 14ti denního rehabilitačního pobytu - který absolvoval v nemocnici Milosrdných sester sv.Karla Boromejského Pod Petřínem, kde mu byla věnována, tak jako ostatně vždy a všem postiženým pacientům -  velká péče.

Vnímání korupce v ČR?

Marie Dubanová

Letošní žebříček vnímání korupce CPI 2010 hodnotí podle míry vnímání korupce 178 zemí, a to na základě 13 zdrojů údajů od deseti nezávislých institucí. Česká republika je na 53. místě s hodnocením 4,6 (podle stupnice 0-10, kde 10 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce). V rámci EU se Česko umístilo na 21. místě a zaostává za západními státy i svými sousedy.

Chtěla bych být kulich

Marie Dubanová

Myslím si, i přes nehezkou zkušenost,kterou mám právě za sebou -  že lékař je poslání – a určitě zcela nenahraditelná profese, ale  nemyslím si, že každý člověk, který vystuduje medicínu, umí být lékař – některý, totiž  neumí být ani člověk…

Není právo jako právo

Marie Dubanová

Vynesený Rozsudek soudu v Táboře, ze dne 22.9.2011, přesně odpovídá názoru soudce DR.Springera,který napsal ve své Zprávě z roku 2005 :" Jednou z věcí, která mě nejvíc zarazila na situaci v české justici, je zcela neadekvátní přístup k výkladu práva... a tomu přesně odpovídají tyto dva nezměřitelné Rozsudky :

Není nad zlato

Marie Dubanová

Česká republika, malá hustě zalidněná země, uprostřed hustě zalidněné Evropy -  je opět po cca 18 letech, ohrožena těžou zlata, nikoliv tzv. rýžováním, ale kyanidovým loužením.Těžaři opět ohrožují Českou republiku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo práci na věcném záměru "velké novely horního zákona"!

Marie Dubanová

Současná právní úprava pochází z roku 1988 (s drobnými novelami) a nebyla zásadně reformována před privatizací těžebního sektoru.(stará se pan ministr Kuba) V řadě oblastí proto není vyvážená.

Nevíme si rady

Marie Dubanová

Nevíme si rady, bydlíme v domě, který snad ani nemá právo se nazývat "nájemním", přesto my hrdinní nájemníci v něm přes veškerou hrůzu a vysoké nájemné "bydlíme".

___________________________________________________________________________________